מתעניינים בלימודים ורוצים להתייעץ איתנו?

סגל אקדמי – תואר מוסמך (M.A) בייעוץ חינוכי – חוג לחינוך

דנית שור מרכזת danits@yvc.ac.il 04-6423513 מענה טלפוני:
9:00-10:30

ד"ר דביר מעין

ד"ר הדר-שובל דורית

פרופ' פלג אורה

פרופ' צ'שינסקי אורנה

פרופ' שפסנוול אוהד