אייקון שעון אפור אייקון שעון ירוק

שעות פתיחה

ימים א' ה': 20:00 - 08:00
יום ו': 11:45 - 08:00

שעות פתיחה:
ימים א' ה': 20:00 – 08:00
יום ו': 11:45 – 08:00

פרסומים משפטיים

חוקים

  • התבנית: שם החוק, כותרת המקור (למשל: חקיקה של הקונגרס במקרה של חוקים פדרליים בארה"ב) מספר וחלק מספר החוקים (שנה) קישור באינטרנט.
  • סימן הסעיף  §  משמש במסמך או בספר המחולק לסעיפים.
  • יש להוסיף קישור לחוק במידה ויש גישה חופשית באינטרנט, למשל: מאגר החקיקה הלאומי באתר של הכנסת. נקודה תפריד בין שם החוק והשנה. לבין הקישור באינטרנט.

ברשימת המקורות:

חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח-1998. https://main.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawPrimary.aspx?t=lawlaws&st=lawlaws&lawitemid=2001218

הפניה בגוף הטקסט:

(חוק שויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח-1998). 

ברשימת המקורות:

Americans with Disabilities Act of 1990, 42 U.S.C. § 12101 et seq. (1990). https://ada.gov/pubs/adastatute08.htm

הפניה בגוף הטקסט:

(Americans with Disabilities Act, 1990)

 

פסקי דין

  • בניגוד לסוגי חומר אחרים, שם פסק הדין כתוב בכתב רגיל ברשימת המקורות אבל בכתב נטוי באזכור בגוף הטקסט.
  • יש לרשום את הצדדים, את הערכה ומספר ההליך, מראה המקום בדיווח הרשמי (כרך, עמוד) ובסוגריים את השנה
  • יש להוסיף קישור לפסק הדין במידה ויש גישה חופשית באינטרנט.

ברשימת המקורות:

אליס מילר נ' שר הבטחון ואחרים,  בג"צ 4541/94, פ"ד מט(4), 94 (1995) http://www.nevo.co.il/psika_word/elyon/padi-nh-4-094-l.doc

הפניה בגוף הטקטס:

(אליס מילר נגד שר הבטחון ואחרים, 1995)

ברשימת המקורות:

Brown v. Board of Education, 347 U.S. 483 (1954). https://www.oyez.org/cases/1940-1955/347us483

הפניה בגוף הטקסט:

(Brown v. Board of Education, 1954)

 

מחלקת היעץ,  הספריה, המכללה האקדמית עמק יזרעאל      askus@yvc.ac.il

 


מקורות

American Psychological Association. (2020). Publication manual of the American Psychological Association. (7th ed.).