מתעניינים בלימודים ורוצים להתייעץ איתנו?

חוקרים בעמק – ירידים קודמים

יריד המחקר 2013

יריד המחקר של המכללה האקדמית עמק יזרעאל מתקיים זו השנה התשיעית ברציפות. ביריד מתאפשר לחברי הסגל להכיר מקרוב את מגוון תחומי המחקר והעשייה של עמיתיהם בחוגים השונים, וכן להוות מנוף ליצירת שיתופי פעולה מחקריים עתידיים במכללה.

לוועדה המארגנת הוגשו השנה תקצירים מתחומי עניין מגוונים, המרוכזים בחוברת זו לפי סדר א-ב של שמות המחברים. ביריד מוצגות עבודות שהן פרי שיתופי פעולה יצירתיים בין חברי סגל מחוגים שונים, וכן עבודות משותפות של חברי סגל עם סטודנטים מצטיינים וסטודנטים לתואר שני.

תודתנו נתונה לפרופ' אריאלה לבנשטיין, נשיאת המכללה ,לפרופ' עליזה שנהר, רקטור, וכן לכל הצוות במכללה שהשתתף בארגון והפקת יריד המחקר התשיעי.

ועדת יריד מחקר:
פרופ' שוש שהרבני (יו"ר), פרופ' אורנה צ'שינסקי, ד"ר נעמי שקד-מונדרר, גב' אורית שמיר-בלדרמן , גב' מיכל שמיר, גב' עינבל גרנוב (מרכזת הועדה)

הזמנה ליריד המחקר 2013
        Array
(
  [category] => 104
  [layout] => 6
  [show_update] => 
)
        
יריד המחקר 2013
        Array
(
  [category] => 104
  [layout] => 6
  [show_update] => 
)
        

יריד המחקר 2012

יריד המחקר של המכללה האקדמית עמק יזרעאל מתקיים זו השנה השמינית ברציפות. ביריד מתאפשר לחברי הסגל להכיר מקרוב את מגוון תחומי המחקר והעשייה של עמיתיהם בחוגים השונים, וכן להוות מנוף ליצירת שיתופי פעולה עתידיים במכללה.

לוועדה המארגנת הוגשו השנה תקצירים מתחומי עניין מגוונים, המרוכזים בחוברת זו לפי סדר א-ב של שמות המחברים. ביריד מוצגות עבודות שהן פרי שיתופי פעולה יצירתיים בין חברי סגל מחוגים שונים, וכן עבודות משותפות של חברי סגל עם סטודנטים מצטיינים וסטודנטים לתואר MA.

תודתנו נתונה לפרופ' עליזה שנהר, נשיאת המכללה, וכן לכל הצוות במכללה שהשתתף בארגון והפקת יריד המחקר השמיני.

ועדת יריד מחקר:
ד"ר שוש שהרבני (יו"ר), פרופ' אורנה צ'ישניסקי, ד"ר נעמי שקד-מונדרר, גב' אורית שמיר-בלדרמן , גב' מיכל שמיר, גב' אורנה בק (מרכזת הועדה)

מהר או מדויק – קבלת החלטות מותאמת העדפות משתמש
        Array
(
  [category] => 105
  [layout] => 6
  [show_update] => 
)
        
עמדות מורים והורים כלפי חינוך מיני
        Array
(
  [category] => 105
  [layout] => 6
  [show_update] => 
)
        
מצגת יריד מחקר השמיני
        Array
(
  [category] => 105
  [layout] => 6
  [show_update] => 
)
        
הזמנה ליריד המחקר 2012
        Array
(
  [category] => 105
  [layout] => 6
  [show_update] => 
)
        
יריד המחקר 2012
        Array
(
  [category] => 105
  [layout] => 6
  [show_update] => 
)
        

יריד המחקר 2011

יריד המחקר של המכללה האקדמית עמק יזרעאל מתקיים זו השנה השביעית ברציפות. כמו בשנים הקודמות המטרה העיקרית של היריד היא לאפשר לחברי הסגל להכיר מקרוב את מגוון תחומי המחקר והעשייה של עמיתיהם בחוגים השונים, וכן להוות מנוף ליצירת שיתופי פעולה עתידיים במכללה.

לוועדה המארגנת הוגשו השנה 39 תקצירים מתחומי עניין מגוונים, המרוכזים בחוברת זו לפי סדר א-ב של שמות המחברים. ביריד מוצגות עבודות שהן פרי שיתופי פעולה יצירתיים בין חברי סגל מחוגים שונים, וכן עבודות משותפות של חברי סגל עם סטודנטים מצטיינים וסטודנטים לתואר MA.

תודתנו נתונה לפרופ' עליזה שנהר, נשיאת המכללה, לגב' מיקה קפטור, ראש המנהל האקדמי, וכן לכל הצוות במכללה שהשתתף בארגון והפקת יריד המחקר השביעי.

