מתעניינים בלימודים ורוצים להתייעץ איתנו?

חופש המידע

להלן הנחיות בדבר חוק חופש המידע:

חוק חופש המידע חל על המוסדות להשכלה גבוהה, ובכללן על המכללה האקדמית עמק יזרעאל ע"ש מקס שטרן, בתנאים ובסייגים המפורטים בחוק.

ליצירת קשר עם ממונה המכללה מכוח חוק חופש המידע:

שם הממונה: אתי שפי
כתובת: הממונה מכוח חוק חופש המידע
המכללה האקדמית עמק יזרעאל
ד.נ עמק יזרעאל מיקוד 1930600
טלפון: 04-6423478
דוא"ל: ettis@yvc.ac.il

מסמכים וטפסים להורדה:

דו"ח שנתי 2020 – חוק חופש המידע
        Array
(
  [category] => 93
  [layout] => 6
  [show_update] => 
)
        
דו"ח שנתי 2019 – חוק חופש המידע
        Array
(
  [category] => 93
  [layout] => 6
  [show_update] => 
)
        
דו"ח שנתי 2018 – חוק חופש המידע
        Array
(
  [category] => 93
  [layout] => 6
  [show_update] => 
)
        
דו"ח שנתי 2017 – חוק חופש המידע
        Array
(
  [category] => 93
  [layout] => 6
  [show_update] => 
)
        
דו"ח שנתי 2016 – חוק חופש המידע
        Array
(
  [category] => 93
  [layout] => 6
  [show_update] => 
)
        
דו"ח שנתי 2015 – חוק חופש המידע
        Array
(
  [category] => 93
  [layout] => 6
  [show_update] => 
)
        
קוד אתי מוסדי
        Array
(
  [category] => 93
  [layout] => 6
  [show_update] => 
)
        
כתב התחייבות
        Array
(
  [category] => 93
  [layout] => 6
  [show_update] => 
)
        
טופס בקשה לקבלת מידע
        Array
(
  [category] => 93
  [layout] => 6
  [show_update] => 
)