מתעניינים בלימודים ורוצים להתייעץ איתנו?

סגל אקדמי – החוג לתקשורת

ד"ר אבידר רות

ד"ר אליעז יועד

ד"ר אלישר-מלכה ורד

ד"ר אריאל ירון

ד"ר גינוסר אבשלום

ד"ר וימן -זקס דנה

ד"ר קמה עמית

איריס פיינשטיין מרכזת חוג irise@yvc.ac.il 04-6423459 מענה טלפוני:
09:00-10:30