אייקון שעון אפור אייקון שעון ירוק

שעות פתיחה

ימים א' ה': 20:00 - 08:00
יום ו': 11:45 - 08:00

שעות פתיחה:
ימים א' ה': 20:00 – 08:00
יום ו': 11:45 – 08:00

כלי מחקר

לרישום המחבר/מחברים ראו כאן

שאלונים וכלי מחקר

  • יש להתיחס לשאלון לפי פורמט הפרסום: מאמר, עבודת גמר, ספר וכד'.
  • אם מבחן פורסם בנפרד יש להתיחס אליו כמו לספר.
  • אם קיים מדריך לכלי המחקר, עדיף להתיחס למדריך ולא לשאלון עצמו.

מדריך לכלי מחקר

Tellegen, A., & Ben-Porath, Y. S. (2011). Minnesota Multiphasic Personality Inventory-2 Resturctured Form (MMPI-2-RF): Technical manual. Pearson.

 

כלי המחקר כאשר אין מדריך

אודם, י' (2002). כתב יד ופסיכודינמיקה: אבחון לפי הטיפולוגיה הגרפולוגית של הפוטנציאות א-ט. אח.

 

שאלון מתוך עבודת גמר

לדוגמה: שאלון לסווג תפיסת צדק ארגוני

הפניה בגוף הטקסט

(סבג, 2005)

 

ברשימת המקורות

סבג, י' (2005). הקשר בין דפוס התקשרות, צדק ארגוני והתנהגות אזרחית ארגונית [עבודה לשם קבלת תואר מוסמך, אוניברסיטת בר-אילן].

 

שאלון שהתפרסם במאמר בכתב עת

לדוגמה: שאלון איכות חיים

הפניה בגוף הטקסט

(בר ואחרים, תשע"ב)

 

ברשימת המקורות

בר, ק', שפירא, ז' ומרכוס, א'-ל'  (תשע"ב). מטפלים בקשישים החיים עם דמנציה בקהילה: הקשר בין מוצא, רמת העומס ומאפיינים סוציו-דמוגרפיים לבין איכות חיים. גרונטולוגיה לט(1-2), 37-68.

 

שאלון מתוך מאגר מידע

  • רק אם מאגר המגיע מכיל מידע תיאורי ואדמיניסטרטיבי בנוסף לשאלון יש להוסיף מידע אודות המאגר.

 

Alonso-Tapia, Nieto, C., Merino-tejedor, E., Huertas, J.A., & Ruiz, M. (2018). Situated Goals Questionnaire for University Students (SGQ-U, CMS-U) [Database record] PsycTESTS. https://doi.org/10.1037/t66267-000

 

מחלקת היעץ,  הספריה, המכללה האקדמית עמק יזרעאל      askus@yvc.ac.il

מקורות

American Psychological Association. (2020). Publication manual of the American Psychological Association. (7th ed.).