מתעניינים בלימודים ורוצים להתייעץ איתנו?

ניסיון ספריה

אברהם, א', יצחק, ב', יעקב, ג', ישמעאל ד', דוד, ה', שלמה, ו', משה, ז', ראובן, ח', שמעון, ט', יהודה, י', גד, ל', זבולון, כ', ישככר, מ', כהן, נ', לוי, ס', נפתלי, ע', דן, פ', מנשה, צ', אפרים, ק', … בנימין, ר' (2020). כיצד לכתוב רשימה ביבליוגרפית. אפיריון.
Abraham, A., Issac,B. Jacobs, C., Ishmael, D., Moses, E., David, F. Solomon, G., Cohen, H., Levi, I., Gad, J., Rueben, K., Simeon, L., Judah, M., Issachar, N., Aebulun, O., Dan, Q., Naphtali, R., Benjamin, S., Ephraim, T., … Menashe, U. (2020). How to cite. Macmillan.