מתעניינים בלימודים ורוצים להתייעץ איתנו?

שדות המסומנים ב * הינם שדות חובה

אזכור בגוף העבודה

אזכור בגוף העבודה

יכלול את שם משפחתו של המחבר/ים ושנת הפרסום, ללא קשר לסוג החומר: בין אם ספר, מאמר, עבודת גמר או מסמך מהאינטרנט.

 

מחבר אחד:

אזכור בגוף העבודה יכלול את שם משפחתו של המחבר ושנת הפרסום באחד משני האופנים: 

בעברית:

 1. שם המשפחה של המחבר מופיע בטקסט והשנה בסוגריים.
  כהן מציין במאמרו (2001)….
 2. שם המשפחה של המחבר מופיע רק בסוגריים
  לאור מחקר שפורסם לאחרונה (כהן, 2001)….

 

אזכור מקורות באנגלית:

 1. שם המשפחה של המחבר מופיע בטקסט והשנה בסוגריים. בטקסט אפשר לכתוב בתעתיק עברי, בסוגריים יש לחזור על שם המשפחה בשפת המקור והשנה.
  במאמר של אייזק  מתוארת תיאורה זו באריכות רבה (Issac, 2001)….
 2. שם המשפחה של המחבר מופיע רק בסוגריים, יש לכתוב את שמו בשפת המקור ושנה.                                                                                                      לאור מחקר שפורסם באחרונה (Issac, 2001)……
 3. כותבים באנגלית ומאזכרים מאמר באנגלית:

  In a recent study, similar finding were reported (Isaac, 2001)
  Issac (2001) indicated in his research…

שני מחברים:

אזכור בגוף העבודה יכלול את שם משפחתו של המחבר ושנת הפרסום באחד משני האופנים:

2 מחברים יש לרשום את שניהם בכל הופעה

 1. שמות המשפחה של המחברים מופיעים בטקסט והשנה בסוגריים.

במאמרם של כהן ולוי (2001)…

 

 • שמות המשפחה של המחברים מופיעים רק בסוגריים
  (כהן ולוי, 2001)

 

(Walker & Allen, 2004)

אזכור מקורות באנגלית

 1. שם המשפחה של המחבר מופיע בטקסט והשנה בסוגריים. בטקסט אפשר לכתוב בתעתיק עברי, בסוגריים יש לחזור על שם המשפחה בשפת המקור והשנה.
 2. כתיבה באנגלית ואזכור באנגלית כאשר המחבר מופיע כחלק מהטקסט:
  בכתיבה באנגלית בגוף הטקסט יש לרשום and מחוץ לסוגריים ו-& בתוך הסוגריים בין המחברים
  שמות המשפחה של המחברים בגוף הטקסט והשנה בסוגריים

Allen and Walker in a recent study (2004)

שמות המשפחה של המחברים בסוגריים

(Walker & Allen)

לכותבים עבודות ומאמרים בעברית זה לא רלוונטי מכיון שבמקרה זה שמות המחברים באנגלית יהיו תמיד בתוך בסוגריים.

ליצירות עם 3-5 מחברים

אזכור בגוף העבודה יכלול את שם משפחתו של המחבר/ים ושנת הפרסום, ללא קשר לסוג החומר: בין אם מדובר בספר, מאמר, עבודת גמר או מסמך מהאינטרנט.

יש לציין את כל המחברים באזכור הראשון ואח"כ רק את שם המשפחה הראשון בצירוף ואחרים  בעברית.  et al.  למקורות בלועזית.

 

אזכור ראשון: 

(פליישמן, מזרחי, אלק, בר-גיורא ויוז, 1995)

 

מהאזכור השני ואילך

(פליישמן ואחרים, 1995)

 

דוגמה באנגלית לאזכור ראשון: 

(Wasserstein, Zappulla, Rosen, Gerstman, & Rock, 1994)           

דוגמה באנגלית לאזכורים נוספים:  

(Wasserstein et al., 1994)

6 ויותר מחברים:

אזכור בגוף העבודה יכלול את שם משפחתו של המחבר/ים ושנת הפרסום, ללא קשר לסוג החומר: בין אם ספר, מאמר, עבודת גמר או מסמך מהאינטרנט

לשישה מחברים ויותר יש לציין רק את שם המשפחה של המחבר הראשון בצירוף ואחרים (למקורות בעברית),  .et al (למקורות בלועזית).

