מתעניינים בלימודים ורוצים להתייעץ איתנו?

לימודי שדה שנה ג'

לימודי השדה כוללים השתלבות בארגוני חברה ורווחה ובמסגרתם התנסות בטיפול פרטני עם צרכני שירות ומשפחותיהם, וביצוע פרויקט קהילתי או קבוצתי, תוך התמקדות והעמקה באחד מתחומי העיסוק  הבאים בעבודה סוציאלית:

בריאות, בריאות נפש ושיקום
בריאות השרות הסוציאלי במערכת הבריאות מהווה חלק בלתי נפרד מהטיפול הרפואי הניתן לחולה. התפיסה היא כי למחלה השלכות פסיכוסוציאליות על החולה ועל משפחתו וכי למצוקה רגשית עשויה להיות השלכה על תהליך הריפוי מהמחלה של החולה. מטרת המענה הסוציאלי היא לסייע בהתמודדות האישית של החולה ומשפחתו עם מצבי משבר ושינוי, תוך גיוס כוחות אישיים ומשפחתיים. בנוסף מצבי חולי דורשים התארגנות מחדש בתחומים תעסוקתיים, כלכליים, חברתיים, אזרחיים ונוספים, אשר השרות הסוציאלי מנגיש המידע עליהם, מסייע בהסדרתם ומקשר את החולה ומשפחתו עם שירותים וגורמים בקהילה על מנת להבטיח רצף טיפולי.
סוגי שירותים לדוגמא: בתי חולים, מרפאות קהילתיות.

בריאות הנפש העבודה בתחום בריאות הנפש עוסקת בעיקר בליווי מתמודדי נפש ומשפחותיהם וסיוע להשבחת רווחת חייהם בתחומי החיים השונים. זאת בשותפות עם ארגונים שונים בקהילה הפועלים בתחום השקום התעסוקתי, החברתי והנפשי של האדם המתמודד.
סוגי שירותים לדוגמא: מרפאות לבריאות נפש בבתי חולים, מרפאות קהילתיות לבריאות נפש, מחלקות פסיכיאטריות בתוך בתי חולים כלליים.

שיקום תחום השיקום עוסק בהקניית ידע יישומי, כלים ומיומנויות  לעבודה סוציאלית בתחומי המוגבלות .התחום מאפשר היכרות עם נושא הנכויות ועם מגוון הגישות הטיפוליות הקיימות לעבודה עם אנשים עם מוגבלות כדי לאפשר את השתלבותם בחברה באופן מיטבי, תוך יצירת תנאים מתאימים למיצוי מלא של כלל זכויותיהם האזרחיות והחברתיות.
סוגי שירותים:  מרכזי שיקום, קהילה תומכת, דיור מוגן.

ילדים ונוער
אחד התחומים המרכזיים בעולם העבודה הסוציאלית. תחום ילד ונוער עוסק בשלומם ורווחתם של ילדים ובני נוער עד גיל 18, אשר נמצאים במצבי סיכון ונתונים לסכנה. מטרתה המרכזית של עבודה סוציאלית עם ילדים ונוער היא  להבטיח סביבה מיטיבה להתפתחותם הפיזית והנפשית. זאת תוך הנגשה, להם ולהוריהם, שירותים קהילתיים, משפחתיים ואישיים המסייעים בהתמודדות עם מגוון קשיים, בצמצום מצבי הסיכון ומניעתם .
סוגי שירותים לדוגמא:  פנימיות לילדים ולמתבגרים (טיפוליות, חינוכיות ולימודיות), יחידות לקידום נוער, שרות למען הנערה, שרותי אומנה, מעונות רב תכליתיים, מרכזים לנער ולמשפחה.

זקנה
עקב השינויים הדמוגרפיים וגידול האוכלוסייה הזקנה, חלה האצה עצומה בפיתוח השירותים לזקנים. ההיערכות לקראת גידול אוכלוסיית הזקנים היא אחד הנושאים המרכזיים המעסיקים כיום גורמים מקצועיים מתחום הרפואה, הרווחה, החינוך והחברה. מורכבותם של הצרכים האופייניים לאוכלוסייה המבוגרת, השפעתם על איכות החיים של הזקן ובני משפחתו והשלכות הבעיות החברתיות הנוצרות מחייבים מעורבות מקיפה של אנשי מקצוע בכלל ועובדים סוציאליים בפרט. התערבות במישור הפרטני, הקבוצתי, הקהילתי והחקיקתי. עובדים סוציאליים בתחום הזקנה מבוקשים מאוד כיום בשדה, במסגרת שירותים קהילתיים ומסגרות טיפוליות והביקוש אליו ילך ויגבר.
סוגי שירותים לדוגמא: מרכזי יום לזקן, בתי אבות.

תקון והתמכרויות
תקון תחום התקון עוסק במניעת עבריינות, טיפול בנוער ומבוגרים עוברי חוק, ונפגעי עבירה ושיקומם. זאת במסגרת שירותים הפועלים באמצעות הפעלת הסמכות החוקית והתערבויות מגוונות על הרצף. עבודת העובד/ת הסוציאלי/ת נעשית עם האדם ועם הגורמים המשפיעים עליו בסביבתו, על מנת ליצור הֵקשר המזמן שיפור ושינוי תפקודו. אחד הכלים העומדים לשירותם של עובדים סוציאליים בתחום התקון הוא השימוש בסמכות בטיפול, בהיותם חלק ממערכת אכיפת החוק והמשפט. מדובר בשימוש בסמכות המכוון לסייע למטופלים להתמודד עם קשייהם ולשנות דפוסי התנהלות כך שיהיו מועילים ומצמיחים עבורם ועבור משפחתם .
סוגי שירותים לדוגמא:  שרותי מבחן לנוער ולמבוגרים, בתי כלא, יחידות לקידום נוער, שרות למען הנערה.

התמכרויות בשנים האחרונות גוברת ההכרה בבעייתיות שיש בהתמכרויות לחומרים מזיקים ובאחריות החברה לדאוג למניעה ולטיפול בתופעה. השימוש בסמים, באלכוהול וההשתתפות במשחקי הימורים מתחילים לרוב בגילאים צעירים אך תהליך ההתמכרות נע בין מספר חודשים ועד מספר שנים, תלוי בגורמים פיזיים, פסיכולוגיים, סביבתיים ובסוג החומר שבשימוש. מסגרות הטיפול מסייעות למכורים בתהליך הגמילה והשיקום במטרה לחזור למעגל חיים מיטבי, איכותי מבחינה אישית, משפחתית, תעסוקתית וחברתית. העבודה עם המכורים נעשית באופן פרטני, קבוצתי, זוגי ומשפחתי ומקנה דרכים להתמודדות עם החיים ללא שימוש בחומרים.
סוגי שירותים לדוגמא: קהילות טיפוליות, יחידות לטיפול בהתמכרויות במחלקות לשירותים חברתיים

Secured By miniOrange