מתעניינים בלימודים ורוצים להתייעץ איתנו?

תוכניות הפרקטיקום

מידע לסטודנטים על תכניות הפרקטיקום

מרכז ההכשרה והקריירה אחראי על איתור הארגונים המשתתפים בתכניות הפרקטיקום, ניהול הקשר הרצוף עמם, ליווי ומעקב אחר הסטודנטים בארגונים, וזאת במטרה לתמוך בבניית רשת קשרים וניסיון התעסוקתי שיסייעו להשתלבות בשוק העבודה.

praktikum

הפרקטיקום

הפרקטיקום הינו חלק מתכנית הלימודים ומטרתו למידה ויישום מעשי של התאוריות הנלמדות.

הפרקטיקום מלווה בקורס אקדמי שהוא חלק מתכנית הלימודים (בהתאם לחוג הלימוד), ומלווה בהדרכה מקצועית של מנהלים בארגונים השונים.

הפרקטיקום מתבצע בחוגים:

• החוג לחינוך
• החוג למדעי ההתנהגות
• החוג למדע המדינה
• החוג למנהל מערכות בריאות
• החוג לקרימינולוגיה
• החוג לשירותי אנוש
• החוג לתקשורת

תכנית המתמחים

תכנית המתמחים מאפשרת התמחות מקצועית במגוון ארגונים עסקיים במשק ומשותפת למרכז ההכשרה והקריירה ולתכנית "הדבר הבא" של עמותת אלומה.

next thing

תכנית המתמחים מתבצעת בחוגים:

• החוג לכלכלה וניהול
• החוג למערכות מידע ניהוליות
• החוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה
אתר "הדבר הבא" –

מידע לארגונים המעוניינים לקלוט סטודנטים: 

המרכז להכשרה וקריירה מציע לארגונים ארבע אפשרויות לקליטת סטודנטים לפרקטיקום או להתמחות, בהתאם לצרכי הארגון:

פרקטיקום מכוון פרויקטים – הסטודנטים יוזמים ומוציאים לפועל פרויקט התורם לארגון ולעבודה השוטפת שלו.

פרקטיקום מכוון למידה ארגונית – הסטודנטים משתלבים בעשייה השוטפת של הארגון ותורמים ממרצם ונקודת מבטם.

פרקטיקום בראייה טיפולית – הסטודנטים משתלבים בעשייה חינוכית או בליווי פרטני של ילדים ונוער במסגרות חינוכיות (כגון פנימיות או עמותת
על"ם) או במסגרות ייעוץ כגון השירות הפסיכולוגי.

התמחות בארגון – הסטודנטים משתלבים בעבודה השוטפת או בפרויקטים מוגדרים בתחום התמחותם.

כל תכניות הפרקטיקום וההתמחות מצריכות הדרכה וליווי של עובד בארגון או איש מקצוע בהתאם לאופי הפעילות.