מתעניינים בלימודים ורוצים להתייעץ איתנו?

התמחויות במדע המדינה

תקשורת פוליטית

תקשורת פוליטית

ראש ההתמחות : ד"ר מקלברג דוד

אוהבים אקטואליה וחדשות? רוצים להבין את מאזן הכוח וכיצד נושאים עולים לסדר היום?

אנו מאמינים שלא ניתן להבין מהי פוליטיקה מבלי להכיר במרכזיותה של התקשורת ומבלי להבין כיצד התקשורת מושפעת ומשפיעה על תהליכים ומוסדות פוליטיים.

החברה במאה ה-21 היא חברת עתירת תקשורת. אמצעי התקשורת מתווכים בין המשתתפים הפוליטיים השונים, ובו זמנית מעצבים את החברה ומגדירים את גבולותיה, הדימויים, הצרכים והציפיות של פוליטיקאים ואזרחים כאחד.

ההתמחות תדון בשינויים שחלו במפת התקשורת בישראל, בדרכי ארגונם והפעלתם של אמצעי תקשורת ובהבנת הכלים החדשים בשיטות מדידת דעת קהל, החידושים בשיטות השיווק והפרסום הפוליטיים, כמו גם הגלובליזציה התקשורתית והשפעתה על ריבונות מדינות הלאום

ביקורת פנימית וציבורית

ביקורת פנימית וציבורית

ראש ההתמחות : ד”ר חדוה וינרסקי-פרץ

הלימודים בהתמחות מעמיקים את הידע התיאורטי והמעשי בתחומי הביקורת הפנימית והציבורית בארגוני המגזר הציבורי ושלוחותיהם. התחזקותו של השלטון התאגידי בשנים האחרונות, בישראל, במקביל לכלכלות המערביות המתפתחות, הוביל להרחבתן של פונקציות הביקורת והבקרה בסביבת הארגון בנוסף לגופי הבקרה השלטוניים הקיימים (כגון מבקר המדינה) ומכאן, תחום לימוד זה החל לצבור תאוצה בקרב עובדי המגזר הציבורי, כלכלנים, רואי חשבון, משפטנים ויועצים ארגוניים בתחומים שונים.

הסטודנטים יקבלו הזדמנות להתנסות ביישום הביקורת הפנימית בארגון וללמוד, הלכה למעשה, על מאפייני הפעילות של מנגנוני הבקרה. במסגרת ההתמחות המעשית הסטודנטים ישתלבו בגופים ובמוסדות שונים במגזר הציבורי בליווי והדרכה של מנחה הסדנה והמבקר הפנימי בארגון המבוקר.