אייקון שעון אפור אייקון שעון ירוק

שעות פתיחה

ימים א' ה': 20:00 - 08:00
יום ו': 11:45 - 08:00

שעות פתיחה:
ימים א' ה': 20:00 – 08:00
יום ו': 11:45 – 08:00

דוחות, מידע סטטיסטי

דוחות

 

לרישום המחבר/מחברים ראו כאן

דוחות של ארגונים פרטיים וממשלתיים, וועדות, קוד אתיקה של ארגון וכד'

  • שם הפרסום יהיה בכתב נטוי
  • אם הפרסום הוא אלקטרוני יש להוסיף את הקישור

לדוגמה: דוח ממרכז המידע של הכנסת:

רוטנברג, ב' (2020). ניתוח מדיניות התעסוקה בישראל ובמדינות המפותחות בתקופת משבר נגיף הקורונה. הכנסת, מרכז המחקר והמידע .https://main.knesset.gov.il/Activity/Info/MMM/Pages/document.aspx?docId=96175674-5c9b-ea11-8114-00155d0af32a

 

דוחות ממשלתיים

 

  •  אם לא מופיע שם המחבר/מחברים יש להתיחס לארגון או משרד הממשלתי המצוין בפרסום כמחבר.
  • כאשר מחבר והמוציא לאור זהים, אין צורך לרשום את המוציא לאור.
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (2020). הכנסות והוצאות משק הבית, נתונים מסקר הוצאות משק הבית 2018: סיכומים כלליים. https://www.cbs.gov.il/he/publications/DocLib/2020/1802_households_2018/e_print.pdf

 

  • כאשר יש וועדה, הוועדה היא המחברת.
הוועדה לבחינת יחסי הון-שלטון בישראל. (2012). דוח הוועדה לבחינת יחסי הון-שלטון בישראל. משרד הרווחה והשירותים החברתיים.

 

קוד אתיקה של ארגון מקצועי

 

הסתדרות האחים והאחיות בישראל. (2018). הקוד האתי לאחים ולאחיות בישראל. https://www.health.gov.il/UnitsOffice/nursing/Documents/nurse_code_ethics.pdf

 

American Nurses Association. (2015). Code of ethics for nurses with interpretive statements.https://homecaremissouri.org/mahc/documents/CodeofEthicswInterpretiveStatements20141.pdf

מידע סטטיסטי

באזכור בגוף העבודה יש לרשום את מקור המידע (בד"כ ארגון או מוסד כמו הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה), ושנת פרסום בסוגריים.

 (הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, 2008)

 

(המרכז לקדום מעמד האשה ע"ש רות ועמנואל רקמן, 2005)

 

(בנק ישראל, 2009)

 

בציטוט בגוף העבודה יש לרשום גם מספר עמוד

 (הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, 2008, ע' 100)

 

(המרכז לקדום מעמד האשה ע"ש רות ועמנואל רקמן, 2005, ע' 24 )

 

(בנק ישראל, 2009, ע' 23)

 

בהפניה בגוף הטקסט למקור מהאינטרנט

  1. יש לרשום פסקה במקום עמוד
  2. באנגלית ¶  או para.
  3. בעברית פסקה
 (הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, 1999, פסקה 2)   

 

 (World Health Organization, 2000, ¶ 5)

 

(World Health organization, 2000, para.5)

 

ברשימה הביבליוגרפית

אם מדובר בשנתון סטטיסטי, ירחון או רבעון סטטיסטי רושמים כמו מאמר מתוך כתב עת. במקרה זה:  שם טבלת הנתונים הסטטיסטיים הוא שם המאמר

בשנתון לא יופיע מספר חוברת. המספר בסוף הרשומה יהיה מספר עמוד.

המרכז לקדום מעמד האשה (2005). סטטיסטיקה משפטית: חלוקת רכוש בין בני זוג. נשים ומשפחה בישראל: דו שנתון סטטיסטי, 69.

 

אם המקור מקוון יש כתובת URL במקום עמודים

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (2010). ההוצאה הלאומית לבריאות. שנתון סטטיסטי לישראל, 60 (6.1). http://www.cbs.gov.il/shnaton61/st06_01.pdf

 

לתת (2008). שינויים בביקוש וחלוקת מזון. דוח העוני האלטרנטיבי. http://www.latet.org.il/_Uploads/56Onmi-report-2007.pdf

 

מחלקת היעץ,  הספריה, המכללה האקדמית עמק יזרעאל     askus@yvc.ac.il


מקורות

American Psychological Association. (2020). Publication manual of the American Psychological Association. (7th ed.).