מתעניינים בלימודים ורוצים להתייעץ איתנו?

המרכז למחקר פעולה ולצדק חברתי

המכללה האקדמית עמק יזרעאל ע"ש מקס שטרן נוסדה מתוך שליחות להנגיש את ההשכלה הגבוהה לפריפריה הצפונית של ישראל. קיומו של אי שוויון חברתי-כלכלי בין מרכז המדינה לחלקיה הצפוניים עומד בבסיס הפעילות האקדמית והחברתית של המכללה והמרכז בפרט.

סביבת המכללה מאופיינת במגוון רחב של קהילות ואוכלוסיות הטרוגניות: ערים ועיירות פיתוח עם אוכלוסיות של וותיקים ועולים חדשים; קיבוצים ומושבים; שתי הערים הערביות הגדולות ביותר בישראל, כפרים עם אוכלוסיות מוסלמיות’, נוצריות, דרוזיות, וצ׳רכסיות .

בשל סביבה ייחודית זו מתאפשר למכללה לעסוק באי-שוויון וביחסים בין-קבוצתיים בחברה על מנת לקדם את רווחתם והתפתחותם של אנשי האזור וקהילותיהם.

המרכז למחקר פעולה ולצדק חברתי

המרכז נוסד במכללה בשנת 2004 וכיום הינו המרכז המוביל בישראל למחקר פעולה.  מטרתו למנף את המשאבים האקדמיים של המכללה לקידום צדק חברתי, הכללה, ויחסים בין-קבוצתיים תוך למידה משותפת, הפקת ידע ובחינה מחודשת של מערכת היחסים בין הקהילה לבין האקדמיה.

במשך השנים, המרכז עסק במחקרי פעולה מגוונים, תוך שיתופי פעולה עם ארגונים קהילתיים וארציים, בתחומים כגון חינוך, פיתוח קהילתי, אנשים עם מוגבלויות, ויחסי יהודים-ערבים. [לינק לרשימת פרויקטים].

פרויקטים אלו ספקו מענים ייחודיים לצרכים חברתיים, יצרו ידע יישומי ותיאורטי, והפיקו פרסומים רבים [לינק לפרסומים].

כיום המרכז למחקר פעולה ולצדק חברתי מכנס יחד חוקרים, אנשי מקצוע, פעילים חברתיים ואזרחים המעוניינים לבחון מחדש את עשייתם – ולנסות , תוך כדי פעולה וחקרנות, לממש את הפוטנציאל הטמון בקהילות המגוונות.

מפגש ""פורום הלמידה"

המרכז מבצע את שליחותו בעזרת האסטרטגיות הבאות:

  • קיום מרחב למידה ייחודי לסוכני שינוי, בו מפתחים את יכולותיהם לקדם שינוי ברמה האישית והמערכתית.
  • הכשרה במתודות ומיומנויות של מחקר פעולה.
  • תמיכה בייזום ובביצוע של מחקר פעולה בקהילה.
  • פיתוח "שדות פעולה אסטרטגיים" לקידום שינוי מערכתי
  • הפקת ידע מעשי והפצתו

הבית המוסדי: מכללת עמק יזרעאל

המכללה האקדמית עמק יזרעאל ע"ש מקס שטרן נוסדה מתוך שליחות להנגיש את ההשכלה הגבוהה לפריפריה הצפונית של ישראל. קיומו של אי שוויון חברתי-כלכלי בין מרכז המדינה לחלקיה הצפוניים עומד בבסיס הפעילות האקדמית והחברתית של המכללה והמרכז בפרט.

סביבת המכללה מאופיינת במגוון רחב של קהילות ואוכלוסיות הטרוגניות: ערים ועיירות פיתוח עם אוכלוסיות של וותיקים ועולים חדשים; קיבוצים ומושבים; שתי הערים הערביות הגדולות ביותר בישראל, כפרים עם אוכלוסיות מוסלמיות’, נוצריות, דרוזיות, וצ׳רכסיות .

בשל סביבה ייחודית זו מתאפשר למכללה לעסוק באי-שוויון וביחסים בין-קבוצתיים בחברה על מנת לקדם את רווחתם והתפתחותם של אנשי האזור וקהילותיהם.

