מתעניינים בלימודים ורוצים להתייעץ איתנו?

ביקורת פנימית וציבורית

ראש ההתמחות : ד"ר חדוה וינרסקי-פרץ

הלימודים בהתמחות מעמיקים את הידע התיאורטי והמעשי בתחומי הביקורת הפנימית והציבורית בארגוני המגזר הציבורי ושלוחותיהם. התחזקותו של השלטון התאגידי בשנים האחרונות, בישראל, במקביל לכלכלות המערביות המתפתחות, הוביל להרחבתן של פונקציות הביקורת והבקרה בסביבת הארגון בנוסף לגופי הבקרה השלטוניים הקיימים (כגון מבקר המדינה) ומכאן, תחום לימוד זה החל לצבור תאוצה בקרב עובדי המגזר הציבורי, כלכלנים, רואי חשבון, משפטנים ויועצים ארגוניים בתחומים שונים.

הסטודנטים יקבלו הזדמנות להתנסות ביישום הביקורת הפנימית בארגון וללמוד, הלכה למעשה, על מאפייני הפעילות של מנגנוני הבקרה. במסגרת ההתמחות המעשית הסטודנטים ישתלבו בגופים ובמוסדות שונים במגזר הציבורי בליווי והדרכה של מנחה הסדנה והמבקר הפנימי בארגון המבוקר.