מתעניינים בלימודים ורוצים להתייעץ איתנו?

תקשורת, חברה ופוליטיקה

מדעי החברה שלובים זה בזה. החיבור בין פוליטיקה, חברה ותקשורת לבין שאר החטיבות הוא מתבקש וחיוני. הלימודים בחטיבה מאפשרים לשלב קורסים המציעים היבטים משלימים (תקשורתיים, פוליטיים או חברתיים) של הנושאים הנלמדים בחטיבות האחרות.

הלימודים מקנים

  • בסיס אקדמי איתן ללימודים לתואר שני במגוון תחומים
  • נקודת מבט רחבה ורב-תחומית בסוגיות המצויות בלב הדיון הציבורי
  • הבנה של תהליכי קבלת החלטות
  • הבנה של דעת קהל, עיצובה ושינוי עמדות