(כהן ואחרים)
(2001 ,.Cohen et al)

מחבר ארגון או תאגיד:

אזכור בגוף העבודה יכלול את שם משפחתו של המחבר/ים ושנת הפרסום, ללא קשר לסוג החומר: בין אם ספר, מאמר, עבודת גמר או מסמך מהאינטרנט

(שדולת הנשים בישראל, 2007)
(הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, 2003)

אם לארגון יש קיצור מוכר אפשר להשתמש בו החל מהאזכור השני

באזכור הראשון רושמים את הקיצור בסוגריים מרובעים

אזכור ראשון

(World Health Organization [WHO], 2015)

אזכורים חוזרים

(WHO,  2015)

חסר מחבר, שנה:

אזכור בגוף העבודה יכלול את שם משפחתו של המחבר/ים ושנת הפרסום, ללא קשר לסוג החומר: בין אם ספר, מאמר, עבודת גמר או מסמך מהאינטרנט

חסר מחבר:

יש לרשום בגוף העבודה את מה שמופיע לראשונה ברשימה הביבליוגרפית (בד"כ הכותר) ובצירוף השנה:

להשתמש במירכאות אם מדובר בפרק מספר או מאמר

("New Student Center”, 2002)

 

יש לכתוב בכתב נטוי אם מדובר בכותר של ספר או כתב עת

חסר שנה:

בעברית יש לרשום בסוגריים ח"ת קיצור של: חסר תאריך

כהן (ח"ת)

 

למקורות בלועזית יש לרשום n.d. קיצור של: no date

Smith (n.d.)

אזכור של יותר ממקור אחד באותם הסוגריים

אזכור בגוף העבודה יכלול את שם משפחתו של המחבר/ים ושנת הפרסום, ללא קשר לסוג החומר: בין אם ספר, מאמר, עבודת גמר או מסמך מהאינטרנט

באזכור של יותר ממקור אחד באותם הסוגריים יש לציין את המקורות השונים בתוך סוגריים עם נקודה ופסיק בין המקורות.

הסדר בין המקורות יהיה כפי שהם מופיעים ברשימת המקורות בסוף העבודה, כלומר אלפא-ביתי.

(אדם, 2005; תורן, 2010)

 

שני פרסומים או יותר של אותו המחבר/מחברים יופיעו לפי שנת ההוצאה שלהם (כרונולוגי עולה), פסיק יבדיל בין השנים של המאמרים השונים.

(כהן, 2001; כהן 2011)

מאמרים שטרם יצאו לאור (בדפוס) בסוף. שם המחבר/מחברים יופיע רק פעם אחת.

(אדם, 2001, בדפוס)

 

מאמרים של אותו המחבר מאותה השנה יופיעו עם סיומת אלפא-ביתית

(אדם, 2001א, 2001ב)

 

למאמרים ממחברים שונים שיש להם אותו שם משפחה יש להוסיף אות ראשונה של השם הפרטי

(E. Johnson, 2001; L. Johnson, 1998)

אזכור מחברים שונים בעלי שם משפחה זהה

אם ברשימה הביבליוגרפית קיימים שניים או יותר מחברים בעלי שם משפחה זהה,

יש להוסיף לכל האזכורים בגוף הטקסט את האות הראשונה של שמו הפרטי, גם אם מדובר בשנות פרסום שונות.

האזכור יראה כך:

במחקרו של ח' כהן (2001) נמצאו…

 Among studies, we review M.A. Light (2008) and I. Light (2006)….

אזכור ממקור משני

הכוונה באזכור ממקור משני להתייחסות למקור (שלא קראתי) המוזכר בפרסום שקראתי.

אין זה משנה מהו סוג הפרסום: בין אם ספר, מאמר, עבודת גמר או מסמך מהאינטרנט.

בגוף העבודה יש לציין את בעל הרעיון המקורי  כפי שמוזכר אצל: 

במחקר של ..פרויד…(כפי שמוזכר אצל ..גולן……)

השנה תתייחס לפרסום אותו קראתי

(פרויד אצל גולן, 2002)

פרויד (כפי שמוזכר אצל גולן, 2002)

במחקרו של פרויד (אצל גולן, 2002)

 

אזכור משני לפרסום באנגלית המוזכר בפרסום בעברית:

אפשר לכתוב את שמות המשפחה של מחברי הפרסום המקורי באנגלית (שלא קראתי) בתעתיק עברי, לא חובה לכתוב בשפת המקור.

במחקרו של גרדנר (אצל כהן, 2015)

 

אם הפרסום שקראתי הוא בלועזית, יש לרשום בסוגרים את שמות המחברים באנגלית:

במחקרם של סדנברג ומקללנד (כפי שמוזכר אצל 1993,Colheart, Curtis, Atkins & Haller)

 

בכתיבה באנגלית זה יראה כך:

Seidenberg and McClelland's study (as cited in Colheart, Curtis, Atkins & Haller, 1993)

 

ברשימת המקורות יש לציין רק את הפרסום המאזכר (שקראתי).

מחלקת היעץ,  הספריה, המכללה האקדמית עמק יזרעאל askus@yvc.ac.il

 


מקורות

American Psychological Association. (2010). Publication manual of the American Psychological Association. (6th ed.). Washington, DC: Author.
American Psychological Association. (2007). APA style guide to electronic references. Retrieved from http://www.apastyle.org/elecref.html
שדות המסומנים ב * הינם שדות חובה

לייעוץ, השאירו פרטים

WhatsApp chat