ראשת המרכז: ד"ר גילה אמיתי

יו"ר מייסד: פרופ' ויקטור פרידמן

פרופ' ויקטור פרידמן )University Harvard. D.Ed ) הוא פרופסור חבר במחלקה לפיתוח וייעוץ ארגוני ובחוג למדעי התנהגות וגם יו"ר המרכז למחקר פעולה וצדק חברתי במכללה האקדמית עמק יזרעאל בשם מקס שטרן. מחקרו עוסק בלמידה ארגונית, הכלה חברתית, התמודדות עם קונפליקט, יזמות חברתית ותיאוריית השדה באמצעות תיאורית השדה ו"מדע פעולה" ("Action Science"). פרופ׳ פרידמן משרת כעורך חבר של Action Research Journal.

מחקר פעולה אינה מתודה, אלא מקבץ של מתודות מחקריות מגוונות, שמשותף להן חמשת מאפייני הפרקטיקה המחקרית שהחוקר במחקר פעולה מייחס להם חשיבות עליונה.

  1. יצירת שיתוף ושותפות

מחקר פעולה מתבסס על קשרים של שיתוף ושותפות בין בני אדם.  הוא מחקר עם בני אדם, ולא על בני אדם.  משמעות הדבר שה"נחקרים" הינם "שותפים" במחקר, המובילים את המחקר יחד עם החוקרים.  שותפות זו חשובה במיוחד בהגדרת שאלת המחקר.   בגישות מחקריות אחרות, חוקרים מגדירים בעצמם את שאלות המחקר או את נושא המחקר לפי מה שמעניין אותם, ולאחר מכן מחפשים שדה לביצוע המחקר.  חוקרים בגישת מחקר פעולה, לעומת זאת, מפתחים את השאלות למען שותפיהם למחקר וביחד אתם, משימה המחייבת פיתוח קשר של שיתוף ושותפות. קשר זה יכול להשפיע על כל שלב במחקר, החל מאיסוף נתונים, ניתוח, פירוש, ועד כתיבה והפצה. ההנחה היא שקשר של שיתוף ושותפות חשוב לא רק בגלל הערכים הדמוקרטיים הנמצאים בבסיסו, אלא גם כי הוא מניב ידע טוב יותר ומדויק יותר.

  1. מכוונות לפעולה

מחקר פעולה מכוון להפקת ידע המאפשר למשתתפים לעשות דברים חדשים שלא יכלו לעשות קודם לכן, או לעשות את אותם הדברים בדרך אחרת.  לא מדובר רק בלהבין או להסביר תופעות חברתיות, אלא בלקיחת בעיות והפיכתן לשאלות מחקר. במובן הזה, השאלה "כיצד ל…." הינה שאלה מרכזית במחקר פעולה.  מה שאנחנו לומדים צריך לכוון את פעילותנו בהמשך.  בעזרת פעולה והתבוננות על תוצרי הפעולה והערכתם, אנחנו בוחנים את מידת התקפות של הידע שלנו.

  1. מכוונות לשינוי

מחקר פעולה מבטא מחויבות ליצירת שינוי לטובה במצב הקיים.  מהי "לטובה" (התפתחות, שגשוג, חופש וכו') היא שאלה חשובה שיש לתת עליה את הדעת.  בכל מקרה, מחקר פעולה אף פעם אינו עוסק במה שקיים, אלא במה שהיינו רוצים שיהיה.  בנוסף, השאיפה לשינוי יוצר מידע תקף יותר.  מייחסים לקורט לווין, מייסדו של מחקר פעולה, את האמרה "הדרך הטובה ביותר להבין מערכת היא לשנות אותה".  לא ברור אם הוא אכן אמר את זה, אך בכל מקרה זו תובנה נכונה.

  1. למידה

מחקר פעולה מבוסס על מעגלי למידה החוזרים על עצמם. קיימות גרסאות רבות של מעגלי למידה במחקר פעולה, אך כולם כוללים את המרכיבים של פעולה, רפלקסיה על הפעולה, למידה בעזרת הרפלקסיה והזנת הלמידה לתוך תכנון והמשך פעולה. מעגלים אלה קיימים במידה מסוימת בכל מחקר ובכל פעולה, אך לרוב הם מתקיימים ללא מודעות של המשתתפים והחוקרים לקיומם.  במחקר פעולה הופכים אותם למודעים ומפורשים. ההנחה היא כי ניתן ללמוד הן מהצלחה והן מכישלון.  בשני המצבים אנו מנסים להפיק למידה מפעולה וליישם אותה לטובת פעולות בהמשך.  למידה זו חוזרת על עצמה ומתקדמת צעד אחר צעד.

