מתעניינים בלימודים ורוצים להתייעץ איתנו?

שדות המסומנים ב * הינם שדות חובה

מכון ברוש לאבחון לקויות למידה

מכון ברוש הוא מכון לאבחון לקויות למידה והפרעת קשב וריכוז במבוגרים צעירים.
האבחון במכון ברוש מבוסס על מת"ל – מערכת תפקודי למידה מערכת ממוחשבת של מבחנים ושאלונים שפותחה לצורך אבחון מועמדים להשכלה הגבוהה ותלמידים הלומדים בהם, המבקשים התאמות בבחינות וסיוע בלימודים בגין לקות למידה.
מת"ל נועדה לאבחן את לקויות הלמידה השכיחות – דיסלקסיה, דיסקלקוליה ודיסגרפיה, להעריך את הסבירות לקיום הפרעת קשב וריכוז, ולקבוע זכאות להתאמות בבחינות הבגרות, בבחינה הפסיכומטרית ובבחינות האקדמיות.

למי מיועד האבחון ?

האבחונים הנערכים במכון מיועדים בעבור:

*מי שאובחנו בעבר כבעלי לקות למידה או הפרעת קשב וריכוז והאבחון בידיהם אינו תקף:
או יש להם קשיים ניכרים באחד או יותר מהתחומים הבאים: קריאה, כתיבה, תפקודי שפה אחרים, חשבון, תפקודי קשב וריכוז.
* תלמידי תיכון, מועמדים לבחינה הפסיכומטרית, מועמדים ללימודים במוסד להשכלה גבוהה או הלומדים כבר במוסד להשכלה גבוהה.
* מועמדים שלא נבחנו במת"ל ב-3 השנים האחרונות.
* בעלי מוגבלות פיזית הצפויה להפריע לביצוע מטלות המבחנים בסוללת האבחון (למשל, כבדות ראיה,כבדות שמיעה, בעיות מוטוריות) – יוכלו להגיש טפסים, ובקשתם תישקל בנפרד.

במכון מתקיימים 3 סוגי אבחונים:

 1. אבחון מת"ל – אבחון סטנדרטי (ממוחשב), מיועד לדוברי שפת אם עברית בגילאי 16-35
 2. אבחון תפקודי למידה- מיועד לפונים שאינם יכולים לעבור אבחון מת"ל
 3. אבחון תפקודי למידה בשפה הערבית – מיועד לדוברי שפת אם ערבית

תהליך הפנייה לאבחון

כדי לפנות לאבחון, יש לשלוח למכון ברוש את המסמכים הבאים:
1. שובר התשלום חתום ע"י הבנק או בנק הדואר, בסך של 1450₪
2. שאלון אישי לפונה.
3. דף מידע חתום על ידי הפונה.
4. מסמכים נלווים –
עליך לצרף לפנייתך כל מסמך הנוגע לקשיים שבגינם פנית לאבחון, וכן כל מסמך שעשוי לסייע למאבחן ללמוד על מהלך התפתחותך, על תפקודך הלימודי ועל מצבך הרפואי והרגשי – הן בעבר והן בהווה.

בפרט חשוב לצרף:
א. תעודות בית-ספר – יסודי, חטיבה ותיכון (כל התעודות שברשותך)
ב. תעודת בגרות או גיליון עדכני של ציוני בגרות במקצועות בהם נבחנת עד כה.
ג. דוחות אבחון קודמים.
ד. ספח ציון של הבחינה הפסיכומטרית.
ה. אישורים על זכאות להתאמות בבחינות הבגרות או בבחינה הפסיכומטרית.
ו. תעודות על השכלה נוספת (על תיכונית, אקדמית).
ז. גליונות ציונים ממוסדות אקדמיים בהם למדת בעבר / בהם הינך לומד בהווה
ח. מסמכים אחרים הנוגעים לקשיים שבגינם פנית לאבחון, כגון: הפניות לאבחון, הפניות לטיפול וסיוע, הערכות מורים או מטפלים, סכומי טיפולים, תיעוד רפואי של תרופות.

תהליך האבחון

האבחון כולל שלוש פגישות, בנות כ- 2-5  שעות כל אחת:

 • ביצוע מבחני מת"ל.
 • שיחה אישית עם מאבחן מומחה לצורך העמקת הבירור.
 • העברת מבחנים נוספים בהתאם לצורך.
 • פגישת סיכום בת כחצי שעה המיועדת למסירת דו"ח האבחון הסופי ומתן הסבר על תוצאות האבחון והשלכותיו.

