אייקון שעון אפור אייקון שעון ירוק

שעות פתיחה

ימים א' ה': 20:00 - 08:00
יום ו': 11:45 - 08:00

שעות פתיחה:
ימים א' ה': 20:00 – 08:00
יום ו': 11:45 – 08:00

ספרות קלאסית ותנ"ך

ספרות קלסית מתורגמת

  • יש לרשום את שנת הפרסום המקורי (בקירוב אם איננו ידוע) ואת שנת הפרסום של המהדורה המחודשת/מתורגמת.
  • תאריך מקורב מצויין עם ca. קיצור ל-circa
  • יש לרשום את פרטי המתרגם. 

הפניה בגוף הטקסט

(Aristotle, ca. 350 B.C.E./1994)

 

(אוריפידס, 1983/ c.a. 431 B.C.E.)

 

(שקספיר, c.a. 1600/2001)

 

ברשימה הביבליוגרפית

 

Aristotle. (1994). Poetics (S.H. Butcher, Trans.). The Internet Classics Archive. http://classics.mit.edu/Aristotle/poetics.html (Original work published ca. 350 B.C.E.)

 

אוריפידס. (1983). מדיאה (א' שבתאי מתרגם). שוקן. (פורסם לראשונה ca. 431 לפנה"ס).

 

שקספיר, ו' (2001). המלט מלך דנמרק (א' קומם מתרגם). אור-עם. (פורסם לראשונה c.a. 1600)

 

תנ"ך ומקורות דתיים

  • מקורות דתיים בד"כ יחשבו ללא מחבר, אלא אם כן מדובר בגרסה מוערת ואז יצויין העורך ברכיב המחבר.
  • שנת הפרסום המקורית לא ידועה ולא תצוין אולם שנת הפרסום של מהדורה מחודשת תצוין.
  • למקורות דתיים חלוקה ומספור קנוני ולכן הפניות יכללו גם את פרטי הספר, פרק ופסוקים.
  • אין לרשום עמודים

 

הפניה בגוף הטקסט

חלומו הראשון, פרעה… (בראשית מא 4-1).

 

אם יש יותר מכרך אחד (למשל: שמואל א, שמואל ב) יש לרשום פסיק אחר הכרך.

בפנייתו הנרגשת אל דויד, המלך שאול… (שמואל ב, כד 22-17).

 

ברשימה הביבליוגרפית

טל, ש' (1976). סדור רנת ישראל נוסח ספרד (מהדורה שלישית מתוקנת). מורשת.
 

 

הקוראן (א' רובין מתרגם). (2005). אוניברסיטת תל אביב.

 

תורה נביאים כתובים. (2004). יריד הספרים

 

מחלקת היעץ,  הספריה, המכללה האקדמית עמק יזרעאל      askus@yvc.ac.il


מקורות

American Psychological Association. (2020). Publication manual of the American Psychological Association. (7th ed.).