  1. רפלקסיביות

החוקר במחקר פעולה מהווה תמיד חלק ממה שנחקר. המחקר אף פעם אינו מתייחס רק "להם" (הנחקרים).  על החוקרים במחקר פעולה לשאול את עצמם באופן תדיר כיצד הם משפיעים על שותפיהם, כיצד שותפיהם משפיעים עליהם וכיצד השדה החברתי משפיע על הקשר בין השותפים למחקר.  החוקרים תמיד פועלים, משתנים ולומדים יחד עם האנשים (ה"משתתפים") שעמם עושים את המחקר.

מייסד המרכז פרופ' פרידמן ועמיתו מר ישראל סייקס פיתחו את ישת "עצמי בשדה" למחקר פעולה. זוהי גישה המשלבת מושגים ומתודות מתיאוריית השדה, מדע פעולה, ודיאלוג.  גישה זו רואה את העולם החברתי כרשת סבוכה של "שדות" שאנשים מבנים באמצעות האינטראקציות ביניהם.  שדות אלו מעצבים באופן מובהק את הדרך בה אנשים חושבים, מרגישים, ופועלים, הן ברמה הפרטנית והן ברמה הקולקטיבית.  הנחת היסוד בגישה היא שמאחר ובכל אינטראקציה שאנשים מקיימים בשדה (כל שדה שהם שותפים בו) הם שותפים להבנייתו ולאחזקתו, יש בכוחם גם לשנות את השדה – אם הם משנים באופן מהותי את השתתפותם, ויודעים למנף את השינוי לאורך זמן.  הכלים העיקריים ליצירת השינוי הם חקרנות, גילוי מורכבות, פיתוח תודעת "עצמי בשדה", מסגור מחדש של יחס העצמי לשדה, פעולה חדשה בשדה ולמידה לאורך זמן.  בעזרת מחקר פעולה בגישת ה"אני בשדה" ניתן לנווט לאורך זמן את שינוי השדה, ובעצם לעצב מחדש את השדה החברתי.

פרויקט שותפים ומימון חוקרי המרכז תוכן הפרויקט
״החממה לחדשנות בחינוך – חיזוק החברה האזרחית״

תאריך

איבראהים אבו אלהיג׳א, עמותת מסאר

הקהילה האירפוית

 

מימון: הקהילה האירופית

פרופ׳ הלנה דה סביליה

פרופ׳ ויקטור פרידמן

אוריאנה עבוד-ארמלי

מייס מנסור

פריאל מסעוד

ליווי למידה והערכה של שותפות בין ארגוני החברה האזרחית שמטרתה קידום יזמות חינוכית וגישות חינוכיות חדשניות בחברה הפלסטינית בישראל וברשות הפלסטינית. בניית יכולת של סטודנטים ואנשי חינוך לקדם תהליכי שינוי התורם לצדק חברתי, צדק מגדרי, שוויון וזכויות האדם.
״שבילים לקהילה״

2012-2016

 

״מסד הנכויות״ (ג׳וינט-ישראל, משרד הרווחה, משרד הבריאות, קרן רודמן)

עיריית בקה אל-גרביה

עמותת גיל פז, בקה אל-גרביה

 

מימון: "מסד נכויות"

דר׳ נועם לפידות-לפלר

נוהא חאג

נסרין קייס

פרופ' ויקטור פרידמן

דר׳ דניאלה אריאלי

ישראל סייקס

לווי תהליכי, לווי מחקרי והערכה של פרויקט לפיתוח מודל חדשנית לאספקת שירותים לאנשים עם מוגבלויות קשות החיים בפרפריה.  הפרויקט התבצע כתהליך של מחקר פעולה עם שיתוף של כל בעלי העניין, עם דגש על אנשים עם מגבלות ומשפחותיהם, כולל פיתוח ובחינה של המודל.
״קבוצת פוסט-דוק״

2012-2015

 

מרצים צעירים במכללה ועוד מוסדות אקדמיים

 

