מתעניינים בלימודים ורוצים להתייעץ איתנו?

.M.A במנהל ומדיניות ציבורית

ד"ר חדוה וינרסקי פרץ, ראש החוג ללימודי תואר שני במנהל ומדיניות ציבורית
יועצת לענייני סטודנטים: ד"ר רות אמיר

מדיניות ציבורית (Public Policy) כדיסציפלינה שהתפתחה מתוך חקר הפוליטיקה, מדע המדינה וכלכלה, מתייחסת לממשק שבין יחידים, קבוצות, ארגונים, רשויות ממשל, חוקים, כלים ונורמות המשפיעים, יחדיו או לחוד, על העשייה או אי־העשייה השלטונית.
מדיניות ציבורית היא כלי מרכזי בידי הממשל להנעת תהליכי שינוי ובנייה והיא משתקפת במגוון רחב של פעילויות הכולל חקיקה, קביעת תקנות, קבלת החלטות מנהליות, הקצאת משאבים, הטלת מיסים, הקמת מוסדות לביצוע משימות שונות ופעילויות בקרה ואכיפה.
בהתאם לכך, לימודי מנהל ומדיניות ציבורית כוללים ניתוח דרכי הפעולה והחקיקה של הממשל, חקירת הבעיות הציבורית וההתייחסות אליהן, מיפוי היעדים והמטרות של החברה והמשק, וזיהוי האמצעים השונים לניתוב משאבים ציבוריים והבטחת ניצולם האפקטיבי, במטרה להגשים את היעדים המועדפים על החברה.

לימודי מנהל ומדיניות ציבורית משלבים ידע אמפירי ויישומי הן על אודות פעילות הממשל בתהליכי עיצוב מדיניות, קביעת מדיניות, ביצועה/יישומה והערכתה (בתחומי מדיניות שונים) והן על אודות דפוסי המנהל והניהול בארגוני המגזר הציבורי.

מטרות התכנית

מטרת תכנית זו לקדם ולפתח יכולות וכישורים בקרב מנהלות ומנהלים כמובילי מדיניות ומיישמי שינוי בחזית העשייה הציבורית והחברתית ובעיקר בגופי המגזר הציבורי בישראל וכולל שירות המדינה, שלטון מקומי, חברות לתועלת הציבור, ארגוני המגזר השלישי, חברות ממשלתיות ועוד.
התוכנית מקנה הבנה רב-תחומית של האתגרים הניצבים בפני מנהלי המגזר הציבורי, הפרטי והשלישי.
בכלל זה ידע יישומי נרחב והבנה מעמיקה בתהליכים החברתיים, מדיניים, כלכליים, ניהוליים, משפטיים, פוליטיים ומוניציפאליים הנדרשים להובלת מדיניות וקידומה.

התוכנית מותאמת למנהלים ומנהלות המבקשים להרחיב את ההכשרה האקדמית שתסייע להם להשתלב בהובלת מדינות ציבורית ולהוות משאב אנושי איכותי העוקב אחר הידע המתחדש והתמורות בארץ ובעולם, מיישם גישות שונות וחדשות ליישום מדיניות ציבורית, מטמיע גישות מנהליות וניהוליות חדשניות, מקדם ומפתח שירותים במערכות הממשל השונות ובונה בסיסי ידע ומידע חדשים לשיפור רווחת האוכלוסייה.

תכנית הלימודים

הקורסים בתוכנית יקנו צירי ידע משלימים להובלת מדיניות, ניתוח מדיניות ציבורית, מיומנויות ארגוניות, ניהוליות ואדמיניסטרטיביות מתקדמות.מתכונת הקורסים ממוקדת בפיתוח יכולות להובלת מדיניות וחשיבה אסטרטגית לתכנון לטווח ארוך ולהקניית ידע למנהל כמנהיג ולמוביל המדיניות.
הלימודים בתוכנית כוללים התנסות מעשית בניתוח מדיניות והובלת פרויקטים:

סמסטר א
 • יסודות הכלכלה למדיניות ציבורית
 • שיטות מחקר למדיניות ציבורית חלק א': מתודולוגיה כמותית ויישומים סטטיסטיים (שו"ת)
 • אתיקה, תורת המוסר ואיכות השלטון
 • כלכלת ביטחון סוציאלי
 • מבוא למדיניות ציבורית ומנהל ציבורי
סמסטר ב'
 • ניתוח והערכת מדיניות ציבורית
 • מבוא לרגולציה: תיאוריה, אסטרטגיה ופרקטיקה
 • שיטות מחקר למדיניות ציבורית חלק ב': מתודולוגיה איכותנית
 • משפט חוקתי ומנהלי
 • פרוייקט מסכם שנה א
פרויקט מסכם שנה א

פרויקט מסכם שבו ירכשו את בסיסי ידע הנדרשים להכרת הסביבה שבה פועלים קובעי המדיניות, לכתיבת נייר מדיניות עבור מוסד / משרד ממשלתי או ממלכתי העוסק בבעיה/ סוגיה אקוטית ברמת השלטון המקומי או המרכזי.
בחלקו המעשי של הקורס הסטודנטים ישתלבו בארגונים, יפגשו עם מקבלי החלטות בכירים במגזר הציבורי ויבצעו מיפוי ראשוני מבוסס למידה בשטח.

סמסטר א
 • סמינריון: חדשנות ודיגיטציה באספקת שירותים ציבוריים
 • סמינריון: רגולציה ממשלתית: גישות ושיטות
 • שיתוף והפקת מדיניות משותפת Co- Production
 • כלכלה ציבורית
סמסטר ב
 • תרבות פוליטית, מנהל וניהול ברשויות במגזר הערבי
 • הובלת תהליכי הטמעה טכנולוגיים בסביבת הארגון
 • מדיניות אנרגיה וסביבה
 • פרויקט עבודת גמר: יישום מדיניות במגזר הציבורי
פרויקט גמר

הפרוייקט האישי בשנה א' יהווה תשתית לניתוח שיתבצע בפרוייקט הגמר בשנה ב' הכולל פרקטיקה רחבה ומעמיקה של ניתוח מדיניות.

* למכללה שמורה הזכות לשנות את תכנית הלימודים, להוסיף או לגרוע קורסים. טל"ח


ההרשמה לשנת הלימודים תשפ"ב סמסטר א' תסתיים ב 31.8.21
ההרשמה תתאפשר למועמדים שלא נדרשים להשלמות או השלמות תוך כדי התוכנית בהתאם לתוכנית ולנהליה.

* הענקת התואר מותנית באישור המל"ג

שאלות ותשובות

 • במה אוכל לעבוד כשאסיים את התואר במנהל ומדיניות ציבורית?
  בוגרי התוכנית יוכלו להשתלב בתפקידי ניהול והובלת מדיניות במשרדי ממשלה | שלטון מקומי – עיריות, מועצות אזוריות, רשויות מקומיות וחברות כלכליות | חברות ציבוריות | עמותות וארגונים חברתיים ואזרחיים | ארגוני זרועות הביטחון | מכוני מחקר / מוסדות מחקר
 • האם אפשר לשלב עבודה ולימודים?
  מתכונת הלימודים ומבנה התכנית מותאמים לעובדים (מנהלות ולמנהלים בכירים) ומאפשרת המשך עבודה במשרתם. הלימודים יתקיימו ביום מרוכז. סמסטר א' וסמסטר ב' (ללא סמסטר קיץ)
Secured By miniOrange