מתעניינים בלימודים ורוצים להתייעץ איתנו?

שדות המסומנים ב * הינם שדות חובה

ציטוט בגוף הטקסט

בציטוט של טקסט מדויק הלקוח מפרסום יש להשתמש במירכאות. ציטוט בגוף העבודה יכלול את שם משפחתו של המחבר/ים, שנת הפרסום ועמודים ללא קשר לסוגי החומר: בין אם מדובר בספר, מאמר, עבודת גמר, מסמך מהאינטרנט או כל סוג חומר אחר. כאשר מדובר בפרסום אלקטרוני אין עימוד. יש לכתוב פסקה או, לחילופין, סמל של פסקה ¶ או באנגלית עם הקיצור.para ומספר הפסקה.

מחבר אחד:

ציטוט בגוף העבודה יכלול את שם משפחתו של המחבר/ים, שנת הפרסום ועמודים ללא קשר לסוגי החומר: בין אם מדובר בספר, מאמר, דוח או עבודת גמר. בפרסום אלקטרוני אין עימוד. יש לכתוב פסקה, אפשר עם הסמל של פסקה ¶  או באנגלית עם הקיצור.para

בעברית:

שם המשפחה של המחבר מופיע בטקסט, השנה והעמוד/עמודים בסוגריים


כהן (2000) מציין ש"סטודנטים רבים מתקשים ברישום מקורות לפי שיטת ארגון הפסיכולוגיה האמריקאי" (עמ' 301).

שם המחבר לא מופיע בטקסט: שם המשפחה של המחבר, השנה והעמוד/עמודים בסוגריים

"סטודנטים רבים מתקשים ברישום מקורות לפי שיטת ארגון הפסיכולוגיה האמריקאי" (כהן, 2000, עמ' 301).

מקור אלקטרוני בעברית:

שם המשפחה של המחבר מופיע בטקסט, השנה והפסקה בסוגריים


שפר (1999, פסקה 2)    שפר (1999, ¶  2)

שם המשפחה של המחבר, השנה והפסקה בסוגריים


(שפר, 1999, פסקה 2)   (שפר, 1999, ¶  2)    

באנגלית

שם המשפחה של המחבר כתוב בטקסט, השנה והעמוד/עמודים בסוגריים. שימו לב: יש לרשום את שם המשפחה של המחבר בשפה שבו נכתב במאמר. אפשר להשתמש בתעתיק עברי לשם לועזי בגוף הטקסט, יש לרשום בסוגריים את שם המחבר בשפת המקור. 

לדעת ג'ונס  (Students often had difficulty using APA style" (p.199 ,Jones,1998"

 

בציטוט מעמודים ספציפיים במקור לועזי, יש להשתמש ב-.p לעמוד בודד ו- pp. לשני עמודים או יותר

(Jones 1986, p. 234)  (Smith, 1979, pp. 34-36)

 

כותבים באנגלית ומצטטים מאנגלית:

(Jones (1998) found "students often had difficulty using APA style" (p. 199)

 

(Students often have difficulty using APA style" (Jones,1998, p. 199"

מקור אלקטרוני באנגלית:

(Myers, 2000, ¶  5)

 

(Myers, 2000, para.5)

שני מחברים:

ציטוט בגוף העבודה יכלול את שם משפחתו של המחבר/ים, שנת הפרסום ועמודים ללא קשר לסוגי החומר: בין אם מדובר בספר, מאמר, דוח או עבודת גמר. בפרסום אלקטרוני אין עימוד. יש לכתוב פסקה, אפשר עם הסמל של פסקה ¶  או באנגלית עם הקיצור.para

כאשר ישנם 2 מחברים יש לציין את שניהם בכל הופעה.

שמות המשפחה של המחברים מופיעים בטקסט.  השנה והעמוד/עמודים בסוגריים.


כהן ולוי (2000) כותבים ש"סטודנטים רבים מתקשים ברישום מקורות לפי שיטת ארגון הפסיכולוגיה האמריקאי" (עמ' 301).

