אייקון שעון אפור אייקון שעון ירוק

שעות פתיחה

ימים א' ה': 20:00 - 08:00
יום ו': 11:45 - 08:00

שעות פתיחה:
ימים א' ה': 20:00 – 08:00
יום ו': 11:45 – 08:00

ציטוט מילולי בגוף הטקסט

בציטוט של טקסט מדויק הלקוח מפרסום יש להשתמש במירכאות. ציטוט בגוף העבודה יכלול את שם משפחתו של המחבר/ים, שנת הפרסום ועמודים ללא קשר לסוגי החומר: בין אם מדובר בספר, מאמר, עבודת גמר, מסמך מהאינטרנט או כל סוג חומר אחר. כאשר מדובר בפרסום אלקטרוני אין עימוד. יש לכתוב פסקה או, לחילופין, סמל של פסקה ¶ או באנגלית עם הקיצור.para ומספר הפסקה.

מחבר אחד:

ציטוט בגוף העבודה יכלול את שם משפחתו של המחבר/ים, שנת הפרסום ועמודים ללא קשר לסוגי החומר: בין אם מדובר בספר, מאמר, דוח או עבודת גמר. בפרסום אלקטרוני אין עימוד. יש לכתוב פסקה, אפשר עם הסמל של פסקה ¶  או באנגלית עם הקיצור.para

בעברית:

שם המשפחה של המחבר מופיע בטקסט, השנה והעמוד/עמודים בסוגריים


כהן (2000) מציין ש"סטודנטים רבים מתקשים ברישום מקורות לפי שיטת ארגון הפסיכולוגיה האמריקאי" (עמ' 301).

שם המחבר לא מופיע בטקסט: שם המשפחה של המחבר, השנה והעמוד/עמודים בסוגריים

"סטודנטים רבים מתקשים ברישום מקורות לפי שיטת ארגון הפסיכולוגיה האמריקאי" (כהן, 2000, עמ' 301).

מקור אלקטרוני בעברית:

שם המשפחה של המחבר מופיע בטקסט, השנה והפסקה בסוגריים


שפר (1999, פסקה 2)    שפר (1999, ¶  2)

שם המשפחה של המחבר, השנה והפסקה בסוגריים


(שפר, 1999, פסקה 2)   (שפר, 1999, ¶  2)    

כתיבה בעברית וציטוט מקורות שפורסמו באנגלית

שם המשפחה של המחבר כתוב בטקסט, השנה והעמוד/עמודים בסוגריים. שימו לב: יש לרשום את שם המשפחה של המחבר בשפה שבו נכתב במאמר. אפשר להשתמש בתעתיק עברי לשם לועזי בגוף הטקסט, יש לרשום בסוגריים את שם המחבר בשפת המקור. 

לדעת ג'ונס  (Students often had difficulty using APA style" (p.199 ,Jones,1998"

 

בציטוט מעמודים ספציפיים במקור לועזי, יש להשתמש ב-.p לעמוד בודד ו- pp. לשני עמודים או יותר

(Jones 1986, p. 234)  (Smith, 1979, pp. 34-36)

 

כותבים באנגלית ומצטטים מאנגלית:

(Jones (1998) found "students often had difficulty using APA style" (p. 199)

 

(Students often have difficulty using APA style" (Jones,1998, p. 199"

מקור אלקטרוני באנגלית:

(Myers, 2000, ¶  5)

 

(Myers, 2000, para.5)

שני מחברים:

ציטוט בגוף העבודה יכלול את שם משפחתו של המחבר/ים, שנת הפרסום ועמודים ללא קשר לסוגי החומר: בין אם מדובר בספר, מאמר, דוח או עבודת גמר. בפרסום אלקטרוני אין עימוד. יש לכתוב פסקה, אפשר עם הסמל של פסקה ¶  או באנגלית עם הקיצור.para

כאשר ישנם 2 מחברים יש לציין את שניהם בכל הופעה.

שמות המשפחה של המחברים מופיעים בטקסט.  השנה והעמוד/עמודים בסוגריים.


כהן ולוי (2000) כותבים ש"סטודנטים רבים מתקשים ברישום מקורות לפי שיטת ארגון הפסיכולוגיה האמריקאי" (עמ' 301).

