אייקון שעון אפור אייקון שעון ירוק

שעות פתיחה

ימים א' ה': 20:00 - 08:00
יום ו': 11:45 - 08:00

שעות פתיחה:
ימים א' ה': 20:00 – 08:00
יום ו': 11:45 – 08:00

רישום מחברים ברשימת המקורות

רשום המחבר/מחברים הוא זהה בכל הפורמטים: ספר, מאמרים מקובץ ערוך, מאמר מכתב עת, עבודת גמר, מקור מהאינטרנט, הרצאה בכנס, חומרי מדיה

מבנה הרשומות ברשימת המקורות

 • רשימת המקורות נועדה לאפשר להגיע לאותם מקורות שאוזכרו בפרסום.
 • מרכיבי הרשומה נותנים תשובה לשאלות: מי אחראי על הפריט? (מחבר) מתי פורסם? (שנה או תאריך) מה שם הפריט? (שם הספר, הפרק, המאמר…) מאיפה ניתן לאחזר את הפריט? (הוצאת ספרים, כתובת באינטרנט, כתב עת)
 • נקודה מפרידה בין כל רכיב ורכיב ופסיק או סוגריים יפרידו בתוך הרכיב.

מחבר אחד

 • שם המחבר בעברית: שם משפחה פסיק ואות ראשונה של השם הפרטי עם גרש.
 • אם יש 2 שמות פרטיים יש לעשות גרשיים בין האותיות הראשונות של השמות הפרטיים.
 • אחרי שם הספר יופיע המוציא לאור (לא רושמים מקום הוצאה).

בריכטה, א' (1977). דמוקרטיה ובחירות. עם עובד.

 

Booth, T. (2003). Developing inclusive education. Routledge.

2 מחברים

 • בעברית וו החיבור מפריד בין שמות המחברים.
 • באנגלית פסיק ו-& מפריד בין המחברים.
פרס, י' ויער-יוכטמן, א' (1998). בין הסכמה למחלקת. המכון הישראלי לדמוקרטיה.

 

Cohen, L. G., & Spenciner, L. J. (1994). Assessment of young children.  Longman.

20-3 מחברים

 • בעברית וו החיבור במחבר האחרון. באנגלית פסיק ו-& לפני המחבר האחרון.
גוסטאפון, ג"מ, פיטרסת, ר"ס, קולברג, ל', בטלהיים, ב' וקניסטון, ק' (תש"ם).  החנוך המוסרי: חמש מסות. ספרית הפועלים.

 

Pratkanis, A. R., Brekler, S. J., & Greenwald, A. G. (1989). Attitude structure and function.  Erlbaum.

21 מחברים או יותר

 • לספרים עם 21 או יותר מחברים יש לרשום 19 מחברים שלוש נקודות והמחבר האחרון.
אברהם, א', יצחק, ב', יעקב, ג', ישמעאל ד', דוד, ה', שלמה, ו', משה, ז', ראובן, ח', שמעון, ט', יהודה, י', גד, ל', זבולון, כ', ישככר, מ', כהן, נ', לוי, ס', נפתלי, ע', דן, פ', מנשה, צ', אפרים, ק', … בנימין, ר' (2020). כיצד לכתוב רשימה ביבליוגרפית. אפיריון.

 

Abraham, A., Issac,B. Jacobs, C., Ishmael, D., Moses, E., David, F. Solomon, G., Cohen, H., Levi, I., Gad, J., Rueben, K., Simeon, L., Judah, M., Issachar, N., Aebulun, O.,  Dan, Q., Naphtali, R., Benjamin, S., Ephraim, T., … Menashe, U. (2020). How to cite. Macmillan.

מוסד כמחבר

 • יש לרשום כמחבר את השם המלא של הארגון ללא קיצורים ונקודה.
 • אם הארגון הוא גם המחבר וגם המקור של הפרסום (מוציא לאור במקרה של ספר) אין לרשום מקור הפרסום.
הועדה הצבורית לצמצום האלימות בקרב ילדים ונער במערכת החנוך בישראל. (1999). דו"ח המלצות ראשוני לישום תכנית לאמית האלימות בקרב ילדים ונער במערכת החנוך בישראל, משרד החנוך, התרבות והספורט.

 

American Psychological Association. (2020). Publication manual of the American Psychological Association. (7th ed.).

המחבר אינו ידוע

אין מחבר,  יש לרשום תחילה את שם הספר, המאמר, הערך המילוני  וכד' ואח"כ (השנה)

המסע בתמונות אירופה. (1968). אלגד.
The Good Housekeeping illustrated book of child care: From newborn to preteen. (1995). Hearst Books.

מקור מתורגם

 • שם המתרגם מופיע בסוגריים לאחר הכותר, אות ראשונה של שם פרטי (בעברית עם גרש ובאנגלית עם נקודה) ושם משפחה.
 • בסוף הרשומה רשום בסוגריים שנת הפרסום המקורי עם הטקסט: פורסם במקור.
Piaget, J., & Inhelder, B. (1969). The psychology of the child (H. Weaver, Trans.; 2nd. ed.). Basic Books. (Original work published 1966).
באזכור בגוף הטקסט:

(Piaget & Inhelder, 1966/1969)

פרויד, ז' (2007). פשר החלומות (ר' גינזבורג מתרגמת). עם עובד והמפעל לתרגום ספרות מופת. (פורסם במקור בשנת 1914).
באזכור בגוף הטקסט:

(פרויד, 1914/2007)

 

 

מחלקת היעץ,  הספריה, המכללה האקדמית עמק יזרעאל      askus@yvc.ac.il


מקורות

American Psychological Association. (2020). Publication manual of the American Psychological Association. (7th ed.).