מתעניינים בלימודים ורוצים להתייעץ איתנו?

הנגשת לימודי העבודה הסוציאלית לצעירים מהחברה הערבית