מתעניינים בלימודים ורוצים להתייעץ איתנו?

המגמה למנהיגות וניהול בחינוך ובקהילה

ניהול הוא תחום רחב ומגוון הדורש מהמנהל להפגין יכולות רבות. במסגרת המגמה ירכשו הסטודנטים כישורים, כלים ומיומנויות אשר יאפשרו להם להתנסות בתפקידי הדרכה, מנהיגות בקבוצות, ובפיתוח מנהיגות הלכה למעשה. הקורסים יתמקדו בכוון של מנהיגות בקהילה, בחינוך הבלתי פורמלי ובחינוך הפורמלי. הקורסים כוללים סדנאות חווייתיות ניתוחי אירועים סימולציות, התנסויות אישיות ופיתוח מודעות לסגנון המנהיגות האישי.

בוגרי המגמה למנהיגות וניהול בחינוך ובקהילה הם בעלי ידע ומיומנויות בתחום של מנהיגות וניהול הארגון, או הקהילה, ידע בסיסי במשאבי אנוש וכלכלה. הבוגרים יכלו להשתלב בתפקידים שונים בחינוך הפורמלי והבלתי פורמלי, בארגונים שונים במסגרות חינוכיות או קהילתיות.