מימון- עצמי

דר׳ נועם לפידות-לפלר

פרופ'  ויקטור פרידמן

ישראל סייקס

פיתוח מרחב למידה לקידום ההתפתחות האקדמית, המקצועית והאישית של בעלי תואר שלישי צעירים בישראל.
האתיקה של שילוב דיאלוג ערבי-יהודי בקורס חובה|

2014

פרופ׳ מרים הירשפלד, ראש החוג לסיעוד, מכללת עמק יזרעאל

 

מימון – עצמי

דר׳ דניאלה אריאלי

פרופ׳ ויקטור פרידמן

בחינת התפיסות של סטודנטים ביחס להכללת נושא המפגש היהודי ערבי במסגרת תכנית הלימודים בסיעוד.
תהליכי למידה של סגל חוג הסיעוד בנושא התמודדות עם אתגרים במפגש  הערבי-יהודי בחוג

2011-2012

 

שהירה חלבי ומיכאל שטרנברג, שתי״ל

סגל החוג לסיעוד במכללת עמק יזרעאל

 

מימון – שתי״ל

דר׳ דניאלה אריאלי

פרופ׳ ויקטור פרידמן

פרופ' מרים הירשפלד

פיתוח מרחב עבור הסגל לתהליכי חקירה, התבוננות ולמידה של המציאות הרב תרבותית (עם דגש על המפגש הערבי-יהודי), מרכיביה והאתגרים העומדים בפניה, ובניית תכנית פעולה ליצירת תהליכי שינוי והשפעה.
הערכה בהתנסות הקלינית של סטודנטים לסיעוד

 

 

היחידה הקלינית בחוג לסיעוד

מכללת עמק יזרעאל

 

 

מימון- עצמי

דר׳ דניאלה אראילי חקר ההשפעה של מרחב מרובה-תרבויות על חוויית ההתנסות הקלינית של סטודנטים לסיעוד.

 

 

מחקר והתערבות בנושא המפגש בין סטודנטים מקבוצות שונות במסגרת החוג לסיעוד

2009-2012

פרופ׳ מרים הירשפלד, ראש החוג לסיעוד, מכללת עמק יזרעאל

 

מימון: קרן המחקר של מכללת עמק יזרעאל

דר׳ דניאלה אריאלי

פרופ׳ ויקטור פרידמן

 

איסוף נתונים ביחס לחוויות של סטודנטים את המפגש ביניהם במרחב האקדמי המשותף, ופיתוח מודלים להתערבות קיצרת טווח וארוכת טווח

הערכה בפעולה של תהליך הקמת חוג אקדמי לסיעוד

2007-2009

מימון – עצמי

פרופ׳ מרים הירשפלד, ראש החוג לסיעוד, מכללת עמק יזרעאל

 

מימון: מכללת עמק יזרעאל

דר׳ דניאלה אריאלי

פרופ׳ ויקטור פרידמן

ליווי מחקרי של תהליך ההקמה של הקמת החוג, בניית מטרות וחזון לחוג בשיתוף סגל החוג.
הסטודיו ליצירה חברתית

2008-2011

 

אבירם מאיר, החוג לתקשורת חזותית,

פרופ׳ אריאן אנטל, המרכז למדעי החברה –ברלין

סטודנטים וסגל מכללת עמק יזרעאל, פעילים חברתיים

 

מימון –  עצמי

פרופ׳ ויקטור פרידמן

דר הלנה דה סביליה

 

 

פיתוח מרחב ליצירת מענים יצירתיים והולמים לצרכים ובעיות חברתיות באזור המכללה באמצעות שילוב של יזמות חברתית, אומנות ויישוב קונפליקטים.
טיפול במפגעים סביבתיים

2006-2007

 

מרכז ערבי לתכנון אלטרנטיבי, אדם טבע ודין, קרן אברהם, טמרה, עלבון ועכו

 

מימון – קרן אברהם

ד"ר הלנה דה סביליה מחקר הערכה מהצוות של פרויקט לקידום טיפול במפגעים סביבתיים ביישובים ערבים.
קורס הערכה בפעולה

 

פרופ' גי רוטמן, Fulbright Scholar

 

מימון  – Fulbright

חברי סגל המכללה

ופעילים בארגונים שונים

בקהילה

הכשרה ובניית יכולת להפעיל שיטת "ההערכה בפעולה" לבניית שותפויות, קביעת מטרות, ובניית תכניות פעולה לפרויקטים חברתיים.
״זהות, קונפליקט וחזון״

