מתעניינים בלימודים ורוצים להתייעץ איתנו?

פיתוח שירותים לאוכלוסיות מגוונות ושיקום תעסוקתי

תחום לימודי זה מקנה כלים לאיתור צרכים ולפיתוח מיומנויות הנדרשות לעבודה עם קבוצות שונות באוכלוסייה. התחום כולל קורסים כגון: ניהול שירותים לילדים בסיכון, משפחות נורמטיביות ומורכבות, אוכלוסיות מתחת לקו העוני, ניהול אסונות ומצבי חירום ועוד.