שמות המשפחה של המחברים מופיעים רק בסוגריים


"סטודנטים רבים מתקשים ברישום מקורות לפי שיטת ארגון הפסיכולוגיה האמריקאי" (כהן ולוי, 2000, עמ' 301).

ציטוט מקורות באנגלית:

בציטוט מעמודים ספציפיים במקור לועזי, יש להשתמש ב-.p לעמוד בודד ו- pp. לשני עמודים או יותר

(Jones & Smith, 1986, p. 234)  (Ward & Lee, 1979, pp. 34-36)

 

כאשר שם המשפחה של המחבר מופיע בטקסט והשנה בסוגריים. שימו לב: יש לרשום את שם המשפחה של המחבר בשפה שבה מופיע במאמר. ניתן  להשתמש בתעתיק עברי לשם לועזי בגוף הטקסט, יש לרשום בסוגריים את שם המחבר בשפת המקור.

לדעת ג'ונס וסמית  "Students often had difficulty using APA style"

(p.199 ,Jones & Smith 1998 )

 כותבים באנגלית ומצטטים מאנגלית:

בכתיבה באנגלית בגוף הטקסט יש לרשום and מחוץ לסוגריים ו-& בתוך הסוגריים בין המחברים

  • שמות המחברים בטקסט, שנה ועמוד/עמודים בסוגריים
(Jones and Smith (1998) found "students often had difficulty using APA style" (p. 199
  • שמות המחברים, השנה והעמוד/עמודים בסוגריים
(Students often have difficulty using APA style" (Jones & Smith, 1998, p.199"

 

לכותבים עבודות ומאמרים בעברית זה לא רלוונטי מכיון שבמקרה זה שמות המחברים באנגלית יהיו תמיד בתוך בסוגריים

מקור אלקטרוני באנגלית:

 (Myers & Smith, 2000, ¶  5)

 

(Myers & Smith, 2000, para.5)

ציטוט מילולי של פרסומים עם 3 ויותר מחברים:

יש לרשום תמיד רק את שם המשפחה הראשון בצירוף ואחרים.

שמות המחברים מופיעים בגוף הטקסט:

כהן ואחרים (2000) מציינים ש"סטודנטים רבים מתקשים ברישום מקורות לפי שיטת ארגון הפסיכולוגיה האמריקאי" (עמ' 301).

במחקרם של כהן ואחרים נטען "……" (2020, עמ' 3).

שמות המשפחה של המחברים מופיעים רק בסוגריים

"סטודנטים רבים מתקשים ברישום מקורות לפי שיטת ארגון הפסיכולוגיה האמריקאי" (כהן ואחרים, 2000, עמ' 301).

ציטוט של מקור באנגלית בכתיבה בעברית:

כאשר שם המשפחה של המחבר מופיע בטקסט והשנה בסוגריים. שימו לב: יש לרשום את שם המשפחה של המחבר בשפה שבה מופיע במאמר. אפשר להשתמש בתעתיק עברי לשם לועזי בגוף הטקסט, יש לרשום בסוגריים את שם המחבר בשפת המקור.

….לפי התיאוריה של סמית "……" (Smith et al. , 2020, p. 216)

בציטוט מעמודים ספציפיים במקור לועזי, יש להשתמש ב-.p לעמוד בודד ו- pp. לשני עמודים או יותר

(Jones et al., 1986, p. 234)      (Jones et al., 1979, pp. 34-36)

כותבים באנגלית ומצטטים מאנגלית:

בכתיבה באנגלית בגוף הטקסט יש לרשום and מחוץ לסוגריים ו- & בתוך הסוגריים בין המחברים

  • שמות המחברים בטקסט, שנה ועמוד/עמודים בסוגריים
Jones et al. (1998) found "students often had difficulty using APA style" (p. 199)
  • שמות המחברים, השנה והעמוד/עמודים בסוגריים
(Students often have difficulty using APA style"(Jones et al., 1998, p.199"

 

לכותבים עבודות ומאמרים בעברית זה לא רלוונטי מכיון שבמקרה זה שמות המחברים באנגלית יהיו תמיד בתוך בסוגריים

כאשר מדובר בפרסום אלקטרוני יש להתיחס לפסקה עם הסמל של פסקה ¶  או הקיצור.para

שמות המשפחה של המחברים מופיעים בטקסט,  השנה והעמוד/עמודים בסוגריים.