שמות המשפחה של המחברים מופיעים רק בסוגריים


"סטודנטים רבים מתקשים ברישום מקורות לפי שיטת ארגון הפסיכולוגיה האמריקאי" (כהן ולוי, 2000, עמ' 301).

ציטוט מקורות באנגלית:

בציטוט מעמודים ספציפיים במקור לועזי, יש להשתמש ב-.p לעמוד בודד ו- pp. לשני עמודים או יותר

(Jones & Smith, 1986, p. 234)  (Ward & Lee, 1979, pp. 34-36)

 

כאשר שם המשפחה של המחבר מופיע בטקסט והשנה בסוגריים. שימו לב: יש לרשום את שם המשפחה של המחבר בשפה שבה מופיע במאמר. ניתן  להשתמש בתעתיק עברי לשם לועזי בגוף הטקסט, יש לרשום בסוגריים את שם המחבר בשפת המקור.

לדעת ג'ונס וסמית  "Students often had difficulty using APA style"

(p.199 ,Jones & Smith 1998 )

 

 כותבים באנגלית ומצטטים מאנגלית:

 

בכתיבה באנגלית בגוף הטקסט יש לרשום and מחוץ לסוגריים ו-& בתוך הסוגריים בין המחברים

 • שמות המחברים בטקסט, שנה ועמוד/עמודים בסוגריים
(Jones and Smith (1998) found "students often had difficulty using APA style" (p. 199
 • שמות המחברים, השנה והעמוד/עמודים בסוגריים
(Students often have difficulty using APA style" (Jones & Smith, 1998, p.199"

 

לכותבים עבודות ומאמרים בעברית זה לא רלוונטי מכיון שבמקרה זה שמות המחברים באנגלית יהיו תמיד בתוך בסוגריים

מקור אלקטרוני באנגלית:

 (Myers & Smith, 2000, ¶  5)
(Myers & Smith, 2000, para.5)

ליצירות עם 3-5 מחברים

ציטוט בגוף העבודה יכלול את שם משפחתו של המחבר/ים, שנת הפרסום ועמוד/עמודים ללא קשר לסוגי החומר: בין אם מדובר בספר, מאמר, עבודת גמר, מסמך מהאינטרנט או כל סוג חומר אחר. כאשר מדובר בפרסום אלקטרוני יש להתיחס לפסקה עם הסמל של פסקה ¶  או הקיצור.para

שמות המשפחה של המחברים מופיעים בטקסט,  השנה והעמוד/עמודים בסוגריים.


כהן ראובן ולוי (2000) מציינים ש"סטודנטים רבים מתקשים ברישום מקורות לפי שיטת ארגון הפסיכולוגיה האמריקאי" (עמ' 301).

שמות המשפחה של המחברים מופיעים רק בסוגריים
"סטודנטים רבים מתקשים ברישום מקורות לפי שיטת ארגון הפסיכולוגיה האמריקאי" (כהן, ראובן ולוי, 2000, עמ' 301).

יש לציין את כולם בציטוט הראשון ואח"כ רק את שם המשפחה הראשון בצירוף ואחרים 

ציטוט ראשון

(פליישמן, מזרחי, אלק, בר-גיורא ויוז, ,1995, עמ' 7)

מהציטוט השני ואילך

(פליישמן ואחרים,1995, עמ' 7)

 

ציטוט מקורות באנגלית: 

 

ציטוט ראשון

(Wasserstein, Zappulla, Rosen, Gerstman, & Rock, 1994)           

ציטוטים נוספים

(Wasserstein et al., 1994, p. 2)

 

בציטוט מעמודים ספציפיים במקור לועזי, יש להשתמש ב-.p לעמוד בודד ו- pp. לשני עמודים או יותר

 

(Jones, Ward, & Smith, 1986, p. 234)   (Jones, Ward, & Smith., 1979, pp. 34-36)

