מתעניינים בלימודים ורוצים להתייעץ איתנו?

סמינריונים

פולקלור ותקשורת: נרטיב, מאגיה וטקסי מעבר

הסמינריון יעסוק בפולקלור כסוג של תקשורת קבוצתית וחברתית באמצעות המדיום האמנותי.  כמבוא לקורס נעסוק בהגדרת הפולקלור בכלל והסיפור העממי בפרט תוך בחינת ההקשר התרבותי. במהלך הסמינריון נתמקד בשלושה תחומים מרכזיים: 1) נרטיבים עממיים בתרבות הישראלית תוך התמקדות בהתיישבות, הגירה ואתניות, ודיון בז'אנרים כמו מיתוס, אגדה ומעשיה. 2) מאגיה בתרבות העממית, ותקשורת באמצעות פולחן קדושים, קמעות ועלייה לרגל.  3) טקסי מעבר במחזור החיים – לידה וברית מילה, התבגרות וטקסי חניכה, נישואים וחתונה, מוות, טקסי קבורה וניחום אבלים.


ספרות ופוליטיקה

במהלך הסמינר ננתח את השיח הפוליטי כפי שהוא בא לידי ביטוי בטקסט הספרותי. הספר, הנהנה מחופש פוליטי רב, מהווה טקסט תקשורתי דרכו ניתן להתבונן בתרבות, בפוליטיקה ובנרטיבים האידיאולוגיים של הקהילה. שאלות הנשאלות בתחום המדיני יבדקו בשיח הספרותי אשר תורם תרומה רבה לתחום המחשבה הפוליטית. עבודת הסמינריון תתבסס על חקר השיח הפוליטי בישראל ובעולם, בנושא שיבחר ע"י הסטודנט, כפי שהוא בא לידי ביטוי בשיח הספרותי.


שונאים סיפור אהבה

מטרת הסמינריון לחשוף בפני הסטודנטים היבטים שונים של יחסי הגומלין המורכבים והמרתקים שבין פוליטיקה לתקשורת, בימי בחירות ובימי שגרה; בארץ ובעולם; ברמה המוסדית, הארגונית ולא פחות מכך, ברמה הבינאישית. במסגרת הקורס ייבחן מעמדם הייחודי של כל אחד מהשחקנים בזירת התקשורת הפוליטית: נבחרי ציבור ואנשי צוותם, עיתונאים ועורכים, גורמים חוץ פרלמנטריים ואזרחים. בין הסוגיות המרכזיות שתדונה במהלך הקורס: מקורות העוצמה ומקורות החולשה של תקשורת ההמונים ביחסיה עם המערכת הפוליטית; דעת הקהל כ 'שחקן' פוליטי ותקשורת פוליטית בעידן המדיה החדשים.


המוזיקה הפופולארית כזירה תקשורתית

המוזיקה הפופולארית (אותה נגדיר ונאפיין בקורס) מהווה חלק חשוב (ובמקרה של בני נוער ומבוגרים צעירים, מרכזי) ובלתי נפרד מן הזירה התקשורתית החל ממחצית המאה העשרים. היא מקיפה אותנו מכל עבר כמעט בכל רגע ונוטלת חלק בהיבטים סוציולוגיים ופסיכולוגיים מגוונים, למשל: צעירים נעזרים בה לכינון זהות אישית וקבוצתית, היא משמשת כסוכנת חיברות, היא מלווה פעילויות יומיומיות ומהווה פס קול לכל הטקסטים התקשורתיים האלקטרוניים. למרות מיקומה החיוני במפה התקשורתית, היא איננה זוכה למקום הראוי לה במחקר המדעי. בקורס נתוודע למושגי מפתח, תיאוריות ומודלים מרכזיים בחקר המוזיקה הפופולארית מתוך כוונה להכשיר אותך לערוך מחקר העוסק באחד מן ההיבטים הללו הקרוב לליבך. המחקר יכול להתבצע על כל אחד מן ההיבטים הרלבנטיים: בחינת הפקת המוזיקה או המבצעים, מחקר על צריכתה ו/או ניתוח הטקסטים שלה.


תקשורת מתווכת מחשב

המעבר המתמשך של תקשורת בינאישית ותקשורת המונים לפלטפורמות של תקשורת מתווכת מחשב (CMC) מאתגר שאלות יסוד ישנות וחדשות במחקר התקשורתי. במסגרת הסמינר נכיר תיאוריות של תקשורת מתווכת מחשב שהתפתחו החל משלהי המאה ה-20 ותחילת המאה הנוכחית. נדון ונתמקד במחקרינו באופן שבו השימוש בתקשורת זו תורם ומשפיע (לחיוב ולשלילה) על תופעות של בריונות וביוש (שיימינג), "פאניקה מוסרית" בתקשורת ההמונים, טכנופוביה, פער דיגיטאלי, דפוסי ביטוי של מוחצנים ומופנמים, אינטימיות וירטואליות, שתיקה מקוונת, מעורבות, שיתופיות, תגובתיות ואינטראקטיביות.


עיתונות פטריוטית

האם אפשר להיות אזרח/ית נאמן/ה למדינתך וגם עיתונאי/ת מקצועי/ת? האם דיווח אמת שמעמיד באור שלילי את מדינתך הוא דיווח שאינו פטריוטי? האם מותר ואף רצוי לשקר בדיווח עיתונאי למען תדמית טובה של המדינה? האם אובייקטיביות עיתונאית מתיישבת עם פטריוטיות? האם ביטחון לאומי תמיד גובר על עיתונות חופשית? שאלות אלה ואחרות מעסיקות הן עיתונאים והן את הציבור הרחב, הן בישראל והן במדינות רבות בעולם ובהן נדון בסמינריון. נבחן את המתחים המובנים שבין נורמות עיתונאיות מקובלות לבין רגשות פטריוטיים-לאומיים ונדון בהשתקפותם של מתחים אלה בסיקור מלחמות, אירועי טרור, ומחלוקות מדיניות וביטחוניות פנימיות.


הצלחה וכישלון (בשנה"ל תשע"ז)

סמינר בית ספרי, של בית הספר לתקשורת, חברה וממשל

במרכז הסמינר עומד נושא נרחב אחד אשר יש לו, מחד גיסא, השלכות מובהקות על השיח היומיומי ומאידך גיסא השיח היומיומי מכסה על פני עומקים עיוניים, אשר טרדו מנוחתם של הוגים, חוקרים ויוצרים לאורך הדורות. לאורך הסמסטר ייחשפו הסטודנטים להיבטים דיסציפלינאריים שונים של הנושא הנדון ולהקשרים בינתחומיים. בשנה"ל תשע"ז נושא הסמינריון יהיה – הצלחה וכישלון. במסגרת הסמינר נתבונן במושגי ההצלחה והכישלון בתרבות המערב בשיח היומיומי התרבותי והפוליטי כמו גם בשיח הספרותי וההגותי. הדיון בנושא ההצלחה נקשר לאורך ההיסטוריה של המחשבה המערבית בשאלות מהותיות: האם הצלחה במדדים חברתיים מהווה גורם מרכזי להרגשה פנימית של אושר? האם הצלחה היא ערך המאפיין בעיקר את תרבות המערב והקפיטליזם? האם האדם בטבעו הוא יצור תחרותי השואף להצלחה ביחס לסביבתו? מה מקומה של התרבות בטיפוח ערך ההצלחה? והאם ההצלחה החברתית קיבלה ביטוי שונה במהלך ההיסטוריה התרבותית שלנו? במסגרת הסמינר נעמיק בשאלות אלו ובשאלות אחרות הקשורות לדיון בהצלחה ובכישלון.