(כהן , לוי וראובן, 2014, פסקה 3)

 

(Smith et al., 2015, ¶  5)

 

(Smith et al., 2015, para. 5)

מקורות שמופיעים אך ורק בציטוט מילולי בגוף הטקסט ולא מופיעים ברשימת המקורות

תקשורת אישית:

תחת הקטגוריה הזאת נכללים כל המקורות שאינם ניתנים לאחזור: מסר מדוא"ל, צ'אט, ראיון אישי, שיחת טלפון, נאום חי (ללא הקלטה), שיעור הוא הרצאה (ללא הקלטה), מצגת משיעור שלא פורסם, תזכיר, מסר מקבוצת דיון ללא ארכיב וכד'.

(T. Nguyen, personal communication, February 24, 2020, p. 126)

אתר אינטרנט שלם (ללא התיחסות לחלק מסוים):

יש לרשום בגוף הטקסט  את הכתובת האתר בסוגריים.

דוגמה: …אתר הדיסלקטים בישראל מתאר את חווית האדם הדיסלקטי (http://www.dyslexia-il.co.il)

אין לרשום את האתר ברשימת המקורות בסוף העבודה.

מחבר ארגון או תאגיד

ציטוט בגוף העבודה יכלול את שם משפחתו של המחבר/ים, שנת הפרסום ועמודים ללא קשר לסוגי החומר: בין אם מדובר בספר, מאמר, עבודת גמר, מסמך מהאינטרנט או כל סוג חומר אחר. כאשר מדובר בפרסום אלקטרוני יש להתיחס לפסקה עם הסמל של פסקה ¶  או הקיצור.para

  1. שם הארגון מופיע בטקסט, השנה והעמוד/עמודים בסוגריים.
    שדולת הנשים ישראל (2000) מציינת ש"נשים רבות מרוויחות פחות מגברים במקום העבודה" (עמ' 301).
  2. שם הארגון של המחברים מופיעים רק בסוגריים
    "סיבת המוות השכיחה ביותר בישראל בשנת 2013 – שְׂאתות ממאירות (סרטן) ואחריה מחלות לב" (הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, 2000, עמ' 301).

בציטוט מקורות באנגלית:     

כאשר שם המשפחה של המחבר מופיע בטקסט והשנה בסוגריים. שימו לב: יש לרשום את שם המשפחה של המחבר בשפה שבה מופיע במאמר. אפשר להשתמש בתעתיק עברי לשם לועזי בגוף הטקסט, יש לרשום בסוגריים את שם המחבר בשפת המקור.

לפי ארגון הבריאות העולמי

" About 830 women die from pregnancy- or childbirth-related complications around the world every day."  (p.199 World Health Organization, 2015 )

כותבים באנגלית ומצטטים מאנגלית:

בציטוט מעמודים ספציפיים במקור לועזי, יש להשתמש ב-.p לעמוד בודד ו- pp. לשני עמודים או יותר

(World Health Organization., 1986, p. 234)

 

(American Psychological Association., 1979, pp. 34-36)

אם לארגון יש קיצור מוכר אפשר להשתמש בו החל מהאזכור השני

באזכור הראשון רושמים את הקיצור בסוגריים מרובעים

אזכור ראשון

(World Health Organization [WHO], 2015)

אזכורים חוזרים

(WHO,  2015)

שמות המחברים בטקסט, שנה ועמוד/עמודים בסוגריים

The American Psychological Association (1998) found "students often had difficulty using APA style" (p. 199).

שמות המחברים, השנה והעמוד/עמודים בסוגריים

"Students often have difficulty using APA style"(American Psychological Association, 1998, p.199).