2007

 

סטודנטים מהחוג למדעי ההתנהגות והחוג לסוציולוגיה, מכללת עמק יזרעאל

 

פרופ' גי רוטמן,  Fulbright Scholar

ARIA Associates, USA

מימון  – Fulbright

 

פרופ׳ גיי׳ רוט'מן

פרופ׳ ויקטור פרידמן

 

שיתוף סטודנטים לפתוח חזון של עתיד משותף בין ערבים ויהודים עם דגש על המכללה.
מחקר הערכה של קליטת בני מנשה מהודו

2006-2009

 

מחלקת העלייה והקליטה של הסוכנות היהודית

 

מימון –  הסוכנות היהודית

 

אלה ברונשטיין-אדלר

דר׳ דניאלה אריאלי

 

שילוב מחקר הערכה עם מחקר אתנוגראפי בשני מרכזי קליטה, מוסדות הכשרה מקצועית ובקהילה. מעקב אחרי תהליך הקליטה של עולים מקהילת בני המנשה במטרה להתאים את תכנית הקליטה לצרכים של הקהילה.
״התמודדות עם קונפלקטים בקהילת ב"ס״

2007

מימון –  עצמי

בית ספר עמל, עין חרוד דר הלנה דה סביליה

נעמה גל

מיכל רותם

 

פיתוח מערכת להתמודדות  בונה עם קונפליקטים אשר מותאמת לחזון ולצורכי בית הספר בדרך של משא ומתן וגישור.
הערכת שילוב תלמידים אוטיסטים בבית ספר

2006-2008

 

ברכה רמות, בית ספר רימון,

קיבוץ רמת דוד

דר׳ אורית חצרוני, אומ' חיפה

 

מימון –  עצמי

דר׳ דוד יגיל

סוזי גוטס,

סטודנטית ב.א. מצטיינת

פרופ׳ ויקטור פרידמן

מחקר בנושא שילוב חברתי של ילדים אוטיסטים בבית ספר רימון קיבוץ מסילות ועמק בית שאן. המטרה לבצע מחקר הערכה באמצעות שיטות של מחקר פעולה.
״ספריה בגלבוע״

2005-2006

 

אורי ברזק , מועצה אזורית גלבוע,

 

מימון –  עצמי

מיכל שמיר

מועצה אזורית גלבוע

מתן תמיכה מחקרית להקמת ספריה במועצה אזורית גלבוע שתשרת את הקהילה לצורכי למידה, השכלה ומחקר.
״תמרת לאן״

2005-2007

 

אמיר מורן ֿ יישוב הקהילתי ״תמרת״

 

מימון –  עצמי

פרופ׳ מיכל פלגי

דר׳ חביאר סימונוביץ

פרופ׳ ויקטור פרידמן

 

 

מעורבות קהילתית וחשיבה שיטתית בהגדרת כיווני ההתפתחות של הישוב לטווח ארוך.
״שער אל-באב״

2005-2007

מימון – עצמי

מר כאמל אגבריה וחברים מעמותת 'נבראס' לבניית חברה אזרחית באום אל-פחם

 

דר׳ דניאלה אריאלי

פרופ׳ ויקטור פרידמן

דרכים ליצירת דיאלוג ושיתופי פעולה בין אקדמיה וקהילה.

פרסומים ומחקרים שנערכו במסגרת המרכז למחקר פעולה

2017

 

Friedman, V. Antal, A. (2017).  Spaces for social creativity. In P. Meusburger (Series Ed.), P. Meusburger, B. Werlen, & L. Suarsana (Vol. Eds.), Knowledge and Space: Vol. 9. Knowledge and action, Dordrecht, The Netherlands: Springer.

Friedman, V., Sykes, I. & Strauch, M. (2017). Expanding the realm of the possible: Field theory and a relational framing of social entrepreneurship.  In P. Dey and Chris Steyaert (Eds.), Critical Perspectives on Social Entrepreneurship.

 

 

2016

Brenner, N. & Friedman, V. (2016). Redefining success in Arab–Jewish dialogue groups:  learning to live in both worlds, International Journal of Conflict Engagement and Resolution 2015 (3)2, 136-157.