האבחנה הסופית תתבסס על

 • המידע המתועד בשאלונים, המסמכים והמידע שנאסף בשיחה האישית עם המאבחן.
 • תוצאות הביצוע במבחנים הכלולים במת"ל.
 • תוצאות הביצוע במבחנים הנוספים (במידה וייערכו).

סיכום האבחון יכלול

 • קביעה האם קיימת לקות למידה.
 • קביעת מידת הפגיעה בתפקוד הלימודי.
 • קביעת זכאות להתאמות בבחינות הבגאות, בבחינה הפסיכומטרית ובבחינות האקדמיות.
 • גיבוש המלצות לסיוע בלימודים.

לידיעתך גם אם עברת אבחון ואושרו לך התאמות בבחינות הבגרות, ייתכן שלא יומלצו עבורך התאמות להשכלה הגבוהה, או שיומלץ על התאמות שונות מההתאמות שאושרו בבחינות הבגרות. האבחון באמצעות מת"ל קביל לצורך הגשת בקשה לתנאים מותאמים בבחינות הבגרות, בבחינה הפסיכומטרית ובבחינות אקדמיות. הגשת הבקשה היא באחריותך ואינה מבוצעת על ידי מכון האבחון.

יש לדעת כי המוסדות הדנים בבקשה (המרכז הארצי ומוסדות הלימוד) אינם מחויבים לאמץ את חוות הדעת של המאבחן ואת המלצותיו בדבר מתן התאמות. ההחלטה הסופית בדבר מתן התאמות שמורה לוועדה מקצועית הפועלת בכל מוסד.

תקפותן של מסקנות האבחון מותנית בנכונות הנתונים המונחים לפני המאבחן. לפיכך חיוני שתמסור מידע מלא ונכון ותבצע את המבחנים כמיטב יכולתך.

חשוב לדעת כי במידה שהתמונה שתתקבל ממכלול הנתונים תהיה לא סבירה, מוקצנת, או כוללת סתירות פנימיות, המאבחן לא יוכל לגבש אבחנה והמלצות להתאמות ולסיוע, וזאת גם אם יש לך קשיי למידה אמתיים. אפשר לפנות לאבחון חוזר במת"ל רק בחלוף שלוש שנים מן האבחון הראשון.

עלות האבחון ותקנון החזרים 

1450ש"ח,  מתוכם 80 ₪ עלות הטיפול בתיק שאינם מוחזרים בשום מקרה.

אי הגעה לאבחון:

 • במקרה של אי הגעה לאבחון יש להודיע לפחות 24 שעות לפני מועד האבחון באחת משתי הדרכים:

אי מייל: moranb@yvc.ac.il

או בטלפון: 04-6423449

במידה ואין מענה יש להשאיר הודעה במשיבון

 • במקרה של אי הגעה לאבחון ללא הודעה מראש, תחויב בעלות של 250 ₪.
 • במקרה של אירוע לא צפוי (מחלה/אשפוז/תאונה) יש להשאיר הודעה עד השעה 8:00 בבוקר האבחון במשיבון בטל: 04-6423449 ולהעביר אלינו בהקדם אישורים מתאימים כדי שנוכל לקבוע מועד חדש לאבחון.

ערעור על תוצאות האבחון

שמורה לך האפשרות לערער על מסקנות האבחון במת"ל. לפרטים ניתן לפנות למזכירות המכון.

לתשומת ליבך, המסמכים לא יוחזרו אליך, מומלץ לשלוח צילום ברור ולשמור את המקור ברשותך.

את החומר יש לשלוח בדואר רשום לכתובת:
המכללה האקדמית עמק יזרעאל, מכון ברוש, מרכז התמיכה לסטודנטים לקויי למידה,ד.נ. עמק יזרעאל 19300
או במסירה אישית לכתובת:
המכללה האקדמית עמק יזרעאל, מכון ברוש, מרכז התמיכה לסטודנטים לקויי למידה, בניין 6 קומה 2.
* זימונך לאבחון ייעשה טלפונית לאחר קבלת התשלום, ולאחר שמאבחנת מומחית עברה על המסמכים וקבעה עמידה בקריטריונים.
במקרה של אי – התאמה, או אם יש יסוד סביר לשער שקשייך אינם נובעים מלקות למידה, תופנה לגורם
מקצועי מתאים להמשך הבירור

פרטים נוספים במזכירות מכון ברוש.

שדות המסומנים ב * הינם שדות חובה

לייעוץ, השאירו פרטים

WhatsApp chat