מתעניינים בלימודים ורוצים להתייעץ איתנו?

התנהגות וכלכלה פוליטית

בחברות המערביות הדמוקרטיות הקשר בין כלכלה ופוליטיקה הוא בלתי נמנע. הלימודים בחוג יעניקו לסטודנטים כלים מעשיים לקבלת החלטות על בסיס הידע וההבנה הפוליטית מחד והמשמעויות הכלכליות של ההתרחשויות בתחום הכלכלי בישראל ובעולם מאידך. בוגרים שישתלבו במגזר הציבורי, במשרדי ממשלה וברשויות המקומיות יוכלו להשתמש בידע ובכלים שקיבלו במסגרת עבודתם באופן שיקנה להם יתרון בעיבוד וניתוח תהליכים מורכבים להם יחשפו.