מתעניינים בלימודים ורוצים להתייעץ איתנו?

M.A בגרונטולוגיה קהילתית

ד"ר דפנה הלפרין, ראש החוג לגרונטולוגיה קהילתית – התמחות בייעוץ גרונטולוגי 

הארכת תוחלת החיים הביאה לכך שתקופת הזקנה והחיים לאחר הפרישה מהעבודה מתחלקת כיום לשתי תקופות שונות זו מזו: הגיל השלישי המאופיין בעצמאות תפקודית והגיל הרביעי בו עולה המוגבלות והתלות של האדם. תקופת החיים לאחר הפרישה מתארכת ומציבה אתגרים בפני האדם, המשפחה והקהילה. במגמה להגיע להזדקנות מוצלחת, תוך שמירת העצמאות, מיצוי היכולות, התפתחות אישית ומציאת משמעות לחיים לאחר הפרישה, נדרשים שיהיו בקהילה אנשי מקצוע ובעלי תפקידים מיומנים. אלה יהיו בעלי יכולת פיתוח והובלה של שירותים ופרויקטים קהילתיים, ויוכלו לתת ייעוץ מקצועי מתוך ראייה הוליסטית ורחבה. התוכנית נועדה להכשיר אנשים בעלי מיומנויות וידע נרחבים, תיאורטיים ויישומיים כאחד, אשר יוכלו להשתלב בעשייה הקהילתית והמחקרית, ולתרום לאיכות החיים של האוכלוסייה המבוגרת ובני משפחותיהם.

תכנית הלימודים

תכנית הלימודים מכוונת להקניית ידע תיאורטי ויישומי כאחד. היא כוללת קורסי ליבה בתחום זיקנה, משפחה וקהילה וכן סדנאות יישומיות, על מנת להקנות מיומנויות נרחבות בתחומי הייעוץ המגוונים:  מבוא לגישור וגישור ויישוב סכסוכים בזיקנה; מיומנויות ייעוץ וסוגיות בייעוץ גרונטולוגי; פיתוח וניהול פרוייקטים בקהילה.

הלימודים בתכנית מתקיימים בשני מסלולים:

מסלול יישומי (ללא תזה) – המדגיש את יישום הידע שנרכש בתכנית באמצעות התנסות והתמחות מעשית שבסיומן תוגש עבודת גמר.

מסלול מחקרי עם תזה – המתמקד בעבודה מחקרית ומאפשרת למסיימים אותו בהצלחה להמשיך ללימודי דוקטורט.

*בחירה במסלול עם תזה תתאפשר רק בתום שנת הלימודים הראשונה ובכפוף לעמידה בתנאי קבלה. פתיחת מסלול עם תזה מותנית במספר הנרשמים למסלול.

ההרשמה לשנת הלימודים תשפ"ג סמסטר א' תסתיים ב- 31.5.2022

** הענקת התואר מותנית באישור המל"ג. 

שנה א'
משותפת לשני המסלולים (ללא/עם תזה) לימודי יסוד: שיטות מחקר, סטטיסטיקה קורסי חובה: היבטים חברתיים של הזיקנה, פסיכולוגיה של הזיקנה, היבטים פיזיולוגיים של הזיקנה, הזדקנות בקהילה – צרכים ושירותים, זיקנה ואיכות חיים בקהילה ובפריפריה, חוק, משפט וזיקנה, מדיניות חברתית בזיקנה סדנאות יישומיות חובה: מבוא לגישור וגישור ויישוב סכסוכים בזיקנה; מיומנויות ייעוץ וסוגיות בייעוץ גרונטולוגי; פיתוח וניהול פרוייקטים בקהילה.
שנה ב'
בחלוקה למסלולים (ללא/עם תזה): מסלול ללא תזה: קורסי חובה: הזדקנות מוצלחת- פרישה פנאי ותעסוקה, יחסי משפחה בזיקנה, קידום בריאות בזיקנה, סוגיות בפרקטיקום ובפרויקט גמר מונחה סדנאות יישומיות חובה: מבוא למיומנויות ייעוץ, תכנון ופיתוח תוכניות ושירותים קהילתיים לזקנים, גישור ויישוב סכסוכים בזיקנה, ניהול פרוייקטים בקהילה – היבטים מעשיים, ייעוץ גרונטולוגי – סוגיות נבחרות קורסי בחירה מסלול מחקרי – עם תזה: קורסי חובה: סמינר תזה, מודלים מתקדמים בסטטיסטיקה ובסיטות מחקר, שיטות מחקר איכותניות קורסי בחירה
התנסות מעשית (פרקטיקום) בארגונים בקהילה (100 שעות), הינה חלק מרכזי בלימודים בתוכנית. ההתנסות מאפשרת לסטודנטים לשלב את הידע התיאורטי עם המיומנויות שנרכשו ולהביאם לידי ביטוי בעשייה בארגונים השונים בקהילה. ההתנסות המעשית הינה חובה במסלול ללא תזה, כאשר על (סטודנטים במסלול תזה יוכלו לעשות התנסות מעשית כקורס בחירה).

שאלות נפוצות

Secured By miniOrange