מתעניינים בלימודים ורוצים להתייעץ איתנו?

המרכז לגרונטולוגיה

פרופ' אביעד טור סיני

במרכז הבינתחומי לחקר הזקנה מתקיימת פעילות מחקרית ענפה, עם קשרים ושיתופי פעולה ישראליים ובינלאומיים נרחבים.
לחוקרי המרכז מספר ניכר של מענקי מחקר מקרנות בארץ ובחו"ל. במרכז מעורבים חוקרים ממגוון חוגים במכללה.

במרכז פועלות שתי יחידות שעוסקות בקידום המחקר, בפיתוח והפצת הידע המדעי ובבניית תכניות התערבות והכשרה בתחומים הבאים:

1) יחידה לחקר יחסים משפחתיים בינדוריים, מעמד הזקן במשפחה ומערכות תמיכה לקשישים מוגבלים.

2) יחידה לבריאות וזקנה, עם הדגש על מערכות שירותי הבריאות ועל התמודדות מטפלים עם מחלות כרוניות ועם דמנציות ואלצהיימר.

מענקי מחקר שהתקבלו:

מענק מקופת חולים מכבי לבדיקת "הנגישות והשימוש בשירותי בריאות בקהילה – השוואה בין אוכלוסיות זקנים מהסקטור היהודי והמגזר הערבי ובני המשפחות המטפלות", נערך ע"י פרופ' אריאלה לבנשטיין, פרופ' מרים הירשפלד, הדוקטורנטית סיגל נעים ומר ג'וני למברגר.

מענק נוסף מקופת חולים מכבי בשיתוף עם חוקר מאוניברסיטת חיפה – פרופ' יצחק בריק – לבדיקת הזדקנות בקהילה – עמדות וצרכים", נערך ע"י פרופ' אריאלה לבנשטיין והדוקטורנטית סיגל נעים.

מענק מהקרן הלאומית למדעים (ISF) לשלש שנים בנושא: "מעברים בטיפול בבני משפחה זקנים, סיום טיפול והשלכות משפחתיות, כלכליות וחברתיות", נערך ע"י צוות בינתחומי מהמכללה הכולל את: פרופ' אריאלה לבנשטיין, פרופ' רות כץ, פרופ' ניסים בן-דוד וד"ר דפנה הלפרין. מרכז המחקר הינו ד"ר אביעד טור-סיני ושותפה גם הדוקטורנטית סיגל נעים.

מענק מחברת פייזר ישראל למחקר בנושא "הגילנות בתחומי חיים שונים תוך מיקוד על תחום הבריאות", נערך ע"י פרופ' אריאלה לבנשטיין, ד"ר דפנה הלפרין והדוקטורנטית סיגל נעים. בנוסף נערך מחקר על גילנות בכלי התקשורת ובפרט בפרסומות ע"י ד"ר דפנה הלפרין, פרופ' אמיר כהן-שלו, ד"ר מיכל תירוש וסיגל נעים.

מענק מטעם משרד המדע למחקר בנושא The Role of Economic and Social Factors Impacting Decision to Work after the Official Retirement Age

הצוות החוקר: ד"ר אביעד טור-סיני, ד"ר דפנה הלפרין, פרופ' רות כץ, פרופ' שוש שהרבני,  ופרופ' אריאלה לבנשטיין.

בדצמבר 2013 נערכה סדנת מחקר בינ"ל בשיתוף עם חוקרים ממכללת תל-חי בנושא: היבטים חברתיים, בריאותיים וכלכליים של זקנה. בסדנה השתתפו חוקרים מדנמרק וגרמניה.

בסוף נובמבר 2015 התקיים במכללה כנס "הזקן במרחב הכפרי" בשיתוף מועצת עמק יזרעאל, המועצות האזוריות, העמותה למען הזקן בעמק ובחסות חב' פייזר ישראל.

בסוף דצמבר 2015 התקיים כנס בנושא: "מבט רב-תרבותי על טיפול בזקנים במשפחה הרב-דורית", בשיתוף אשל.

Secured By miniOrange