מתעניינים בלימודים ורוצים להתייעץ איתנו?

סגל אקדמי – החוג לשירותי אנוש

אירנה גרשמן מרכזת חוג irenas@yvc.ac.il 04-6423445 מענה טלפוני:
09:00-10:30

ד"ר ברנץ ציון

ד"ר גוסינסקי רוחמה

ד"ר ינאי ונטורה גלית

פרופ' יסעור-בורוכוביץ דלית

ד"ר יעקב גילה

ד"ר כהן נטע

ד"ר קדרון אביב

ד"ר רז מיכל