מתעניינים בלימודים ורוצים להתייעץ איתנו?

סגל אקדמי – תואר מוסמך (M.A) בפסיכולוגיה חינוכית

מר אליוסף זוהר

ד"ר אלקלעי שרית

ד"ר דן אורי

ד"ר זרייק גדיר

פרופ' חיימוב איריס

פרופ' רובין שמשון