כאשר שם המשפחה של המחבר מופיע בטקסט והשנה בסוגריים. שימו לב: יש לרשום את שם המשפחה של המחבר בשפה שבה מופיע במאמר. אפשר להשתמש בתעתיק עברי לשם לועזי בגוף הטקסט, יש לרשום בסוגריים את שם המחבר בשפת המקור.
לדעת ג'ונס, וורד וסמית

"Students often have difficulty using APA style"
(p.199 ,Jones, Ward, & Smith 1998 )

 

כותבים באנגלית ומצטטים מאנגלית:

בכתיבה באנגלית בגוף הטקסט יש לרשום and מחוץ לסוגריים ו- & בתוך הסוגריים בין המחברים

 • שמות המחברים בטקסט, שנה ועמוד/עמודים בסוגריים
Jones, Ward, and Smith (1998) found "students often had difficulty using APA style" (p. 199)
 • שמות המחברים, השנה והעמוד/עמודים בסוגריים
(Students often have difficulty using APA style"(Jones, Ward, & Smith, 1998, p.199"

 

לכותבים עבודות ומאמרים בעברית זה לא רלוונטי מכיון שבמקרה זה שמות המחברים באנגלית יהיו תמיד בתוך בסוגריים

 

ציטוט מקור מהאינטרנט:

(כהן , לוי וראובן, 2014, פסקה 3)
(Smith, Ward,  & Jones., 2015, ¶  5)
(Smith Ward, & Jones., 2015, para. 5)

6 ויותר מחברים

ציטוט בגוף העבודה יכלול את שם משפחתו של המחבר/ים, שנת הפרסום ועמודים ללא קשר לסוגי החומר: בין אם מדובר בספר, מאמר, עבודת גמר, מסמך מהאינטרנט או כל סוג חומר אחר. כאשר מדובר בפרסום אלקטרוני יש להתיחס לפסקה עם הסמל של פסקה ¶  או הקיצור.para

יש לציין רק את שם המשפחה של המחבר הראשון בצירוף ואחרים

 1. שמות המשפחה של המחברים מופיעים בטקסט, השנה והעמוד/עמודים בסוגריים.
  כהן ואחרים (2000) מציינים ש"סטודנטים רבים מתקשים ברישום מקורות לפי שיטת ארגון הפסיכולוגיה האמריקאי" (עמ' 301).
 2. שמות המשפחה של המחברים מופיעים רק בסוגריים
  "סטודנטים רבים מתקשים ברישום מקורות לפי שיטת ארגון הפסיכולוגיה האמריקאי" (כהן ואחרים, 2000, עמ' 301).

בציטוט מקורות באנגלית:

כאשר שם המשפחה של המחבר מופיע בטקסט והשנה בסוגריים. שימו לב: יש לרשום את שם המשפחה של המחבר בשפה שבה מופיע במאמר. אפשר להשתמש בתעתיק עברי לשם לועזי בגוף הטקסט, יש לרשום בסוגריים את שם המחבר בשפת המקור.

לדעת ג'ונס ואחרים

"Students often have difficulty using APA style"
(p.199 ,Jones, et al., 1998 )

כותבים באנגלית ומצטטים מאנגלית:

בציטוט מעמודים ספציפיים במקור לועזי, יש להשתמש ב-.p לעמוד בודד ו- pp. לשני עמודים או יותר

(Jones, et al., 1986, p. 234)  (Jones, et al., 1979, pp. 34-36)

שמות המחברים בטקסט, שנה ועמוד/עמודים בסוגריים

Jones et al. (1998) found "students often had difficulty using APA style" (p. 199).

שמות המחברים, השנה והעמוד/עמודים בסוגריים

 "Students often have difficulty using APA style"(Jones et al., 1998, p.199).

