מתעניינים בלימודים ורוצים להתייעץ איתנו?

לימודי שדה שנה א'

לימודי השדה משלימים את לימודיו האקדמיים של הסטודנט לקראת הסמכתו כעובד סוציאלי. הם נבנים בהדרגה, משנה לשנה, בהתאמה לשלבי התפתחות הסטודנט/ית. בשנה א' מטרות לימודי השדה הנן:

  • חשיפה רחבה למגוון תחומי בעיה וצרכים
  • חשיפה רחבה למגוון מענים ושירותים מוצעים
  • חשיפה למרכיבי הזהות המקצועית של העובד הסוציאלי
  • חשיפה לשיטות התערבות מקצועיות שונות
  • הכרות עם תהליך קביעת מדיניות רווחה ואופן יישומה

 

במהלך שנת הלימודים מסייר/ת הסטודנט/ית בארגוני חברה ורווחה, מתצפת/ת על עבודת עובד/ת סוציאלי/ת ומשתתף/ת במפגש עיוני בנושאי רוחב בעבודה סוציאלית, כגון: מדיניות רווחה בישראל,  עוני,  מחוסרי דיור, התמכרויות וכדומה. התצפיות בשירותי הרווחה במהלך שנת הלימודים הראשונה, מהוות עבור הסטודנט/ית נדבך ראשון בגיבוש הזהות המקצועית שלו/ה כעובד/ת סוציאלי/ת, ובהבנת היקף הבעיות החברתיות והאתגרים הניצבים בדרך לבחירת חלופות פעולה. התצפיות יזמנו לסטודנט/ית הכרות עם בעיות חברתיות שונות, אשר תסייע לו בגיבוש ההחלטה על בחירת תחומי העניין בהם ת/ירצה להתעמק במהלך שנת הלימודים.

ליווי אקדמי נעשה על ידי מרצות הקורס "יסודות התערבות בעבודה סוציאלית" והיחידה ללימודי שדה.

Secured By miniOrange