אייקון שעון אפור אייקון שעון ירוק

שעות פתיחה

ימים א' ה': 20:00 - 08:00
יום ו': 11:45 - 08:00

שעות פתיחה:
ימים א' ה': 20:00 – 08:00
יום ו': 11:45 – 08:00

הרצאות, דברים מכנס

הרצאה מכנס (לא פורסם בדפוס או באינטרנט)

לרישום המחבר/מחברים ראו כאן

 • יש לרשום את שמות המחברים (תאריך הכנס). שם ההרצאה [הרצאה מכנס]. שם הכנס, מקום הכנס  וקישור אם פורסם באינטרנט.
 • בשונה מסוגי חומר אחרים, כאשר כנס מתרחש במקום גיאוגרפי כלשהו יש לרשום את המקום.
Maddox, S., Hurling, J., Stewart, E., & Edwards, A. (2016, March 30-April 2). If mama ain't happy, nobody's happy: The effect of parental depression in mood dysregulation in children [Paper presentation]. Southeastern Psychological Association 62nd Annual Meeting, New Orleans, LA, United States.

הרצאה מכנס שפורסם בדפוס

לרישום המחבר/מחברים ראו כאן

 • יש לרשום את שמות המחברים (תאריך הכנס). שם ההרצאה [הרצאה מכנס]. שם הכנס, מקום הכנס  וקישור אם פורסם באינטרנט.
 • בשונה מסוגי חומר אחרים, כאשר כנס מתרחש במקום גיאוגרפי כלשהו יש לרשום את המקום.
עדן, ס' ואורן, ע' (2017, פברואר 14-15). קידום יכולת פרו-חברתית של ילדי גן עם אוטיזם בתפקוד גבוה באמצעות תכנית התערבות מתווכת מחשב [הרצאה בכנס]. בתוך י' עשת ואחרים (עורכים), האדם הלומד בעידן הטכנולוגי: הכנס השנים-עשר לחקר חדשנות וטכנולוגיות למידה ע"ש צ'ייס (עמ' 144-152). האוניברסיטה הפתוחה.

הרצאה מכנס שפורסם באינטרנט

לרישום המחבר/מחברים ראו כאן

 • יש לרשום את שמות המחברים (תאריך הכנס). שם ההרצאה [הרצאה מכנס]. שם הכנס, מקום הכנס וקישור אם פורסם באינטרנט.
 • בשונה מסוגי חומר אחרים, כאשר כנס מתרחש במקום גיאוגרפי כלשהו יש לרשום את המקום.
Reeve, D., Rottmann, C., & Sacks, R. (2015, June 14-15). The ebb and flow of engineering leadership orientations [Conference session]. 2015 ASEE Annual Conference and Exposition Proceedings, Seattle, WA, United States. https://doi.org/10.18260/p.24857

הרצאה בכנס שהוקלט ופורסם באינטרנט

 • בסוגריים לאחר הכותר רושמים [וידיאו]
בן ארצי, ד' (2020, יוני 4). ההזדמנות הטמונה בלמידה מרחוק [וידאו]. כנס משתמשי אקס ליבריס. https://www.youtube.com/watch?v=o2SuUk7XM1U&feature=youtu.be

כרזה (poster) מכנס

לרישום המחבר/מחברים ראו כאן

 • יש לרשום את שמות המחברים (תאריך הכנס). שם הכרזה [כרזה מכנס]. שם הכנס, מקום הכנס.
 • בשונה מסוגי חומר אחרים, כאשר כנס מתרחש במקום גיאוגרפי כלשהו יש לרשום את המקום.
Pearson, J. (2018, September 27-30). Fat talk and its effects on state-based body image in women [Poster presentation]. Australian Psychological Society Congress, Sydney, NSW, Australia.

בכנס וירטואלי אין צורך לרשום מיקום גיאוגרפי

Rembrand, R., & Aran, A. (2020, June 20). A Novel Sensory Perception Measurement As a Possible Bio-Marker for Autism Spectrum Disorder [Eposter presentation]. INSAR 2020 Virtual Meeting.  https://insar.confex.com/insar/2020/meetingapp.cgi/Paper/34346

מצגת מהאינטרנט

לרישום המחבר/מחברים ראו כאן

 • שקפים ממצגת בהרצאה או סיכומי הרצאה שלא פורסמו נחשבים תקשורת אישית ואין להכניס אותם לרשימת המקורות.
 • אם פורסמו יש לרשום אותם לפי המקור שלהם.
 • (ניתן לרשום ברשימת המקורות רק מסמכים מאתרי אינטרנט הפתוחים לכל (בניגוד לאתרי מרצה במכללה שפתוחים רק לסטודנט באותו הקורס ואותם אין לרשום). יש לרשום ברשימת המקורות רק בתנאי שהמקור ניתן לאיחזור.
 • אחרי הכותר יש לרשום בסוגריים [שקפי פאורפוינט]
 • אם פורסם באינטרנט להוסיף כתובת URL
גורן, מ' (2020, יולי 23). מנוע החיפוש בפרימו: מאחורי הקלעים של החיפוש בעברית [מצגת פואורפונט]. כנס משתמשי אקס ליבריס בישראל. http://www.meli.org.il/images/docs/2020/Webinars/Melingo.pdf

 

 

לנגא, ש' (2019, יולי 7). מציאות מדומה ומציאות רבודה – הספרייה האקדמית כעוגן למגמות מתפתחות [מצגת פאורפונט]. כנס משתמשי אקס ליבריס בישראל,  אוניברסיטת בן-גוריון, באר שבע. http://www.meli.org.il/images/docs/2019/InnovationDay/Sharon.pdf

 

לכנס וירטואלי ("בזום") אין צורך להוסיף מיקום גיאוגרפי

גורן, מ' (2020, יולי 23). מנוע החיפוש בפרימו: מאחורי הקלעים של החיפוש בעברית [מצגתי פאורפונט]. כנס משתמשי אקס ליבריס בישראל. http://www.meli.org.il/images/docs/2020/Webinars/Melingo.pdf

 הרצאה

 • שקפים ממצגת בהרצאה או סיכומי הרצאה שלא פורסמו נחשבים תקשורת אישית ואין להכניס אותם לרשימת המקורות.
 • אם פורסמו יש לרשום אותם לפי המקור שלהם.
 • (ניתן לרשום ברשימת המקורות רק מסמכים מאתרי אינטרנט הפתוחים לכל (בניגוד לאתרי מרצה במכללה שפתוחים רק לסטודנט באותו הקורס ואותם אין לרשום). יש לרשום ברשימת המקורות רק בתנאי שהמקור ניתן לאיחזור.

בגוף הטקסט

בהרצאה ביום 11.11.90 בשיעור מבוא לפסיכולוגיה לתלמידי שירותי אנוש, ד"ר לוי טען ש…..

סגנון כתיבה אחר בגוף הטקסט (פרטי ההרצאה בסוגריים)

תופעה זו איננה אלא תופעה חולפת (לוי, הרצאה במבוא לפסיכולוגיה לתלמידי שירותי אנוש, 11.11.90).

אם מדובר בציטוט מילה במילה – יש להוסיף מרכאות

בהרצאה ביום 11.11.90 בשיעור מבוא לפסיכולוגיה לתלמידי שירותי אנוש, ד"ר לוי טען ש"מדובר באירוע זמני בלבד".

 

מחלקת היעץ,  הספריה, המכללה האקדמית עמק יזרעאל      askus@yvc.ac.il

 


מקורות

American Psychological Association. (2020). Publication manual of the American Psychological Association. (7th ed.).