אייקון שעון אפור אייקון שעון ירוק

שעות פתיחה

ימים א' ה': 20:00 - 08:00
יום ו': 11:45 - 08:00

שעות פתיחה:
ימים א' ה': 20:00 – 08:00
יום ו': 11:45 – 08:00

מאמרים מכתב עת

מאמר מכתב עת בדפוס

לרישום המחבר/מחברים ראו כאן

 • שם כתב העת ומספר הכרך בכתב נטוי (italics).
 • מספר הגליון בסוגריים והעמודים אינם בכתב נטוי.
 • בשם כתב העת כל מילה מתחילה באות גדולה (חוץ ממילות הקישור).
 • בכותר המאמר רק האות הראשונה של המילה הראשונה בכותר ובתת הכותר מתחילה באות גדולה.
שצקר, ח' (1975). הוראת הציונות כאידיאולוגיה או כעמדה נפשית קיומית?  עיונים בחנוך6(2), 10-5.

 

Becker, M. B., & Rozek, S. J. (1995). Welcome to the energy crisis. Journal of Social Issues, 32(2), 230-343.

מאמר מכתב עת אלקטרוני שיש לו מספר DOI

לרישום המחבר/מחברים ראו כאן

ברישום מקורות מהאינטרנט יש להתיחס למושגים הבאים

 • Uniform Resource Locator – URL הוא כתובת הפריט באינטרנט    …https://www
 • DOIDigital Object Identifier הוא מספר הזהוי הבינלאומי שמקבל מאמר או ספר אלקטרוני ומשמש כקישור לפריט באינטרנט. המספר מופיע בצורת קישור …https://doi.org/10
 • אין מספרי DOI לחומרים בעברית.
Marsh, H. W., Trautwein, U., Lüdtke, O., Baumert, J., & Köller, O. (2007). The big-fish-little-pond effect: Persistent negative effects of selective high schools on self-concept after graduation. American Educational Research Journal, 44(3), 631. https://doi.org/10.3102/0002831207306728

מאמר מכתב עת אלקטרוני שאין לו מספר DOI

לרישום המחבר/מחברים ראו כאן

 • יש לרשום כתובת URL במקום DOI/
 • לא לשים מקף בסוף שורה ולא לשים נקודה בסוף..
Bustillos, M. (2013, March 19). On video games and storytelling: An interview with Tom Bissell. The New Yorker. https://www.newyorker.com/books/page-turner/on-video-games-and-storytelling-an-interview-with-tom-bissell
כץ, ד', כץ, א' וגולן, א' (2016). קנביס רפואי – מקור חדש לטיפול בלוקים במחלות אוטואימוניות? הרפואה, 155(2), 87-74. https://www.ima.org.il/filesupload/medicine/0/187/93856.pdf

מאמר מתוך מאגר מידע דוגמת Ebsco, Proquest, APA, Pubmed, Cochrane 

לרישום המחבר/מחברים ראו כאן
 • אין לרשום URL בתוך מאגר המידע. יש לרשום DOI.

דוגמה למאמר מתוך מאגר המידע Cochrane

Barth, J., Jacob, T., Daha, I., & Critchley, J. A. (2015). Psychosocial interventions for smoking cessation in patients with coronary heart disease. Cochrane Database of Systematic Reviews. https://doi.org/10.1002/14651858.CD006886.pub2

מאמר מכתב עת אלקטרוני ללא מספור כרך או חוברת

לרישום המחבר/מחברים ראו כאן

 • בנוסף לשנת הפרסום רושמים בסוגריים את החודש. אם אין DOI רושמים כתובת URL
ערן, ד' (2016, אפריל). התחדשות סיפור. פסיכואקטואליה, 61-60. https://tinyurl.com/y45nuhnz

פרסום מקדים מקוון של מאמר מכתב עת 

Advance online publication

 • חסרים מספרי כרך, גליון ועמודים.
 • אחרי שם כתב העת רושמים:
  Advanced online publication.
 • בסוף יופיע DOI

 

Huestategge, S.M., Rattig, T., & Huestegge, L. (2019). Are face-incongruent voices harder to process? Effects of face-voice gender incongruency on basic cognitive information processing. Experimental Psychology. Advance online publication. https://doi.org/10.1027/1618-3169/a000440

מאמר מעתון יומי

לרישום המחבר/מחברים ראו כאן

 • יש לציין תאריך מדויק
 • יש לרשום ליד מספרי העמודים ע' pp.
קים, ח' (1996, 17, דצמבר). פונדמנטליזם חברתי עכשיו. הארץ , ע' ב1.
Wallace, K. (2007, December 4). Passport applicant finds massive privacy breach. The Globe and Mail, pp. A1, A8.

מאמר מעתון יומי אלקטרוני

לרישום המחבר/מחברים ראו כאן

 • יש לציין תאריך מדויק  וקישור
 • יש להבחין בין מאמר מכתב עת יומי אלקטרוני לבין אתרי חדשות. לאתר חדשותי יש להתיחס כחלק מאתר אינטרנט.

 

שוסטר, ר' (2020, יוני 17). חץ וקשת בני 48 אלף שנה שופכים אור הרגלי הציד המוקדמים של השנה. הארץhttps://www.haaretz.co.il/science/archeology/1.8926181

מאמר מאתר חדשות

 • לידיעה באתר חדשותי (בניגוד למאמר מעתון אלקטרוני) יש לרשום את שם הידיעה בכתב נטוי ואילו את שם האתר החדשותי באותיות רגילות. הסיבה להבדל: סוג החומר: מאמר מכתב עת אלקטרוני לעומת חלק מאתר אינטרנט.

 

Avramova, N. (2019, January 3). The secret to a long, happy, healthy life? Think age-positive. CNN. https://edition.cnn.com/2019/01/03/health/respect-toward-elderly-leads-to-long-life-intl/index.html

 

מאמר מאתר חדשותי – חסר מחבר

 

אובמה על עזה: נחוש להתערב מיד במו"מ לשלום. (2009, ינואר, 11). YNET
 https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-3654191,00.htm

מאמר מעתון יומי – חסר מחבר

 • עתון אלקטרוני – חסר מחבר, יש לרשום את שם הכתבה תחילה.
הריאלי מחנך לסתימת פיות.(2020, דצמבר 8) הארץ. https://www.haaretz.co.il/opinions/editorial-articles/.premium-1.9354771

 

 

מחלקת היעץ,  הספריה, המכללה האקדמית עמק יזרעאל   askus@yvc.ac.il

 


מקורות

American Psychological Association. (2020). Publication manual of the American Psychological Association. (7th ed.).