מתעניינים בלימודים ורוצים להתייעץ איתנו?

תרבות ישראל והעמים

הלימודים בחטיבה מאפשרים הרחבת אופקים בנושאים מתחום תרבות ישראל, פילוסופיה, ספרות, אמנות, היסטוריה, מקרא, ולימודי מגדר. בחטיבה לומדים גם על תרבויותיהם של עמים אחרים ובמיוחד של אלו שעמם מקיימת תרבות ישראל דיאלוג מתמיד ומפרה.

הלימודים מקנים

ידע מקיף ושיטתי אודות תרבות ישראל על גילוייה המגוונים
הכרות עם מגוון תרבויות
עיסוק בסוגיות עכשוויות מנקודת מבט היסטורית או פילוסופית
הזדמנות ל"טעימות" מתחומי דעת שונים