אייקון שעון אפור אייקון שעון ירוק

שעות פתיחה

ימים א' ה': 20:00 - 08:00
יום ו': 11:45 - 08:00

שעות פתיחה:
ימים א' ה': 20:00 – 08:00
יום ו': 11:45 – 08:00

חלקים מספרים

פרק מתוך ספר ערוך בדפוס

 

אזכור בגוף הטקסט

יש לרשום את המחבר/ים של הפרק והשנה של הספר.

(Lawrence & Dodds, 2003)

 

ברשימת המקורות

  • מחברים: שם משפחה, אות ראשונה של שם פרטי (עם נקודה או גרש) ושנה בסוגריים.
  • שם הפרק: בכתב רגיל
  • עורכים: האות הראשונה של השם הפרטי (עם נקודה או גרש) לפני שם משפחה בתוספת )) (עורך) או (עורכים) Eds.)).  יש לרשום את האות הראשונה של השם הפרטי ושם המשפחה של כל העורכים, אלא אם כן מדובר בועדת עורכים גדולה, אז ניתן להסתפק בפרטי העורך הראשי ואחרים et al.
  • מהדורה ועמודים בסוגריים. העמודים בעברית מימין לשמאל.
Lawrence, J. A., & Dodds, A. E. (2003). Goal-directed activities and life-span development. In J. Valsiner & K. Connolly (Eds.), Handbook of developmental psychology (2nd ed., pp. 517-533). Sage Publications.

 

טלמון, י' (1986). המשפחה בקבוץ.  בתוך ד' רוט-הלר ונ' נוה (עורכים), היחיד והסדר החברתי (עמ' 426-423). עם עובד.

פרק מתוך ספר בתוך סדרה

  • מציינים את שמות מחברי הפרק. (שנה). שם הפרק. בתוך: שם העורך (עורך הסדרה) או (עורך הכרך), שם הסדרה: מספר הכרך. שם הכרך בסדרה (מהד', עמ'). שם ההוצאה לאור.
  • אם ישנם עורכים לסדרה וגם לכרך, רק עורכי הכרך יופיעו.
  • אם יש לכרך כותר משלו, יש להוסיף את מספר הכרך וכותרתו מיד לאחר הכותר בכתב נטוי.
חזן, נ', השמשוני-יפה, נ', וקרן, א' (2002). המצב הקולוניאלי באפריקה. בתוך: ב' נויברגר (עורך הסדרה), צמיחת המדינות החדשות באפריקה: כרך ב יחידה 2. קולוניאליזם באפריקה (מהד' משוכתבת ומעודכנת, עמ' 155-125). האוניברסיטה הפתוחה.

 

להב, צ', פוך, ח', פלג-שגיא, ט' ושחר, ג' (2016). תאוריות ביהביוריסטיות וקוגניטיביות: תיאוריית ההגשמה העצמית של אברהם מאסלו. בתוך א' ביטמן, ר' בייט-מרום, צ' להב, ח' פוך, ט' פלג-שגיא וגלן שחר (עורכי הסדרה), אישיות: תיאוריה ומחקר (מהדורה שניה; כרך ב' יחידה 3, עמ' 217-233). האוניברסיטה הפתוחה.

 

 

Goldin-Meadow, S. (2015). Gesture and cognitive development. In L.S. Liben & U. Mueller (Eds.), Handbook of child psychology and developmental science: Vol 2. Cognitive Processes (7th ed., pp. 339-380). John Wiley & Sons. https://doi.org/10.1002/9781118963418.childpsy209

מקורות

American Psychological Association. (2020). Publication manual of the American Psychological Association. (7th ed.).