מתעניינים בלימודים ורוצים להתייעץ איתנו?

סגל אקדמי – החוג לכלכלה וניהול

שם תפקיד מייל טלפון שעת מענה טלפוני
גב' רוית לוי מרכזת החוג ravitl@yvc.ac.il 04-6423482 09:00-10:30
גב' קסם פרץ מזכירת החוג kesemp@yvc.ac.il 04-6423482 09:00-10:30

ד"ר ברונשטיין אנטולי

ד"ר גרעין-טל שרון

ד"ר הון-שניר שלומית

מר זכאי אבי

ד"ר כהן נטע

ד"ר פלטניק רחל

ד"ר רגב-טייטלר שרון

רו"ח רופל אביב

פרופ' שהרבני שוש

פרופ' שקד-מונדרר נעמי