מתעניינים בלימודים ורוצים להתייעץ איתנו?

לימודי חינוך

הגבולות בין הדיסציפלינות הוותיקות הולכים ונעשים מטושטשים. תהליכים רחבי היקף חברתיים, היסטוריים, כלכליים ופוליטיים פועלים באתרים חברתיים, בזירות חברתיות ובמוסדות חברתיים שונים. מוסדות החינוך הם אתרים שבהם משתקפים מאבקי כוח חברתיים, וזירות להתגוששות בין אידיאולוגיות. לימודי החינוך נלמדים בדגש אינטרדיסציפלינרי בזיקה למקצועות ממדעי הרוח והחברה להענקת מבט כולל ורחב על תפיסות, שיטות ומערכות החינוך בימינו.

הלימודים מקנים

  • בסיס אקדמי להמשך לימודים לתארים מתקדמים
  • הבנה של תהליכים פוליטיים ואידיאולוגיים בחברה הישראלית
  • הכרות עם רעיונות חינוכיים כפי שבאים לידי ביטוי בקרב קבוצות שונות בחברה הישראלית
  • הבנה של פרקטיקות חינוכיות בהן מעוצבות זהויות