אייקון שעון אפור אייקון שעון ירוק

שעות פתיחה

ימים א' ה': 20:00 - 08:00
יום ו': 11:45 - 08:00

שעות פתיחה:
ימים א' ה': 20:00 – 08:00
יום ו': 11:45 – 08:00

פרסום מחדש של מאמר בקובץ

פרסום מחדש של מאמר בקובץ

  • המבנה הבסיסי הוא של מאמר בקובץ ערוך
  • בגוף הטקסט יש לרשום את (תאריך הפרסום החדש/תאריך מקורי) בסוגריים.

(Clark & Zimmerman, 1986/1988)

 

  • ברשימה הביבליוגרפית  (מקור המאמר בסוגריים) וללא נקודה בסוף
Clark, G. & Zimmerman, E. (1988). Professional roles and activities as models for art education. In S. Dobbs (Ed.), Research readings for discipline-based art education (pp. 3-18). Reston, VA: NAEA. (Reprinted from Studies in Art Education, 19 (1986), 34-39

מאמר שפורסם מחדש בקובץ ותורגם 

  • באזכור בגוף הטקסט רושמים בסוגריים (שנת פרסום המקור המתורגם (ולא שנת הפרסום בשפת המקור) /שנת הפרסום מחדש)

(ובר, תש"ם/1993)

(Piaget, 1970/1988)

  • ברשימת המקורות בסוגריים לאחר שם המאמר מופיע המתרגם
  • פרטי הפרסום המחודש בסוגריים בסוף
ובר, מ' (1993). הטיפוסים הטהורים של סמכות לגיטימית (א' אמיר, מתרגם). בתוך י' אנוך (עורכת), תיאוריות סוציולוגיות קלאסיות: קובץ מקורות ומאמרים (עמ' 93-113). תל-אביב: האוניברסיטה הפתוחה. (פורסם מחדש מתוך על הכאריזמה ובניית המוסדות: מבחר כתבים, עמ' 28-48, ש"נ אייזנשטדט, עורך, תש"ם, ירושלים: הוצאת הספרים ע"ש ל"ל מאגנס)

 

Piaget, J. (1988). Extracts from Piaget's theory (G. Gellerier & J. Langer, Trans.). In K. Richardson & S. Sheldon (Eds.), Cognitive development to adolescence: A reader (pp. 3-19). Hillsdale, NJ: Erlbaum. (Reprinted from Manual of child psychology, pp. 703-732, by P.H. Mussen, Ed., 1970, New York, NY: Wiley).

מחלקת היעץ,  הספריה, המכללה האקדמית עמק יזרעאל      askus@yvc.ac.il


מקורות

American Psychological Association. (2020). Publication manual of the American Psychological Association. (7th ed.).