מתעניינים בלימודים ורוצים להתייעץ איתנו?

סגל אקדמי – החוג לקרימינולוגיה

קרימינולוגיה רעיה יוסף מרכזת החוג Raayay@yvc.ac.il 04-6423496 מענה טלפוני:
9:00-10:30

ד"ר אלישע אתי

ד"ר אמיתי גילה

פרופ' יסעור-בורוכוביץ דלית

ד"ר ירון-ענתר ענת

ד"ר פלג קוריאט ענבל