ועדת יריד מחקר:
פרופ' אורנה צישניסקי (יו"ר), ד"ר שוש שהרבני, ד"ר נעמי שקד-מונדרר, גב' אורית שמיר-בלדרמן , גב' מיכל שמיר, גב' עינבל גרנוב (מרכזת הועדה)

אינטגרציה פנימית במערכות ניהול משאבי אנוש
        Array
(
  [category] => 106
  [layout] => 6
  [show_update] => 
)
        
יעילות טקטיקת "גניבת הרעם" בשיטת המשפט הישראלית
        Array
(
  [category] => 106
  [layout] => 6
  [show_update] => 
)
        
אתרי הנצחה בברלין
        Array
(
  [category] => 106
  [layout] => 6
  [show_update] => 
)
        
השפעת הטיפול התרופתי בריטלין על קשב מתמשך
        Array
(
  [category] => 106
  [layout] => 6
  [show_update] => 
)
        
הזמנה ליריד המחקר 2011
        Array
(
  [category] => 106
  [layout] => 6
  [show_update] => 
)
        
מצגת יריד מחקר שביעי
        Array
(
  [category] => 106
  [layout] => 6
  [show_update] => 
)
        
יריד המחקר 2011
        Array
(
  [category] => 106
  [layout] => 6
  [show_update] => 
)
        

יריד המחקר 2010

יריד המחקר של המכללה האקדמית עמק יזרעאל מתקיים זו השנה השישית ברציפות. כמו בשנים הקודמות המטרה העיקרית של היריד היא לאפשר לחברי הסגל להכיר מקרוב את מגוון תחומי המחקר והעשייה של עמיתיהם בחוגים השונים, וכן להוות מנוף ליצירת שיתופי פעולה עתידיים במכללה.

לוועדה המארגנת הוגשו השנה 41 תקצירים מתחומי עניין מגוונים, המרוכזים בחוברת זו לפי סדר א-ב של שמות המחברים. ביריד מוצגות עבודות שהן פרי שיתופי פעולה יצירתיים בין חברי סגל מחוגים שונים, וכן עבודות משותפות של חברי סגל עם סטודנטים מצטיינים.

תודתנו נתונה לפרופ' עליזה שנהר, נשיאת המכללה, לגב' מיקה קפטור, ראש המנהל האקדמי, וכן לכל הצוות במכללה שהשתתף בארגון והפקת יריד המחקר השישי.

ועדת יריד מחקר:
ד"ר שוש שהרבני (יו"ר), פרופ' אורנה צישניסקי, ד"ר נעמי שקד-מונדרר, גב' אורית שמיר-בלדרמן , גב' מיכל שמיר, גב' עינבל גרנוב (מרכזת הועדה).

הזמנה ליריד המחקר 2010
        Array
(
  [category] => 107
  [layout] => 6
  [show_update] => 
)
        
יריד המחקר 2010
        Array
(
  [category] => 107
  [layout] => 6
  [show_update] => 
)
        

יריד המחקר 2009

יריד המחקר של המכללה האקדמית עמק יזרעאל מתקיים זו השנה החמישית ברציפות. כמו בשנים הקודמות המטרה העיקרית של היריד היא לאפשר לחברי הסגל להכיר מקרוב את מגוון תחומי המחקר והעשייה של עמיתיהם בחוגים השונים, וכן להוות מנוף ליצירת שיתופי פעולה עתידיים במכללה.

לוועדה המארגנת הוגשו השנה 43 תקצירים מתחומי עניין מגוונים, המרוכזים בחוברת זו לפי סדר א-ב של שמות המחברים. ביריד מוצגות עבודות שהן פרי שיתופי פעולה יצירתיים בין חברי סגל מחוגים שונים, וכן עבודות משותפות של חברי סגל עם סטודנטים מצטיינים.

תודתנו נתונה לפרופ' עליזה שנהר, נשיא המכללה, לגב' מיקה קפטור, ראש המנהל האקדמי, וכן לכל הצוות במכללה שהשתתף בארגון והפקת יריד המחקר החמישי.

ועדת יריד מחקר:
ד"ר שוש שהרבני (יו"ר), פרופ' אורנה צישניסקי, ד"ר נעמי שקד-מונדרר, גב' אורית שמיר-בלדרמן , גב' מיכל שמיר, גב' עינבל גרנוב (מרכזת הועדה).

הזמנה ליריד המחקר 2009
        Array
(
  [category] => 108
  [layout] => 6
  [show_update] => 
)
        
יריד המחקר 2009
        Array
(
  [category] => 108
  [layout] => 6
  [show_update] => 
)
        

יריד המחקר 2008

יריד המחקר של המכללה האקדמית עמק יזרעאל מתקיים זו השנה הרביעית ברציפות. כמו בשנים הקודמות המטרה העיקרית של היריד היא לאפשר לחברי הסגל להכיר מקרוב את מגוון תחומי המחקר והעשייה של עמיתיהם בחוגים השונים, וכן להוות מנוף ליצירת שיתופי פעולה עתידיים במכללה.

לוועדה המארגנת הוגשו השנה 45 תקצירים מתחומי עניין מגוונים, המרוכזים בחוברת זו לפי סדר א-ב של שמות המחברים. השנה יוצגו ביריד גם עבודות שהן פרי שיתופי פעולה יצירתיים בין חברי סגל מחוגים שונים, וכן עבודות משותפות של חברי סגל עם סטודנטים מצטיינים.

תודתנו נתונה לפרופ' עליזה שנהר, נשיא המכללה, ולגב' מיקה קפטור, ראש המנהל האקדמי, וכן תודות לכל הצוות במכללה שהשתתף בארגון והפקת יריד המחקר הרביעי.

ועדת יריד מחקר:

ד"ר שוש שהרבני (יו"ר), פרופ' אורנה צישניסקי, ד"ר נעמי שקד-מונדרר, גב' אורית שמיר-בלדרמן , גב' מיכל שמיר, גב' עינבל גרנוב (מרכזת הועדה).

הזמנה ליריד המחקר 2008
        Array
(
  [category] => 109
  [layout] => 6
  [show_update] => 
)
        
יריד המחקר 2008
        Array
(
  [category] => 109
  [layout] => 6
  [show_update] => 
)