מתעניינים בלימודים ורוצים להתייעץ איתנו?

שדות המסומנים ב * הינם שדות חובה

מאמר מספר ערוך

מאמר מספר בדפוס

לרישום המחבר/מחברים ראו כאן

  • עורכים: האות הראשונה של השם הפרטי (עם נקודה או גרש) לפני שם משפחה בתוספת (ed.) (עורך) או (עורכים) (eds.).
  • יש לרשום את האות הראשונה של השם הפרטי ושם המשפחה של כל העורכים, אלא אם כן מדובר בועדת עורכים גדולה, אז ניתן להסתפק בפרטי העורך הראשי ואחרים et al. העמודים בעברית מימין לשמאל

 

Lawrence, J. A., & Dodds, A. E. (2003). Goal-directed activities and life-span development. In J. Valsiner & K. Connolly (Eds.), Handbook of developmental psychology (pp. 517-533). London, England: Sage Publications.

 

טלמון, י' (1986). המשפחה בקבוץ. בתוך ד' רוט-הלר ונ' נוה (עורכים), היחיד והסדר החברתי (עמ' 426-423). תל-אביב: עם עובד.

מאמר מספר אלקטרוני

לרישום המחבר/מחברים ראו כאן

  • יש להוסיף נדלה מ- וכתובת URL של דף הבית של האתר בו מצוי הספר האלקטרוני.
Quina, K., & Kanarian, M A. (1988). Continuing education. In R. Shepard & M. Herlong (Eds.), Teaching a psychology of people: Resources for gender and sociocultural awareness (pp. 200-208). Washington, DC: American Psychological Association. Retrieved from http://www.apa.org/

מאמר מספר מסדרה

לרישום המחבר/מחברים ראו כאן

  • כותבים את שמות מחברי הפרק. (שנה). שם הפרק. בתוך: שם העורך (עורך הסדרה) ו-שם עורך הכרך (עורך הכרך), שם הסדרה: מספר הכרך. שם הכרך בסדרה (מהד', עמ'). מקום ההוצאה: שם ההוצאה לאור. שם הסדרה ושם הכרך באותיות נטויות.
חזן, נ', השמשוני-יפה, נ', וקרן, א' (2002). המצב הקולוניאלי באפריקה. בתוך: ב' נויברגר (עורך הסדרה), צמיחת המדינות החדשות באפריקה: כרך ב יחידה 2. קולוניאליזם באפריקה (מהד' משוכתבת ומעודכנת, עמ' 155-125). תל-אביב: הוצאת האוניברסיטה הפתוחה.

 

Maccoby, E. E., & Martin, J. (1983). Socialization in the context of the family: Parent-child interaction. In P. H. Mussen (Series Ed.) & E. M. Hetherington (Vol. Ed.), Handbook of child psychology: Vol. 4. Socialization, personality, and social development (4th ed., pp. 1-101). New York: Wiley.

 

 


מקורות

American Psychological Association. (2010). Publication manual of the American Psychological Association. (6th ed.). Washington, DC: Author.

 

American Psychological Association. (2007). APA style guide to electronic references. Retrieved from http://www.apastyle.org/elecref.html
שדות המסומנים ב * הינם שדות חובה

לייעוץ, השאירו פרטים

WhatsApp chat