מתעניינים בלימודים ורוצים להתייעץ איתנו?

מילואים

סטודנט הנקרא לשירות מילואים בזמן הלימודים ו/או בזמן הבחינות, רשאי להגיש בקשה לקיצור או לדחיית השרות.

נהלי הגשת בקשה לולת"ם:

יש למלא את טופס הבקשה, בצירוף אישור תלמיד, מערכת שעות/בחינות וצילום צו הקריאה. את הבקשה יש להגיש 40 יום לפני מועד ההתייצבות. הוועדה אינה דנה בבקשות המוגשות באיחור ובשרות מילואים של פחות מ-6 ימים.
חשוב לדעת! סטודנטים במסלול האקדמי ניתן לזמן ללא יותר מ-21 יום במהלך השנה האקדמית.


סיוע לסטודנט החוזר ממילואים

האקדמיה משקיעה מאמצים ומשאבים על מנת לסייע לסטודנט החוזר ממילואים, לשוב ולהשתלב בלימודיו.

 • סטודנט השב ממילואים זכאי למכסת צילומים – יש לפנות בצירוף אישור המילואים למשרד אגודת הסטודנטים.
 • מועדי בחינות – יש לעיין בתקנון הבחינות אשר מופיע בשנתון האקדמית עמק יזרעאל
 • מועדי הגשה – גמישות במועדי הגשת תרגילים, עבודות וכד' – יש לפנות למרצה / מרכזת החוג.
 • סיוע לימודי נוסף – יש לפנות למשרד דיקן הסטודנטים, לגב' מיכל פישר לקבלת ייעוץ וסיוע.\

מרכזת משרד דיקן הסטודנטים – גב' רותי הילמן שלו
טלפון – 04-6423418 פקס – 1534-6423418

התאמות מילואים
        Array
(
  [category] => 179
  [layout] => 6
  [show_update] => 
)
        
נוהל הכרה בנקודות זכות בגין שירות מילואים
        Array
(
  [category] => 179
  [layout] => 6
  [show_update] => 
)
        
טופס בקשה לולת"ם
        Array
(
  [category] => 179
  [layout] => 6
  [show_update] => 
)
        
Secured By miniOrange