לכותבים עבודות ומאמרים בעברית זה לא רלוונטי מכיון שבמקרה זה שמות המחברים באנגלית יהיו תמיד בתוך בסוגריים

ציטוט מקור מהאינטרנט:

(כהן ואחרים, 2014, פסקה 3)
(Smith et al., 2015, ¶  5)
(Smith et al., 2015, para. 5)

מחבר ארגון או תאגיד

ציטוט בגוף העבודה יכלול את שם משפחתו של המחבר/ים, שנת הפרסום ועמודים ללא קשר לסוגי החומר: בין אם מדובר בספר, מאמר, עבודת גמר, מסמך מהאינטרנט או כל סוג חומר אחר. כאשר מדובר בפרסום אלקטרוני יש להתיחס לפסקה עם הסמל של פסקה ¶  או הקיצור.para

 1. שם הארגון מופיע בטקסט, השנה והעמוד/עמודים בסוגריים.
  שדולת הנשים ישראל (2000) מציינת ש"נשים רבות מרוויחות פחות מגברים במקום העבודה" (עמ' 301).
 2. שם הארגון של המחברים מופיעים רק בסוגריים
  "סיבת המוות השכיחה ביותר בישראל בשנת 2013 – שְׂאתות ממאירות (סרטן) ואחריה מחלות לב" (הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, 2000, עמ' 301).

בציטוט מקורות באנגלית:     

כאשר שם המשפחה של המחבר מופיע בטקסט והשנה בסוגריים. שימו לב: יש לרשום את שם המשפחה של המחבר בשפה שבה מופיע במאמר. אפשר להשתמש בתעתיק עברי לשם לועזי בגוף הטקסט, יש לרשום בסוגריים את שם המחבר בשפת המקור.

לפי  ארגון הבריאות העולמי

" About 830 women die from pregnancy- or childbirth-related complications around the world every day."  (p.199 World Health Organization, 2015 )

כותבים באנגלית ומצטטים מאנגלית:

בציטוט מעמודים ספציפיים במקור לועזי, יש להשתמש ב-.p לעמוד בודד ו- pp. לשני עמודים או יותר

(World Health Organization., 1986, p. 234)
(American Psychological Association., 1979, pp. 34-36)

אם לארגון יש קיצור מוכר אפשר להשתמש בו החל מהאזכור השני

באזכור הראשון רושמים את הקיצור בסוגריים מרובעים

אזכור ראשון

(World Health Organization [WHO], 2015)

אזכורים חוזרים

(WHO,  2015)

שמות המחברים בטקסט, שנה ועמוד/עמודים בסוגריים

The American Psychological Association (1998) found "students often had difficulty using APA style" (p. 199).

שמות המחברים, השנה והעמוד/עמודים בסוגריים

"Students often have difficulty using APA style"(American Psychological Association, 1998, p.199).

לכותבים עבודות ומאמרים בעברית זה לא רלוונטי מכיון שבמקרה זה שמות המחברים באנגלית יהיו תמיד בתוך סוגריים

ציטוט מקור מהאינטרנט:

(הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, 2014, פסקה 3)
American Psychological Association, 2015,  ¶  5))
American Psychological Association, 2015, para. 5))

ציטוט של יותר ממקור אחד באותם הסוגריים

ציטוט בגוף העבודה יכלול את שם משפחתו של המחבר/ים ושנת הפרסום, ללא קשר לסוג החומר:

בין אם ספר, מאמר, עבודת גמר או מסמך מהאינטרנט

בציטוט של יותר ממקור אחד באותם הסוגריים יש לציין את המקורות השונים בתוך סוגריים עם נקודה ופסיק בין המקורות.

הסדר בין המקורות יהיה כפי שהם מופיעים ברשימת המקורות בסוף העבודה, כלומר אלפא-ביתי.

(אדם, 2005,ע' 19; תורן, 2010, ע' 13)

ציטוט מחברים שונים בעלי שם משפחה זהה

אם ברשימה הביבליוגרפית קיימים שניים או יותר מחברים בעלי שם משפחה זהה,

יש להוסיף לכל הציטוטים בגוף הטקסט את האות הראשונה של שמו הפרטי, גם אם מדובר בשנות פרסום שונות.

