מתעניינים בלימודים ורוצים להתייעץ איתנו?

שכר לימוד – מידע למתעניינים

שכר הלימוד באקדמית עמק יזרעאל הינו שכר לימוד אוניברסיטאי.

גובה שכר הלימוד לשנת הלימודים תשפ"ב ותשפ"ג יהיה בהתאם להחלטות שיתקבלו על ידי הוועדה הציבורית לקביעת גובה שכר לימוד במוסדות להשכלה גבוהה.

שכר הלימוד לא כולל תשלומים נלווים, ולא כולל לימודי אנגלית/עברית או קורסי תגבור במידת הצורך.

האקדמית עמק יזרעאל מוכרת לצורך זכאות להשתתפות בשכר הלימוד עבור שנת הלימודים הראשונה, בהתאם לתקנות קליטת חיילים משוחררים.

שכר לימוד אוניברסיטאי. החזר על פי חוק קליטת חיילים משוחררים

מדריך לנרשם בנושא שכר לימוד

לפניכם מדריך לנרשם בנושא שכר לימוד לשנת הלימודים תשפ"ב ותשפ"ג.
המדריך מכיל מידע אודות חישוב שכר לימוד וביטול הרשמה והפסקת לימודים.

הודעות

 • בניית מערכת לימודים שנתית מלאה מראש
  לקראת רישום לקורסים לשנת הלימודים תשפ"ב ותשפ"ג, אנו ממליצים, במידת האפשר, לבנות מערכת לימודים שנתית מלאה מראש.
  מערכת לימודים שנתית מלאה מראש תאפשר לסטודנטים הלומדים שנה א' והזכאים להחזר תשלום שכר לימוד על פי חוק לקליטת חיילים משוחררים ליהנות ממלוא ההחזר.
 • סטודנט המשלם דרך הפיקדון לחיילים משוחררים, עליו לפנות באמצעות תחנת מידע אישית למדור שכר לימוד להזנת שובר. השובר יוזן ע"י מדור שכר לימוד בתחנת מידע אישית > שכר לימוד ותשלומים > תשלום שוברים > תשלום באמצעות פיקדון צבאי המוביל לאזור האישי באתר של הקרן לחיילים משוחררים.
 • תשלומי שכר הלימוד מתחלקים על פני שבעה תשלומים לתוכנית מלאה
  ועל פני חמישה תשלומים לתוכנית מלאה לסטודנטים המתחילים את לימודיהם בסמסטר אביב.
 • תשלום שכר הלימוד ו/או אחר מתבצע בהוראת קבע בלבד.
 • אנא תשומת לבך לתקנון שכר הלימוד המפורסם באתר המכללה.
 • להנפקת אישור גובה שכר לימוד ותשלומים רשמי : באמצעות תחנת המידע האישית< הגשת בקשות > הזמנת מסמכים.
 • ניתן להודיע על ויתור חברות באגודת הסטודנטים ו/או על שירותי הרווחה של המכללה האקדמית עמק יזרעאל עד יום פתיחת שנת הלימודים בלבד. דיווח על ויתור חברות באגודת הסטודנטים ו/או על שירותי הרווחה לשנת הלימודים תשפ"ב ותשפ"ג יתבצע באמצעות מילוי טופס מקוון הנמצא באתר המכללה > שכ"ל > שכר לימוד לסטודנטים במסלול האקדמי.

מידע וטפסים

שכר לימוד תשפ"ב – שאלות ותשובות – סטודנטים
        Array
(
  [category] => 249
  [layout] => 12
  [show_update] => 
)
        
הרשאה לחיוב חשבון בנק
        Array
(
  [category] => 249
  [layout] => 12
  [show_update] => 
)
        

תקנוני שכר לימוד

מדריך לנרשם שכר לימוד תואר שני שנה"ל תשפ"ג
        Array
(
  [category] => 364
  [layout] => 12
  [show_update] => 
)
        
מדריך לנרשם בתואר ראשון לשנה"ל תשפ"ג
        Array
(
  [category] => 364
  [layout] => 12
  [show_update] => 
)
        
מדריך לנרשם שכר לימוד תואר ראשון תשפ"ב
        Array
(
  [category] => 364
  [layout] => 12
  [show_update] => 
)
        
מדריך לנרשם שכר לימוד תואר שני תשפ"ב
        Array
(
  [category] => 364
  [layout] => 12
  [show_update] => 
)
        

מנהלת מדור שכר הלימוד ותשלומים
גב' הלן אברהם
sl@yvc.ac.il

שעות קבלה:
ימים א'-ה' בשעות 8:30-12:30
ימים א' ו ד' בשעות 14:00-16:00

טלפון: 04-6423662

שעות מענה טלפוני:
ימים א'-ה' בשעות 09:00-11:00, 14:00-15:00
פקס: 1534-6423510
בניין 4, קומת כניסה, חדר 4010

Secured By miniOrange