מתעניינים בלימודים ורוצים להתייעץ איתנו?

מעבדת תצפיות וניתוח התנהגות

חדר התצפית מאפשר, בהתאם לשאלת המחקר, לשנות את תכולתו (סביבה ענייה בגירויים, סביבה המותאמת לילדים וכו'). את ההתרחשות בחדר מתעדות מספר מצלמות מכיוונים שונים ובנוסף, בין חדר הנסיינים לחדר התצפית מפרידה זכוכית חד כיוונית המאפשרת התבוננות דיסקרטית בזמן אמת.

באמצעות תוכנה מתקדמת, ההתנהגות הנצפית מנותחת למרכיביה הקטנים בכדי להבין את ההבדלים בין תנאי הניסוי השונים.