אייקון שעון אפור אייקון שעון ירוק

שעות פתיחה

ימים א' ה': 20:00 - 08:00
יום ו': 11:45 - 08:00

שעות פתיחה:
ימים א' ה': 20:00 – 08:00
יום ו': 11:45 – 08:00

ספרים ברשימת המקורות

ספר עם מחבר אחד

 • שם המחבר בעברית: שם משפחה פסיק ואות ראשונה של השם הפרטי עם גרש.
 • אם יש 2 שמות פרטיים יש לעשות גרשיים בין האותיות הראשונות של השמות הפרטיים.
 • שם הספר (הכותר) כתוב באותיות נטויות Italics
 • אחרי שם הספר יופיע המוציא לאור (לא רושמים מקום הוצאה).
בריכטה, א' (1977). דמוקרטיה ובחירות. עם עובד.

 

Booth, T. (2003). Developing inclusive education. Routledge.

ספר עם 2 מחברים

 • בעברית וו החיבור מפריד בין שמות המחברים.
 • באנגלית פסיק ו-& מפריד בין המחברים.
 • שם הספר (הכותר) כתוב באותיות נטויות Italics
פרס, י' ויער-יוכטמן, א' (1998). בין הסכמה למחולקת. המכון הישראלי לדמוקרטיה.

 

Cohen, L. G., & Spenciner, L. J. (1994). Assessment of young children. Longman.

ספר עם 20-3 מחברים

 • בעברית וו החיבור במחבר האחרון. באנגלית פסיק ו-& לפני המחבר האחרון.
 • שם הספר (הכותר) כתוב באותיות נטויות Italics
גוסטאפון, ג"מ, פיטרסת, ר"ס , קולברג, ל', בטלהיים, ב' וקניסטון, ק' (תש"ם).  החנוך המוסרי: חמש מסות. ספרית הפועלים.

 

Pratkanis, A. R., Brekler, S. J., & Greenwald, A. G. (1989). Attitude structure and function. Erlbaum.

ספר עם 21 מחברים או יותר

 • לספרים עם 21 או יותר מחברים יש לרשום 19 מחברים שלוש נקודות והמחבר האחרון.
 • שם הספר (הכותר) כתוב באותיות נטויות Italics
אברהם, א', יצחק, ב', יעקב, ג', ישמעאל ד', דוד, ה', שלמה, ו', משה, ז', ראובן, ח', שמעון, ט', יהודה, י', גד, ל', זבולון, כ', ישככר, מ', כהן, נ', לוי, ס', נפתלי, ע', דן, פ', מנשה, צ', אפרים, ק', … בנימין, ר' (2020). כיצד לכתוב רשימה ביבליוגרפית. אפיריון.

 

Abraham, A., Issac,B. Jacobs, C., Ishmael, D., Moses, E., David, F. Solomon, G., Cohen, H., Levi, I., Gad, J., Rueben, K., Simeon, L., Judah, M., Issachar, N., Aebulun, O.,  Dan, Q., Naphtali, R., Benjamin, S., Ephraim, T., … Menashe, U. (2020). How to cite. Macmillan.

ספר עם מחבר תאגיד, מוסד, ארגון

 • יש לרשום כמחבר את השם המלא של הארגון ללא קיצורים ונקודה.
 • אם הארגון הוא גם המחבר וגם המקור של הפרסום (מוציא לאור במקרה של ספר) אין לרשום מקור הפרסום.
 • שם הספר (הכותר) כתוב באותיות נטויות Italics
הועדה הצבורית לצמצום האלימות בקרב ילדים ונער במערכת החנוך בישראל. (1999). דו"ח המלצות ראשוני לישום תכנית לאמית האלימות בקרב ילדים ונער במערכת החנוך בישראל, משרד החנוך, התרבות והספורט.

 

American Psychological Association. (2020). Publication manual of the American Psychological Association. (7th ed.).

ספר ממהדורה נוספת

 • מוסיפים בסוגריים לאחר הכותר את המהדורה.
קוטלר, פ' והורניק, י' (2002). נהול השווק (מהד' ט' מעודכנת). האוניברסיטה הפתוחה.

 

Harris, L. A. (2001). Canadian copyright law (3rd. ed.). McGraw Hill.

ספר שנכתב בשפה אחרת

 • יש לרשום בתעתיק את הכותר [ובסוגריים מרובעים לרשום תרגום של הכותר]
Amano, N., & Kondo, H. (2000). Nihongo no goi tokusei [Lexical characteristics of Japanese language] (Vol.7). Sanse-do.

ספר מתורגם

לאחר הכותר מופיע בסוגריים האות הראשונה של השם הפרטי של המתרגם עם נקודה (בעברית עם גרש) ושם המשפחה.

בסוף הרשומה מופיע בסוגריים התאריך של הפרסום המקורי.

דוגמה לספר שתורגם לאנגלית:

Piaget, J., & Inhelder, B. (1969). The psychology of the child (H. Weaver, Trans.; 2nd. ed.). Basic Books. (Original work published 1966).

באזכור בגוף הטקסט:

(Piaget & Inhelder, 1966/1969)

 

דוגמה לספר שתורגם לעברית:

פרויד, ז' (2007). פשר החלומות (ר' גינזבורג, מתרגמת). עם עובד והמפעל לתרגום ספרות מופת. (פורסם במקור בשנת 1914).

באזכור בגוף הטקסט:

(פרויד, 1914/2007)

ספר מרובה כרכים

 • אם ישנם עורכים לסדרה וגם לכרך, רק עורכי הכרך יופיעו כמחברים
 • אם יש לכרך כותר משלו, יש להוסיף את מספר הכרך וכותרתו מיד לאחר הכותר בכתב נטוי.
Travis, C. B., & White, J. W. (Eds). (2018). APA handbook of the psychology of women: Vol. 1. History, theory, and battlegrounds. American Psychological Association. http://doi.org/10.1037/0000059-000
 • אם אין כותר נפרד לכרך יש להוסיף את מספר הכרך בסוגריים ללא כתב נטוי.
Fiske, S. T., Gilbert, D. T., & Lindzey, G. (2010). Handbook of social psychology (5th ed. Vol 1). John Wiley & Sons. https://doi.org/10.1002/9780470561119

ספר אלקטרוני

ברישום מקורות מהאינטרנט יש להתיחס למושגים הבאים:

 • Uniform Resource Locator) URL) הוא כתובת הפריט באינטרנט     …http://www
 • DOI ((Digital Object Identifier הוא מספר הזהוי הבינלאומי שמקבל מאמר או ספר אלקטרוני ומשמש כקישור לפריט באינטרנט. המספר מופיע בתוך קישור https://doi.org/….
 • אין מספרי DOI לחומרים בעברית.
 • כאשר ספר הוא מתוך מאגר מידע דוגמת: Ebsco, Proquest, APA, Pubmed, Springer – אין לרשום URL
Brown, L. S. (2018). Feminist therapy (2nd ed.). American Psychological Association. https://doi.org/10.1037/0000092-000

מקורות

American Psychological Association. (2020). Publication manual of the American Psychological Association. (7th ed.).