מתעניינים בלימודים ורוצים להתייעץ איתנו?

המשך לימודים במסלול הישיר לתואר שני בפיתוח ויעוץ ארגוני