Friedman, V. , Sykes, I., Lapidot-Lefler, N. & Haj, N. (2016).  Social space as a generative image for dialogic organization development.  In D. Noumair & Shani, A. B. (Rami), (Eds.), Research in Organizational Change and Development, Volume 24. Bingley, UK: Emerald Publications.

Abu Elhaija, I., Friedman, V., and Friedman-Sokuler, N. (2016).  Social Space as a Tool for Building Partnership.  Nazareth:  Masar Institute for Education.

 

2015

 

לפידות-לפלר, נ., פרידמן, ו., ואריאלי, ד. (2015).  יצירת מחרב להשמעת קולותיהם של אנשים עם מוגבלויות. עיונים בשפה ובחברה, 7(1-2), 218- 236.

אריאלי,ד. ו פרידמן, ו. (2015).  בין קונפליקט לדיאלוג:  על תהליכי התערבות במפגש בין ערבים ויהודים באקדמיה.  סוגיות חברתיות בישראל, 19, 9-36.

Lapidot-Lefler,  N. Friedman, V., Arieli, D.,  Haj, N., Sykes, I. & Kais, N. (2015). Social space and field as constructs for evaluating social inclusion.  New Directions for Evaluation, 33-43.

 

2014

 

לפקידות-לפלר, נ.  ופרידמן, ו. (2014).  הערכה בפעולה לפיתוח מודל הפעלה מבוזרת של תכנית מרכז יום מבוזר לאנשים עם מוגבלויות שונות.  נייר העבודה.  המרכז למחקר פעולה ולצדק חברתי. עמק ישרעאל: מכללת עמק יזרעאל.

Friedman, V, and Sykes, I. (2014).  Can social space provide a deep structure for the theory and practice of organizational learning? In A. Berthoin Antal et al. (eds.), Learning Organizations: Extending the Field, Knowledge and Space, Volume 6, Dordrecht, Germany: Springer, 143-156.

 

 

2013

 

פרידמן, ו., וסייקס, י. (2013).  חשיבת מרחבית ותיאוריית השדה ככלים לשינוי.  נייר עבודה של מהרכז למחקר פעולה.  עמק יזרעאל:  המכללה האקדמית עמק יזרעאל.

Arieli, D. (2013). Emotional work and diversity in clinical placements of Nursing students, JNS: Journal of Nursing Scholarship 45(2), 194-201.

Arieli, D. & Friedman, V. (2013).  Negotiating reality:  Conflict transformation in natural spaces of encounter.  Journal of Applied Behavioral Science, 49(3), 308-332.

Arieli, D, & Hirschfeld, M. (2013). Supporting minority nursing students: 'Opportunity for Success' for Ethiopian immigrants in Israel. International Nursing Review 60(2), 213-220.

Friedman, V. (2014).  Negotiating reality:  Intercultural communication as constructing social space.  In Poutiainen, S.(ed.) Theoretical turbulence in intercultural communication studies.  Newcastle, U.K.:  Cambridge Scholars Publishing, 1-19.

 

2012

 

Arieli, D., Mashiach, M., Friedman, V. & Hirschfeld (2012)."Cultural Safety and Nursing Education in Divided Societies". Nursing Education Perspectives, 33(6), 364-368.

Arielli, D., Friedman, V. & Hirschfeld, M. "Challenges on the Path to Cultural Safety in Nursing Education". (2012)  International Nursing Review, 59, 187-193.

Arielli, D., Friedman, V. & Knyazev, G. (2012).  Fostering cooperation while engaging conflict:  an intercommunal case study.  In J. Rothman, (ed.), From Identity-Based Conflict to Identity-Based Cooperation, New York:  Springer, 135-156.

Arieli D. & Friedman, J. (2012). Action Evaluation as a Way of Engaging Social and Intercultural Challenges in Academia. In: Lustig, R. (ed.), Using Evaluation to its Full Potential Ayelet: the Israeli Association for Programs Evaluation, 55-69. (In Hebrew).

 

 2011

 

אריאלי, ד., משיח אייזנברג, מ., והירשפלד מ. (2011). "יחסים חברתיים, תמיכה הדדית ושביעות רצון בקרב סטודנטים יהודים וערבים לסיעוד." גוף ידע 7, ע' 3-8.

אריאלי, ג. ופרידמן, ו. (2011) הערכה בפעולה כדרך להתמודד עם אתגרים חברתיים בין תרבותיים במסגרת אקדמית. מכללת עמק יזרעאל:   נייר עבודה של המרכז למחקר פעולה ולצדק חברתי.