האזכור יראה כך:

במחקרו של ח' כהן (2001, ע' 2) נמצאו…

(Among studies, we review M.A. Light (2008, p.19) and I. Light (2006)

חסרים מחברים או שנה:

ציטוט בגוף העבודה יכלול את שם משפחתו של המחבר/ים, שנת הפרסום ועמודים ללא קשר לסוגי החומר: בין אם מדובר בספר, מאמר, עבודת גמר, מסמך מהאינטרנט או כל סוג חומר אחר. כאשר מדובר בפרסום אלקטרוני יש להתיחס לפסקה עם הסמל של פסקה ¶  או הקיצור.para

חסר מחבר:

יש לרשום בגוף העבודה את מה שמופיע לראשונה ברשימה הביבליוגרפית (בד"כ הכותר), בצירוף השנה:

להשתמש במירכאות אם מדובר בפרק מספר או מאמר

("New Student Center”, 2002, p. 5)

יש לכתוב בכתב נטוי אם מדובר בכותר של ספר או כתב עת

(Merriam-Webster's collegiate dictionary, 2015,p. 6)

חסרה שנה:

בעברית יש לרשום בסוגריים ח"ת קיצור של: חסר תאריך

כהן (ח"ת, עמ' 4)

למקורות בלועזית יש לרשום n.d. קיצור של: no date

Smith (n.d., p. 5)

ציטוט מקור מהאינטרנט (אין עימוד, יש פסקה):

(הפרעת קשב, ריכוז והיפראקטיביות", 2012, פסקה 3)
("New Student Center”, 2002, ¶  5)
(Merriam-Webster's collegiate dictionary, 2015, para.4)

ציטוט ממקור משני

הכוונה בציטוט ממקור משני לציטוט למקור (שלא קראתי) המצוטט בפרסום שקראתי.

אין זה משנה מהו סוג הפרסום: בין אם ספר, מאמר, עבודת גמר או מסמך מהאינטרנט.

"גברים הם ממרס ונשים הן מונוס" (כהן כפי שמצוטט אצל לוי, 2009, עמ' 7)
כהן אומר "גברים הם ממרס ונשים הן מונוס (אצל לוי, 2009, עמ' 7)

רק פרסום שקראתי יופיע בצירוף שנה ועמוד/עמודים

אזכור משני לפרסום באנגלית המוזכר בפרסום בעברית:

אפשר לרשום את שמות המשפחה של המחברים של הפרסום המקורי באנגלית (שלא קראתי) בתעתיק עברי, לא חובה לרשום בשפת המקור. חובה לרשום בשפת המקור את הפרסום שקראתי בצירוף שנה ועמודים.

לפי התיאוריה של סמית "The real tragedy of the poor is the poverty of their aspirations" (כפי שמצוטט אצל כהן, 2009, עמ' 7).

אם המאמר המצטט הוא באנגלית, חובה לרשום בסוגריים את המחבר/מחברים בשפת המקור

לפי התיאוריה של סמית "The real tragedy of the poor is the poverty of their aspirations" (כפי שמצוטט אצל Horton & Suess, 2015, p.5).

בכתיבה באנגלית זה יראה כך:

"Adam smith wrote "The real tragedy of the poor is the poverty of their aspirations"
.(as cited in  Horton & Suess, 2015, p.5)

ברשימת המקורות יש לציין רק את הפרסום המאזכר (שקראתי).

 

מחלקת היעץ,  הספריה, המכללה האקדמית עמק יזרעאל      askus@yvc.ac.il

 


מקורות

American Psychological Association. (2010). Publication manual of the American Psychological Association. (6th ed.). Washington, DC: Author.

 

American Psychological Association. (2007). APA style guide to electronic references. Retrieved from http:// www .apastyle.org/elecref.html
שדות המסומנים ב * הינם שדות חובה

לייעוץ, השאירו פרטים

WhatsApp chat