מתעניינים בלימודים ורוצים להתייעץ איתנו?

זקנה

זקנה
עקב השינויים הדמוגרפיים וגידול האוכלוסייה הזקנה, חלה האצה בפיתוח השירותים לזקנים. ההיערכות לקראת גידול אוכלוסיית הזקנים היא אחד הנושאים המרכזיים המעסיקים כיום גורמים מקצועיים מתחום הרפואה, הרווחה, החינוך והחברה. מורכבותם של הצרכים האופייניים לאוכלוסייה המבוגרת, השפעתם על איכות החיים של הזקן ובני משפחתו והשלכות הבעיות החברתיות הנוצרות מחייבים מעורבות מקיפה של אנשי מקצוע בכלל ועובדים סוציאליים בפרט. התערבות במישור הפרטני, הקבוצתי, הקהילתי והחקיקתי. עובדים סוציאליים בתחום הזקנה מבוקשים מאוד כיום בשדה, במסגרת שירותים קהילתיים ומסגרות טיפוליות והביקוש אליו ילך ויגבר.
סוגי שירותים לדוגמא: מרכזי יום לזקן, בתי אבות.

Secured By miniOrange