Friedman, V.J. (2011).  Revisiting Social Space: Relational Thinking about Organizational Change, in A.B. (Rami) Shani, R.W. Woodman & W.A. Pasmore (eds.) Research in Organizational Change and Development, 19, 233-25.

Friedman, V. & Arieli, D. (2011). Building Partnerships across Cultures as Negotiating Reality, in Desivilya, H.S. and Palgi, M. (eds.), The Paradox in Partnership: The Role of Conflict in Partnership Building, Bentham eBooks, 79-92.

 

2010

 

פרידמן, ו., אנגלרט,פ., רות׳מן, ג׳, פרידמן, נ., בירנבאום, ש.  (2010).  הערכה בפעולה בישראל – תפיסות ושיטות, בתוך מ. לוין-רוזליס (עורכת), סוגיות בהערכה בישראלבאר שבע:  אוניברסיטת בן גוריון בנגב, 137-160.

Arieli D. & Hirschfeld, M. (2010). Teaching nursing in a situation of conflict: encounters between Palestinian-Israeli and Jewish-Israeli Nursing students.  International Nursing Review 57(3), 312-320.

Friedman, V. & Desivilya, H. (2010).  Integrating social entrepreneurship and conflict engagement for regional development in divided societies. Entrepreneurship & Regional Development, 22:6, 495-514.

Friedman, V., Moran, A., Palgi, M., & Seminovich, J. (2010). Partnership between academic and the community:  the case of “Whither Gevan?”, In S. Sharabani, O. Tschishinsky, N. Shake-Mondere, O. Balderman-Shamir, M. Shamir, & I. Granov, (eds.), Researchers in the Emek:  A Compilation of Articles Written by Researchers at the Max Stern Academic College of Emek Yezreel, Emek Yezreel, Israel:  Emek Yezreel Press,, 167-174.

Seminovich, J., Palgi, M., Moran, A. & Friedman, V. (2010).  Involving residents in grassroots processes. In S. Sharabani, O. Tschishinsky, N. Shake-Mondere, O. Balderman-Shamir,  M. Shamir, & I. Granov (eds.), Researchers in the Emek:  A Compilation of Articles Written by Researchers at the Max Stern Academic College of Emek Yezreel, Emek Yezreel, Israel:  Emek Yezreel Press, 156-166.

 

 

2009

 

Arieli, D. & Friedman, V. (2009). Action Evaluation in the academia: the process of the establishment of the Nursing faculty in Emek Yezreel academic college". In: R. Lustig, (Ed.) Evaluation on the Move. Ayelet: the Israeli Association for Programs Evaluation, 215-224. (in Hebrew).

אריאלי, ד., ברונשטיין אדלר, א. (2009), "מחקר קליטתם של 'בני המנשה ' בישראל", דוחות מחקר הערכה מעצבת שהוגשו לסוכנות היהודית.

פרידמן, ו., סמינוביץ, ח. ופלגי, מ. (2009).  שותפות בין אקדמיה לקהילה:  אירוע ,פרויקט גבהים לאן?״.  נייר עבודה של המרכז למחקר פעולה ולצדק חברתי.  עמק יזראל:  המכללה האקדמית עמק יזרעל

Arieli, D., Friedman, V. & Agbaria, K. (2009).  The paradox of participation in action research. Action Research, 7(3), 263-290.

Arieli, D. Friedman, V. & Hirschfeld, M. (2009). "The Establishment of an Academic Nursing Faculty: Action Research in Israel". International Nursing Review 56(3): 299-305.

 

 

2007

Abu Elhaija, I., Desivilya, H., Friedman, V., Palgi, M., Shamir, M., Shamir, O. & Sykes, I.  (2007). Building partherships:  Critical reflections on the Action Research Center (ARC), in A.B. Shani, N. Adler, S. A. Mohrman, W. A. Pasmore & B. Stymne,  Handbook of Collaborative Management Research, Thousand Oaks, CA:  Sage.

 

כתבי עת מרכזיים בתחום של מחקר פעולה

ספרים בנושא מחקר פעולה

הפניות למאמרים ותיזות על / שנעשו במתודה של מחקר פעולה

חוקרים בישראל שעורכים מחקרי פעולה

Secured By miniOrange