מתעניינים בלימודים ורוצים להתייעץ איתנו?

חשבונאות

תואר בכלכלה וניהול בהתמחות חשבונאות ותעודת רו"ח תוך 3.5 שנים בכפוף לעמידה בבחינות לשכת מועצת רו"ח.

התמחות פרקטית מעמיקה בפיננסים, דוחות כספיים, תמחיר, ביקורת, מסים ומשפט.
מכשירה אנשי מפתח בתחום הכספים בארגונים, לרבות חשבים, מנהלי כספים ואנליסטים.

החשבונאות היא שפת העסקים: מידע פיננסי הכלול בדיווחים הוא הבסיס להבנה הכלכלית של כל ארגון. היכולת לנתח נתונים פיננסיים של גופים עסקיים בצורה מעמיקה, להתייחס להיבטי תמחיר, היבטי מס, היבטים משפטיים ומהימנות הנתונים – סוללת את דרכו של הבוגר להצלחה בתחומים אלו הן בתעשייה והן במגזר הציבורי.

החוג לכלכלה וניהול באקדמית עמק יזרעאל מצטרף למוסדות להשכלה גבוהה מובילים בהן ניתן לקבל תעודת רואה חשבון (רו"ח) בנוסף לתואר בכלכלה וניהול תוך 3.5 שנות לימוד אקדמיות – בכפוף לעמידה בבחינות לשכת מועצת רו"ח וסיום ההתמחות.
הרפורמה של מל"ג בשיתוף עם מועצת רואי החשבון מאפשרת למוסדות המוכרים על ידה בארץ להכין ולהגיש סטודנטים לתואר ראשון בכלכלה וניהול בהתמחות חשבונאות לבחינות מועצת רו"ח. כך, סטודנטים שהחלו את לימודיהם החל משנה"ל תשפ"א בחוג לכלכלה וניהול באקדמית עמק יזרעאל, ובוחרים בהתמחות זו * יוכלו תוך 3.5 שנים (7 סמסטרים) להשלים תואר ראשון בכלכלה וניהול בהתמחות חשבונאות , ללא צורך בשנת השלמה חוץ אקדמית (כפי שהיה נהוג עד כה) ובשכר לימוד אוניברסיטאי !
בסיום הלימודים יוכלו הסטודנטים לגשת לבחינות הסופיות של מועצת רואי החשבון ולהתחיל את ההתמחות (סטאג') באחד ממשרדי רו"ח.

בוגרי התכנית משתלבים במגוון תפקידים בתחום הביקורת הפיננסית והכספים במשרדי רואי חשבון וארגונים אחרים.
משרדי רואי חשבון מובילים וביניהם ארבעת הגדולים בארץ מגייסים לסטאז' את בוגרינו

*בכפוף לתנאי הקבלה להתמחות, הבחירה בהתמחות נעשית בסוף סמ' א', שנה א'.