מתעניינים בלימודים ורוצים להתייעץ איתנו?

רכש, מכרזים והתקשרויות

מחלקת רכש מכרזים והתקשרויות מרכזת תחתיה את פונקציות הרכש הלוגיסטי עבור פעילותה השוטפת של המכללה.

מטרת המחלקה לספק ללקוחותיה את השירות המיטבי בהתאם לדרישותיהם וציפיותיהם.

בעמוד זה תוכלו לקבל מידע על רשימות הספקים של המכללה, בקשה להצטרפות למאגר הספקים,  מידע על פרסום מכרזים, והודעות שונות בנושא מכרזים. 

ספקים המעוניינים להצטרף למאגר הספקים של המכללה מוזמנים לעשות כן באמצעות טופס הצטרפות למאגר ספקים המצ"ב: 

טופס בקשה להצטרפות למאגר הספקים במכללה

 יש לשלוח את הטופס והמסמכים המבוקשים בצירוף תצהיר על חוק עסקאות גופים ציבוריים המצורף: תצהיר בהתאם לחוק עסקאות גופים ציבוריים -עבור הספקים

למייל שכתובתו: shiritc@yvc.ac.il

לכל שאלה בנושאי רכש, מכרזים והתקשרויות מוזמנים לפנות אלינו. 

מנהלת רכש מכרזים והתקשרויות:

גב' מיטל בורוס

meitalb@yvc.ac.il

טלפון: 04-6423450

מרכזת רכש:

גב' שירית כהן

shiritc@yvc.ac.il
טלפון: 04-6423435

מרכזת מכרזים:

גב' דפנה ערב

dafnaa@yvc.ac.il

04-6423589

אחראי מחסן :

מר זאב מרקו

zeevm@yvc.ac.il

מכרזיםמאגר רשימת המציעים

קול קורא להצטרפות לרשימת מציעים
        Array
(
  [category] => 227
  [layout] => 6
  [show_update] => 
)
        
מציעי המכללה מאי 2019
        Array
(
  [category] => 227
  [layout] => 6
  [show_update] => 
)
        

הליך פנייה מוקדמת לקבלת מידע

התקשרות עם ספק יחיד

פרסום על כוונת המכללה להתקשר בפטור ממכרז

הודעה על כוונת המכללה לפרסם מכרז של יצרן שהינו ספק חוץ

הודעה על כוונת המכללה לפרסם מכרז של יצרן שהינו ספק חוץ

Secured By miniOrange