לכותבים עבודות ומאמרים בעברית זה לא רלוונטי מכיון שבמקרה זה שמות המחברים באנגלית יהיו תמיד בתוך סוגריים

ציטוט מקור מהאינטרנט:

(הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, 2014, פסקה 3)

 

(American Psychological Association, 2015,  ¶  5)

 

(American Psychological Association, 2015, para. 5)

ציטוט מילולי של יותר ממקור אחד באותם הסוגריים

ציטוט בגוף העבודה יכלול את שם משפחתו של המחבר/ים ושנת הפרסום, ללא קשר לסוג החומר:

בין אם ספר, מאמר, עבודת גמר או מסמך מהאינטרנט

בציטוט של יותר ממקור אחד באותם הסוגריים יש לציין את המקורות השונים בתוך סוגריים עם נקודה ופסיק בין המקורות.

הסדר בין המקורות יהיה כפי שהם מופיעים ברשימת המקורות בסוף העבודה, כלומר אלפא-ביתי.

(אדם, 2005,ע' 19; תורן, 2010, ע' 13)

ציטוט מילולי של מחברים שונים בעלי שם משפחה זהה

אם ברשימה הביבליוגרפית קיימים שניים או יותר מחברים בעלי שם משפחה זהה,

יש להוסיף לכל הציטוטים בגוף הטקסט את האות הראשונה של שמו הפרטי, גם אם מדובר בשנות פרסום שונות.

האזכור יראה כך:

במחקרו של ח' כהן (2001, ע' 2) נמצאו…
(Among studies, we review M.A. Light (2008, p.19) and I. Light (2006)

ציטוט מילולי ללא מחברים או שנה:

ציטוט בגוף העבודה יכלול את שם משפחתו של המחבר/ים, שנת הפרסום ועמודים ללא קשר לסוגי החומר: בין אם מדובר בספר, מאמר, עבודת גמר, מסמך מהאינטרנט או כל סוג חומר אחר. כאשר מדובר בפרסום אלקטרוני יש להתיחס לפסקה עם הסמל של פסקה ¶  או הקיצור.para

חסר מחבר:

יש לרשום בגוף העבודה את מה שמופיע לראשונה ברשימה הביבליוגרפית (בד"כ הכותר), בצירוף השנה:

להשתמש במירכאות אם מדובר בפרק מספר או מאמר

(New Student Center”, 2002, p. 5")

יש לכתוב בכתב נטוי אם מדובר בכותר של ספר או כתב עת

(Merriam-Webster's collegiate dictionary, 2015 ,p. 6)

ללא שנה:

בעברית יש לרשום בסוגריים ל"ת קיצור של: ללא תאריך

כהן (ל"ת, עמ' 4)

למקורות בלועזית יש לרשום n.d. קיצור של: no date

(Smith (n.d., p. 5

ציטוט מקור מהאינטרנט (אין עימוד, יש פסקה):

("הפרעת קשב, ריכוז והיפראקטיביות", 2012, פסקה 3)

 

(New Student Center”, 2002, ¶  5")

 

(Merriam-Webster's collegiate dictionary, 2015, para.4)

הפניה למקור שניוני (מדרגה שניה)  – מאמר המצוטט במאמר שקראת

ברשימת המקורות יש לציין את הפרסום שניוני המאזכר/ מצטט בלבד.

בגוף העבודה יש לציין את המחברים והשנה של הפרסום הראשוני (המצוטט בפרסום שלא קראת) ושל הפרסום השניוני (שקראת).

במחקר של כהן נטען "לפי האידיולוגיה הזאת…" (1970, כפי שצוטט אצל לוי, 2020, עמ' 23)

כאשר כותבים בעברית ומצטטים מקור ראשוני באנגלית (שלא קראת) ממקור שניוני (שקראת) בעברית

 

"נמצא מתאם לתוצאות המחקר" (Lyon et al., 2014 כפי שמצוטט אצל כהן, 2020, עמ' 34).

כאשר כותבים בעברית ומצטטים מקור ראשוני  באנגלית (שלא קראת) ומקור שניוני (שקראת) באנגלית

"מחקרים רבים נפלו בפח במכשלה הזאת"( Rabbit, 1982 as cited by Lyon et al., 2014, p.58)

 

מחלקת היעץ,  הספריה, המכללה האקדמית עמק יזרעאל      askus@yvc.ac.il

 


מקורות

American Psychological Association. (2020). Publication manual of the American Psychological Association. (7th ed.).