אייקון שעון אפור אייקון שעון ירוק

שעות פתיחה

ימים א' ה': 20:00 - 08:00
יום ו': 11:45 - 08:00

שעות פתיחה:
ימים א' ה': 20:00 – 08:00
יום ו': 11:45 – 08:00

מסמכים שלא פורסמו או פורסמו באופן לא פורמלי

  • בקטגוריה זו נכללים מסמכים שלא פורסמו, עבודות שטרם הושלמו והתפרסמו, עבודות שנמסרו לפרסום אך טרם התקבלו.
  • בקטגוריה זו כלולים מסמכים שפורסמו באופן לא פורמלי בארכיונים מוסדיים, ממשלתיים (דוגמת ERIC), באתר אישי וכד'.

 

מסמך שלא פורסם

  • כתב יד שלא פורסם נמצא רק בחזקת המחבר. לא ניתן להכניסו לרשימת המקורות ויש להתיחס אליו כתקשורת אישית, רק בגוף הטקסט.
  • אם הוא פורסם באופן לא פורמלי ניתן להכניס אות הפרסום לרשימת המקורות.
  • אם פורסם באופן לא פורמלי במוסד כלשהו רצוי להוסיף את המחלקה במוסד שבו העבודה נכתבה.
Yoo, J., Miyamoto, Y., Rogotti, A., & Ryff, C. (2016). Linking positive affect to blood lipids: A cultural perspective [Unpublished manuscript]. Department of Psychology, University of Wisconsin-Madison.

 

רשף, א' וברנץ, צ' (ל"ת). אפיון לקוחות של ארגוני שירות [כתב יד שלא פורסם]. החוג לשירותי אנוש, המכללה האקדמית עמק יזרעאל.

 

מסמך שנמסר לפרסום

  • אין לרשום את שם כתב העת שאליו נמסרה העבודה. כתב היד נחשב ללא נגיש לציבור.
Lippincott, T., & Pointdexter, E. K. (2019). Emotion recognition as a function of facial cues implications for practice. [Manuscript submitted for publication]. Department of Psychology, University of Washington.

 

מאמר בדפוס

  • במקום התאריך יש לרשום: in press, בדפוס
  • לא יופיעו כרך, שנה, עמודים, DOI או URL

 

Pachur, T. & Scheibehenne, B. (in press). Unpacking buyer-seller differences in valuation from experience: A cognitive modeling approach. Psychonomic Bulletin & Review.

 

מסמך שפורסם באופן לא פורמלי בארכיון מוסדי

  • במסמכים שפורסמו באופן לא פורמלי בארכיון מוסדי או במאגר כמו ERIC יש לרשום את (מספר המסמך במאגר המידע) בסוגריים לאחר הכותר.
  • שם הארכיון יופיע לאחר הכותר כמקור עם קישור או DOI.

 

Ho. H-K (2014). Teacher preparation for early childhood special education in Taiwan (ED545393). ERIC. https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED545393.pdf

 

מחלקת היעץ,  הספריה, המכללה האקדמית עמק יזרעאל      askus@yvc.ac.il

 


מקורות

American Psychological Association. (2020). Publication manual of the American Psychological Association. (7th ed.).