מתעניינים בלימודים ורוצים להתייעץ איתנו?

סגל אקדמי – החוג לפסיכולוגיה

מר אליוסף זוהר

ד"ר אלקלעי שרית

ד"ר דביר מעין

ד"ר הדר-שובל דורית

ד"ר זרייק גדיר

פרופ' חיימוב איריס

ד"ר כהן עמי

ד"ר קלאי ערבה

פרופ' רובין שמשון